Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J20_16.php on line 2

Jan 20,16
Velikonoce

Text: Jan 20,16
Čtení: Jan 20,1–18
Osnova.
0) Úvod. Vítězství JK nad smrtí.
 1. Symbol. Vyjádřit, naznačit nevyjadřitelné. Náznak. Poukaz.
 2. Prázdný hrob. Dvojznačné. Víceznačné.
  1. Židé ukradli tělo JK. Nedali mu pokoj ani po smrti. To by je pak křesťané pěkně vypekli, když mluvili o vzkříšení.
  2. Učedníci ukradli tělo.
  3. Vzkříšení. Boží dílo. Poznámka: Jak se to ale událo technicky? Interpretace je celkem vzato jasná, pokud jde o důraz nezbytnosti víry.
 3. Příchod k prázdnému hrobu. Marie, nevěřila. Petr, neuvěřil. Jan, uvěřil.
 4. Marie uvěřila po osobním setkání s JK. JK promluvil slovo. Poznání. Víra ze slyšení.
 5. Jinakkost JK po vzkříšení. Současně totožnost s ukřižovaným. Evangelia. Šok. Jinakost a zároveň totožnost. Tomáš: smí se dotknout. JK prochází zavřenými dveřmi, ale jí rybu a chléb. Současně je na více místech.
 6. Víra ve vzkříšení. Osobní přijetí. Každý sám za sebe. Nezastupitelnost. V každé generaci znovu, každý sám. přivést mladé (nové, dosud neuvěřivší) na práh víry. Dosvědčovat.
 7. Závěr: Vzkříšení. Věřit, že tomu tak je.
Poznámky.
 1. Spirituál. To anděl kámen odvalí. Bylo to za jasného rána, když trumpeta začla znít.
 2. Respektovat zvláštnosti jednotlivých evangelií. Nespojovat, nemíchat všechno dohromady.
 3. Prázdný hrob je fakt, který ale sám o sobě nutně nevyvolává víru. Může ji však upevnit nebo povzbudit.
 4. Marie se nemá JK dotýkat. O kousek dál Tomáš má, resp. může či smí.
 5. Vzkříšení JK. Ne oživení jako u Lazara. Kvalitativněji rozdílné. tělo oslavené.
 6. Svědectví Marie. Nedokonalé. vlastně ještě sama nevěřila. Řekla toučedníkům. Oni poslechli a šli. Podle jejího nedokonalého svědectví a chabé víry. My: Též chabá víra a všelijaké svědectví. Konat pro JK práci.
  Někteří: Pořád se připravují, nic pořád nedělají. Pořád zápolí jen sami se sebou, se svou vírou. Víra se zoceluje v práci a ve svědectví. Dorůst ve víře k práci pro JK a ke svědectví. JK si nás může a chce použít takové, jací jsme.
 7. Vzkříšení. Pokusy pochopení. Rozum. Zkušenost.
  1. Nefotografovatelná událost. Kdyby někdo fotografoval vzkříšeného Ježíše, neměl by ho na filmu. Nezachytil by ho ani elektronický fotoaparát. Současně by však mělo být možné Ježíše zachytit na film, když jedl rybu.
  2. Objektivní vize. Těžko představitelný synchronní nebo naopak nesynchronní protimluv.
  3. Tělo oslavené. Mimo rámec pozemskosti, avšak současně v jejím rámci. JK prochází zavřenými dveřmi, je na několika místech současně a jí rybu.
  4. Prázdný hrob. Vzhledem k tomu, že se Ježíš zjevoval v těle, muselo by se jednat o tělo transformované. Nebo by musela nastat transubstanciace.

Předchozí kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz