Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J01_01-05.php on line 2

Jan 1,1–5
Advent. Vánoce.

Text: Jan 1,1–5
Čtení: Jan 1,1–14
Postup:
 1. Ve stínu smrti se pozvedá naděje. Advent. Věnec. Svíčky. POstupně se rozsvěcují. POstup světla. Jan. Světlo vychází v temnotách. Genesis 1,3: Buď světlo. První boží slovo. Jan: Na počátku bylo slovo. Nové stvoření se zmocňuje chaosu, rozkladu. Vítězství světla.
 2. Náš život bez paprsku Božího světla je podobný chaosu více než čemu jinému. Nevíme, kam jdeme. Žijeme, nevíme, kam směřujeme. Tma před námi. Chaotičnost. Příprava na životní zápasy. Nakonec chřadnutí a ubývání sil. Temnota smrti. Chaos života. Život nejde stále vzhůru, jak se o to snažíme. Zlom v určité chvíli. Bez božího světla nevíme, kam jdeme, proč jsme vlastně na světě. Jaký smysl má čas života. Staří cítí, že život jim byl krátký. Život uteče jako několik málo dní.
 3. Proč žijeme? Nepřihlásili jsme se do života. Octli jsme se v životě bez svého vědomí a přičinění. Zápolíme. Proč? Bez boha jsme jako bez světla. Nevíme, co je v životě důležité. Co stavět a vytvářet. Oč zápasit. Tápání a hledání. I v jednom jednotlivém životě. Změny ideálů v jediném životě v průběhu času života. Ne každý má svůj život zaměřen od začátku do konce jedním směrem. Mnozí pro něco horovali a zklamali se. Obrácení pozornosti jinam. Za několik let jsou z někoho jiní lidé. I tam, kde se třeba shodujeme v cíli, se neshodujeme v cestách. Těžkost dorozumění a porozumění mezi lidmi. Přehrady. Názorové rozdíly. Chaos našeho života až do konce. I když to navenek může vypadat pěkně, ba dokonce růžově.
 4. Advent. Slovo na počátku u Boha. Tam, kde je chaos, tam je mlčení. Každý žije sám jen pro sebe. Neslyší nikoho druhého. Každý zápolíme na vlastní pěst. Člověk neposlouchá druhého, každý má plnou hlavu svých myšlenek. Člověk se nemůže odpoutat od toho svého. Netrpělivě vyslechneme druhého. Trmácíme se v životě každý sám v mlčení, v opuštěnosti.
 5. Hlas Boží. Nejsme ponecháni sami sobě. Slovo na počátku u Boha. Bůh sám. Celý se vložil do tohoto slova. bůh není mlčící záhada. Bůh je Bohem setkání, obecenství s člověkem. Bůh prolomil mlčení. Navázaný kontakt.
 6. Slovo na počátku. První slovo. POdaná ruka. První krok. Bůh chce milovat a být milován. Smysl stvoření: Obecenství. Bůh nechce zůstat sám v izolaci. Hledá toho, kdo bude slyšet.
 7. Genesis 1,1–2. Nebe a země. Nejen trmácení se na zemi. Ne mlčící Bůh. Nebe. Hospodin. Protějšek. Život ve slovu. Stvoření. Ne minulost. Aktuální. Stále se děje. Dítě. Stále se tvoří. Vývoj. Láskyplné Boží oslovení. Plný život. Smysl. Bez Božího volání: promarněný život. Mine se smyslem. Prázdnota. Lidé říkají život prázdnotě bez boha. Lidé: Žít znamená pracovat, snažit se. Dřít. Odpočívat. Zábava. užít si. Úspěch. Být šťastný. Bez boha mineme pravý život. Poznámka: Lidé bez boha to nepociťují. Naopak lidé věřící ne vždy mají dojem plnosti života jen s Bohem. Zvláště, když jim chybí mnohé běžné věci a možnosti života.
 8. Ne farářské slovo či dogma s kazatelny. Prostá zkušenost. Lidé cítí, že neprožívají plný život. I tzv. vydařený život je prázdný u Boha. Radost z vydařeného života. Ne naše pýcha. Pavel: Milostí boží jsem, co jsem. Nejdůležitější je milost Boží, ne úspěch. Plný život: Vědět o milosti Boží. Milost Boží pomáhá i v nezdaru a zklamání. Život v hlubokém smyslu slova.
  Poznámka. Záleží na úhlu hodnocení. Záleží na přístupu k životu.
 9. Plný život. Světlo lidí. Naděje. Žít ve tmě, to je zlé. Bez světla plného života žijeme ve tmě. Běžné představy lidí o Bohu jsou všelijak pokrouceny. Tma představ. Zdánlivě zjednodušený život, když si člověk řekne, že není bůh.
 10. Světlo. Vše je jiné. Vidíme. Světlo svítí v temnotě. Milost Boží je s námi vždy.
  1. Když jsme na výsluní. Štěstí. Úspěch.
  2. Když je člověk dole. Když se stmívá. Světlo je víc vidět. Září jasněji. Jestliže se setmí v životě, to nic nemění na světle. Svítí dál. Tma nemůže pošpinit světlo. Stíny života. Světlo boží ale svítí. Paprsky naděje. Tma nemůže ublížit světlu. Pravé světlo svítí. Držet se světla.
Poznámky:
 1. Malé světélko uprostřed temné noci. Dobrá orientace.
 2. Zavázat si oči. Uvědomit si, jaký je život bez světla.

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz