Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J03_16-21.php on line 2

Jan 3,16–21
Advent. Vánoce.

Text: Jan 3,16–21
Čtení: 1. Janova 4,9–17
Postup 1:
 1. Dal. Poslal na svět. Bůh obětoval svého syna. Který otec by to udělal? Nanejvýš snad pro záchranu sebe. Sebezáchrana. Ve svém synu je Bůh sám. dogmatická formule. Nutno tomu tak věřit.
 2. člověk si dělá o JK takový obraz, jaký má o životě. JK: Snílek. Spasitel. Filozof. Učitel.
  Moderní člověk:
  1. Popření existence JK v jeho nároku na člověka. I když JK třeba žil, jeho slovo neplatí do reality běžného života. Však to ve své praxi namnoze popírá i sama církev. Tržnost až běda.
  2. Obhajování sebe sama vůči Bohu. Výčitky: bůh působí utrpení. I toto církev stále v chytřejší nebo hloupější podobě mnohdy stále ještě hlásá.
  3. Nepřijetí boha intelektuálně.
  Podobenství o rozsevači. Matouš 13.
 3. Nikodem. Nový život od Boha. Z Ducha svatého. Zároveň odpověď na lidské hledání a volání.
 4. Nezahyne. Jde o život věčný.
 5. Víra. Ne duchaplná teorie. Zásady. Živá a žitá skutečnost. Pravda života.
  Poznámka: Vše, i to nejkrásnější, může znít jako fráze. Konkretizovat. Říci to civilně. Vyjádřit to srozumitelně dnešnímu mimocírkevnímu člověku. Aby to farář dokázal říci např. svým nevěřícím spolužákům nejen v pomaturitním proslovu.
  Martin Luther: Worms 1521: Zde stojím a nemohu jinak. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Gott helfe mir.
  Mistr Jan Hus. Husité: Kristus nám za škody stojí. Stokrát víc slibuje.
  Kalvin. Jednota bratrská. Pascal. Víra patří samozřejmě k životu.
  Bez zásluh člověka. Bezplatně. Zadarmo. Neuvěřitelné v tržní mentalitě světa i církve.
 6. JK Petrovi: Tělo a krev ti to nezjevily. Matouš 16.
 7. Naděje. Přestat spoléhat na sebe.
Postup 2:
0. Jakési povědomí vánoc i u nevěřících. Pokoj. citlivost. Menší sobeckost.
 1. Vánoce netvoříme my. Podstatné v souvislosti s vánocemi, pochopitelně jen pro věřící: Co Bůh udělal.
 2. Dar Boží lásky. Obětoval svého syna. Sám Bůh v JK.
 3. zahynutí:
  1. Věčnost.
  2. Nevyjde to v životě.
 4. Život věčný.
  1. Časově.
  2. Hodnotově.
  3. Prostorově.
  4. Kvalita života.
  To vše jde ruku v ruce, i když si to dovedeme jen těžko představit.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz