Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J03_30.php on line 2

Jan 3,30
Advent

Text: Jan 3,30
Čtení: Jan 3,22–36
Osnova
 1. Růst. kladně. Zahrada. Stavba. Dítě. Hnutí. První církev. Sbor. SB rostlo, rozmáhalo se. Víra. Rozmáhat se v pravdě JK.
 2. Negativně. Rakovina. Kriminalita. Úmrtnost. Nemocnost. Sekty. Hřích. Zlo. Lhostejnost.
 3. Situace. Odchod posluchačů od Jana Křtitele k JK. Jan se chápe jako připravovatel cesty JK.
 4. Proč právě JK. S nebe. Poslední pravda.
 5. Jak my se máme menšit. Láska k JK. Dát ho do popředí. Růst ve víře: vyvyšování JK a ustupuje čl. Tak sviť světlo vaše před lidmi, ať vidí vaše dobré skutky, ale ať nechválí vás, ale vašeho otce, který je v nebesích. Odstraňovat, co škodí JK, náš hřích. Neprosazovat sebe. Otázka uznání od lidí. Kerygma, koinoia, diakonia. Poslouchat JK. Činit jeho vůli, slovo.
 6. Jak může JK růst v církvi? Mdlá církev. Vidět to opačně: Protože JK v církvi neroste, je církev mdlá. Církev, to jsme my, jednotlivci. V církvi je ale mnoho zbožných lidí. Lepších než církev jako celek. Falešný růst zbožnosti. Farizeové. Sudičství. Dnešní církvi to masově nehrozí.
 7. Pravý a falešný růst člověka. JK musí růst, my musíme ustupovat do pozadí. Opak růstu: krnění. Paradox: Když chceme růst sami, krníme. Když necháme růst JK, rosteme. Pokora. JK je služebník, posloužil nám. Roste se službou. JK: Vinný kmen. My jsme ratolesti. Paradox: Když se menšíme, JK roste a my neseme ovoce. Nepřímá úměrnost.
 8. Praktický začátek, aby JK rostl v nás.
  1. Modlitba.
  2. Četba bible.
  3. Společenství církve. Sbor.
  Ukáže se nám dál, co dělat. Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Malý, těžký, obyčejný začátek.
 9. Závěr: Chceme vůbec, aby JK rostl v nás? My bychom se pak měli menšit. Proč to chceme? Proč věříme? Co víra znamená?
Poznámky:
 1. Jan Křtitel splnil své životní poslání. Klidný pohled. Bez žárlivosti. My: Stáří: Hotový, ukončený, dobře prožitý život. Vyrovnanost života. Vrchol života může být i v mládí. Klidné dožívání. Na co člověk může být hrdý. Největší, co člověk v životě udělal. Čeho si vážíme a ceníme. Splněný úkol. Poslání. Umění rozpoznat to.
  Epitaf: Jeho život byl krátký, ale celý.
 2. Trpělivost JK s Nikodemem.
  1. Nezatracuje ho.
  2. Jasné slovo. Nezatajuje znovuzrození.
  3. čekání JK. Trpělivost s Nikodemem. Nikodem musí postupně růst, zrát ve víře. Po ukřižování Nikodem pohřbil tělo JK. I Josef z Arimatie. Přiznal se k JK ve chvíli, kdy nejvěrnější učedníci byli kdesi schováni.
  4. Kdo se rozhoduje přijít k JK. Někdo je váhavý. trvá mu déle, než se rozhodne.
  5. Nadšená nadšenecká prvopočáteční horlivost časem leckdy vvyprchá. Prudký plápol plamene dohoří a zůstane jen popel.
  6. Pomalé promýšlení. Hlubší, vytrvalejší ponor. Obvvykle.
 3. Totalita. Pouhé Nevystoupení a neodhlášení se z církve bylo někdy a někde mnohdy značně velkým vyznáním.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz