Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J05_07.php on line 2

Jan 5,7

Text: Jan 5,7
Čtení: Jan 3,22–36, Marek 2,1–12
Osnova:
 1. V doslechu chrámu.
 2. Bethesda. Dům milosrdenství. výsměch pro ubožáky.
 3. Nepomohli lidé, chrám, církev.
 4. Čekají pomoc od dobytka. Bahno. Koupaly se tam ovce.
 5. Invalidé nesměli do chrámu.
  1. Kdo pomůže dojít. Průvodce.
  2. Zákaz. Nemohli a nesměli.
 6. JK není v chrámu na slavnostních sobotních bohoslužbách, ale ve slamu chudých. Šokující zjištění.
 7. Potíže pro uzdravení, pro pomoc bližnímu:
  1. JK. Záminka. Sobota.
  2. Uzdravený. Ne radost. Lidé jako by uzdravenému nepřáli jeho nově získané zdraví.
Postup 1.
 1. Časové roviny podání evangelia Janova.
  1. Popis. co se stalo. Znalost minulé události. Odraz pro přítomnost.
  2. Přítomnost církve kolem roku 80. výběr látky. Předpokládá se znalost synoptiků. Přeřazený kontext dějů ze života JK.
  3. My. co my z toho. Klást si takové otázky.
 2. JK v Jeruzalemě. Turista. Chrám. Atrakce. Zbožný poutník. Velkoměsto. turista nejde do slamu. JK se nevyhýbá neatraktivní bídě člověka.
 3. Chromý. 38 let. Nepředstavitelné pro zdravé, chodící. Tendence i dnes v církvi: Nerušit dobře situované zdravé. Zdravý. Mladý. bohatý. Zajištěný. Nemohou pochopit lidskou bídu a ubohost. Tak raději chtějí, aby jim něco takového nic nepřipomínalo, nikdo nic nepřipomínal a neupozorňoval. Nechtějí o tom slyšet, natož vidět.
  Tehdy: Invalidé, postižení a viditelně nemocní nesměli do chrámu. Odklidit je s očí a z mysli. Dnes: Předat postižené diakonii. Aby jich moc nebylo v kostele na očích. Opravdu jich v kostele moc není.
  Diakonie. Soukromá agentura (firma) s církevní nálepkou. Podniká v sociální sféře. Jde příliš moc o obstarávání peněz. Sociální práce je oblast podnikání jako všude jinde.
  Zdroj financí pro diakonii: Stát. Cizina. Sponzoři. Sbírky členů církve. Platby klientů.
 4. Gejzír. Léčivá voda. JK však dokázal víc než my lidé.
 5. Ochrnutý. Nemám žádného člověka. Moderní bída lidí na periferii života.
  Kontrast: Marek 2. 4 přátelé ochrnutého. Obětavá pomoc. Loupání střechy. Kafarnaum.
 6. Uzdravení. Uzdravený ani neví, kdo ho uzdravil. Levice neví, co činí pravice. JK pomáhá bez nároku na ovace.
 7. Potíže pro uzdraveného. Poslechl JK a nosil svá nosítka v sobotu. Nepřátelé: studená, nelidská rovina. Neradují se. Nemají radost, že přišla pomoc pro člověka. Pokud by měli dobrý úmysl vůči JK, tak by nanejvýš mohli říci: To je dobře, že jsi prokázal milosrdenství vůči ubohému člověku. Ale snaž se to příště udělat mimo sobotu. Rovina paragrafů. Ztrácí se člověk. Nemocný se stává předmětem pouhého účelového zájmu, jakýmsi kopacím balonem.
 8. My. Nemáme uzdravovací moc jako měl JK. Pomoc v rámci našich možností. Křesťanská služba ve sboru. Návštěvy. Slabí. Staří. Nemocní. Nešťastní. Nejprve je třeba budovat sbor jako zázemí pro křesťanskou službu. Od dětí, od rodičů, přes střední generaci. Už dřív, než začne dítě chodit do nedělní školy.
 9. Sobota. JK nebyl v chrámě jako zbožný poutník, ale mezi nemocnými na periferii Jeruzalema. V chrámě si na nemocné stejně nikdo ani nevzpomněl. Nanejvýš si na ně vzpomněli při modlitbě, aby se o ně PB postaral. JK neprožívá pohodu zbožných, sváteční chrámovou, kostelní náladu. Není tzv. mezi svými.
 10. Vděčnost uzdraveného. Poděkovat PB. Jde do chrámu i s postelí na ramenou. Nosítka. Vděčnost. Pomodlit se. Zajít do kostela.
  1. Za uzdravení.
  2. Za zdraví. Že nejsme nemocní. Uvědomit si: ani nejsme nemocní.
 11. Uzdravený. Nevěděl ani, kdo ho vlastně uzdravil. Jak také mohl znát JK?
  1. Izolace od lidí. Ležák. Celý život ležel bokem od lidí, zastrčen v ústraní života.
  2. JK pomáhá konkrétně potřebnému člověku. Nečeká a nevyžaduje ovace.
 12. Známý oddíl z bible. Když ho čteme, máme někdy pocit, že už nic nového nevyposlechneme.
  1. V sobotu. JK to udělal jako by naschvál. Dráždí. Zbožní farizeové v chrámě. Nezájem o postižené kdesi na periferii. Rybník. Mytí ovcí. Pro invalidy to přece stačí. Musí jim to stačit. Je to pro ně přece až moc dobré. Nosit ale v sobotu lůžko? Ten bývalý nemocný dráždil. Působilo to jako pěst na oko. Toho si zbožní v chrámě všimli. Ale těch nemocných si předtím (ale ani potom) nevšímali. Pobuřující. Pro farizeje. Ale pobuřující i pro nás. Farizeové málo dělají pro invalidy, postižené, potřebné. Farizeové všech dob a všech proveniencí a se všemi možnými dobovými ingrediencemi.
  2. Matouš 21. JK uvedl po svém slavném vjezdu do Jeruzalema invalidy do chrámu. to bylo zakázáno pod trestem ukamenování. Tedy: Uzdravil je. Jinak mohli invalidé zůstat jen u dveří chrámu. Skutky 3. chromý u krásných dveří.
  3. Sobota. Svátek Židů. Zvláště o velikonocích. JK není v chrámě, ale na periferii mezi invalidy. Ti do chrámu nesměli. Navíc stejně neměli nikoho, kdo by je tam dovedl nebo donesl.
 13. Možnost uvést invalidy do chrámu.
  1. Tehdy: JK je uzdravil. Ťafka od JK. Odložili jste postižené bokem. Pak si ho všimnete, až když nese nosítka. Farizeové byli zlí na JK i na uzdraveného. Žádná radost ze skutku milosrdenství. Není ani spoluradost s uzdraveným.
  2. Dnes. Donést. dovést. Dovézt. Být bližním, člověkem. Milosrdný Samaritán. Komu byl bližním. Kdo byl bližním tomu poraněnému.
 14. Komu jsme my bližním. JK je bližním nám.
Postup 2.
 1. Známý oddíl. Dojem: nic nového nemůžeme vyposlechnout. Pavel: Jednostejných věcí připomínati vám mně se nestýsče. Opakování a doplnění. Vyzdvihnout některé akcenty, důrazy. Zdaleka ne všechno. Opakování je matka moudrosti. I moudrosti víry.
 2. Poutníci. turisté. Jeruzalem. Památky. Bylo co vidět. Bylo na co se dívat. Přes tisíc let izraelské město. Předtím pohanská minulost. Po definitivním zničení Jeruzalema Babyloňany 586 ante byl Jeruzalem znovu budován a vyýstavně Po roce 538 ante. Zbudován. Chrám, div tehdejšího světa. Postavil ho Herodes. Architektura. Stavební klenot. Velikonoce, případně letnice. Židovský svátek. Slavnost. Davy poutníků.
 3. Rybník Bethesda dole pod chrámem. Koupaly se tam ovce. Napájely se tam. Nemocní. Museli čekat, že jim někdo něco donese, aby nepomřeli hladem. Patero přístřeší. Koncentrace nemocných na jednom místě. Gejzír. Jakýsi sociální útulek. Minimální zajištění života. Nesměli do chrámu. Ať se nám to líbí nebo nelíbí. Bylo to tak. Až JK jim otevřel cestu do chrámu. Zbořil hranici dělící na různo. Uvědomit si to: Postižení a nemocní neměli přístup k Bohu jako zdraví. Diskriminace v oblasti víry. Příchodem JK se velmi mnoho změnilo k lepšímu v oblasti náboženské, ale i s dosahem a dopadem do širšího okolí běžného života. Nešlo to a nejde to však naráz. Mnohé dobré věci se ve světě prosazují a uskutečňují jen pomalu, zvláště ve vědomí a povědomí lidí.
 4. JK není v chrámě. Je mezi těmi, kdo nemohli a nesměli do chrámu. Zvlášť těžce zbědovaný nemocný. 38 let nechodil. Chromý. Představit si to. Sám. Nikoho neměl. Žil zmilodarů. Doslova jako kůl v plotě. Až umře, nikdo si toho téměř ani nevšimne. Na jeho místo po střechou u rybníka Bethesdy přijde jiný. Ti, kdo dávají tak říkajíc na potřebné, se jim většinou nedívají do tváře. Neznají je. Nějaký obnos se hodí do anonymní sbírky a je splněna tzv. povinnost citlivějšího svědomí.
 5. Rozhovor. Otázka JK. Zdánlivě jiná odpověď nemocného. touha po zdraví, ale není naděje, perspektiva. A přitom by uzdravení mohlo být reálné. Jen mít ochotného člověka k pomoci. Poznámky: Pomoc dnes. Slova na adresu prosícího potřebného: Nevidím reálnou možnost, jak ti pomoci. Obrání o poslední jiskřičku naděje. Neponechá se ani minimální perspektiva. Žár beznaděje. Zesílená ubohost. Člověk je zatlačen ještě do většího stínu života.
 6. Pomoc JK. JK zmůže víc než my. Výzva na nás: Jdi, učiň též. Zlidštit život ubohým spolubližním. Prosvětlit život. Aspoň trochu jim zlepšit životní podmínky.
 7. Výzva JK: Vezmi lože své a choď. Uzdravený poslechl. Neměl nikoho, kde a kam by si mohl uložit nosítka, jediný majetek.
 8. Chrám. Vděčnost bohu. Po prvé. Konečně smí do chrámu. Pustí ho vstoupit do kostela. My. Vděčnost PB. Mimořádná pomoc, záchrana, uzdravení. Vzpomenout si na PB. Děkovat za to, že jsme zdraví, že nejsme nemocní. Můžeme např. chodit. Kdo nikdy nebyl dlouhodobě upoután na lůžko, nemůže plně porozumět, co to je nechodit.
 9. Provokace. Sobota. Postel na ramenou. Pohybuje se takto nespolečensky upraven v chrámě. Oslavující Boha porušuje předpisy o sobotě. Pobouření. Pohoršení. Chybí radost z navrácení zdraví bližnímu. Že se jeden bližní uzdravil, i když jinak docela neznámý a zcela lhostejný. Nikdo o něm pořádně nevěděl. Potíže po uzdravení. Pro uzdravení. Nejprve uzdravený. Zanedlouho i JK. Za to ho chtějí zabít: Udělal to v sobotu a ještě nařídil uzdravenému, aby v sobotu nosil nosítka.
 10. Uzdravený je neinformovaný. Nevěděl, kdo ho uzdravil. Isolovanost. Neinformovanost. Návštěva významné osoby v domově důchodců dnes. Připravenost. Všichni jsou vymydlení. Perfektní úklid. Mimořádná opatření. Lidé mají taktně naznačeno, jak se má odpovídat. Úsměvy, radost, veselí. Celkový (generální) dojem významného návštěvníka: vše je v nejlepším pořádku. Žádné problémy nejsou. Aspoň ne závažnější. Ruka s kloboukem pro sponzorský dar se ovšem natahuje. Pro další projekty a pro ještě vylepšování a zlepšení klapajícího. Někam třeba takového hosta ani nepovedeme. On také (rovněž) chce vidět jen spíš to lepší a připravené.
 11. Osamocenost. Totální opuštěnost. Marek 2. 4 přátelé nesou chromého k JK.
 12. Aplikace. JK nebyl v chrámě. Ale odpoledne tam byl, potkal se s uzdraveným. Bohoslužby se konaly celý den. My. Cesta do kostela. Invalidé, nemocní, staří. Kdysi chodívali. Dnes nechodí. Mnozí by přišli, kdyby jim někdo jen trochu pomohl. Zkušenost z velkoměstského sboru 92. Slavnostní bohoslužby. Díkčinění. Po bohoslužbách roznášela mládež a další členové sboru jednotlivé květy z kytice na oltáři po starých a nemocných, kteří již nejsou schopní přicházet na bohoslužby. Krátká návštěva v nedělním předpoledni. Připomínka: patříte k nám, počítáme s vámi, i když už pro nemoc a stáří nemůžete přijít. Víme o vás. Přijdeme častěji. Ve velkoměstě je dost osamocených lidí. Většinou všichni vděčně přijmou častější povzbuzující návštěvu. My. Správné pochopení kázání. Nejen tohoto. Někoho navštívit: z nemocných, kdo chodívali do kostela. Samozřejmě i další osamělé a osamocené. Třeba v neděli odpoledne. Lépe bychom smysl biblického oddílu pochopit nemohli. Kázání, jak má být. SB: Kázané. Poslouchané. Konané.
Poznámky:
 1. Nemocný má jediný majetek. Nosítka. Nemá nikoho, u koho by je mohl složit. A tak nosí svůj jediný majetek s sebou.
 2. Uzdravený neměl člověka ani potom, po uzdravení. Neměl u koho odložit svá nosítka.
 3. Šel do chrámu. Nikdy tam nebyl. Zážitek. JK otevírá chrám všem, i vyřazeným. Sotva tam uzdravený přijde, zažije podivné uvítání. Výčitky. Má nosítka na ramenou. Neumí se v kostele ani chovat.
 4. Bethesda. V doslechu chrámové slavnosti. Daleko, ale i blízko.Blízko, ale i daleko. Jiný svět nemocných ve stínu chrámu. Pod chrámovou horou.
 5. Tvrdost církve dnes. Ať se každý stará o sebe. Ať pro postiženého dělá rodina. Diakonie je jen sociální instituce s církevní nálepkou, ale většinou s necírkevními zaměstnanci. Vedle jistě potřebné a funkční diakonie však církev může prokazovat věrohodné a účinné svědectví víry i konkrétní individuální křesťanskou službou jednotlivým lidem. Přesněji: Jednotlivému konkrétnímu člověku. Jakmile se církve ve svých slovech rozmáchne příliš do dáli a rozevře svou slovní náruč příliš do široka, obvykle v náruči pomoci církve (náruč křesťanské služby) nikdo nezůstane. Všichni vypadnou.
 6. Bethesda. Dům milosrdenství. Kontrast. 5 přístřeší. 38 let chromý se nemohl dostat ke zdroji zdraví, ke gejzíru. JK prokazuje milosrdenství jaksi mimo pořadník. Nikdo z nemocných však nebyl přeskočen či odsunut kousek dozadu. JK uzdravuje navíc mimo běžné uzdravovací možnosti v rybníce.
 7. Bravný rybník. Koupaly se tam ovce. Brav: tehdy ovce. Snad usazené látky ze zvířat. bahno, ale i trus. Piešťany. Reugma. Bahenní lázně.
 8. Židé. Hledají možnost, jak JK zabít. Ruší sobotu. Narušuje sobotu. Narušuje přece tzv. dobré mravy tehdejší doby. Narušuje ovšem i paragrafy.
 9. Touha po zdraví. Něco přirozeného u nemocného.
 10. Život bez naděje na zlepšení. Hrozný život. Těžko si to představit a vžít se do takové zkušenosti, když takovou zkušenost čl. neudělal.
 11. Nebrat si ve všem příklad z JK. Ironie. Humor. On si mohl dovolit víc nežli my. Měl na to právo. JK totiž také pro lidi více udělal.
  1. Chodit do chrámu i k Bethesdě.
  2. Tzv. rušení neděle. Kostel i bethesda. Respektovat obé. Sféry (oblasti) života.
 12. Později šel JK i do chrámu. Tam se opět setkal s uzdraveným. Ne ignorování chrámu. Ale byl u Bethesdy v době, kdy nemocní mohli jen zdáli slyšet zvuky z chrámu. Solidarita JK s těmi, kdo do chrámu nemohli a nesměli. Nikdo za nimi nepřišel s nějakými formami pobožnosti či služeb Božích.
 13. Budovat sbor. Zázemí pro křesťanskou službu a pro misii. Horlivé skupiny: pasou jen sebe. Jen pro sebe.
 14. Invalidé tehdy nemohli do chrámu. Náboženský, kultický předpis. Ať se nám to líbí nebo nelíbí. JK otevírá chrám všem. Pro všechny. V Izraeli nebyla rovnost pro všechny. Lidé neměli rovný přístup k Bohu. Nebyla to plná demokracie.
 15. JK u Bethesdy neuzdravil všechny postižené. Jen jednoho, zvlášť zbědovaného. Osamocený. Neměl vůbec nikoho. Žil z milodarů. 38 let nemocen.
 16. Kázání trochu (víc) vyrušuje zabydlené evangelíky. Katolíci jsou více otevření pro dobré skutky.
 17. Nahoře a dole. Nahoře v chrámě oslavují Hospodina. Mluví se o veliké Boží lásce a milosrdenství. Bethesda. Dům milosrdenství. Výsměch. Ale: Jakési přístřeší pro invalidy. Minimum.Aspoň něco. Lepší něco než nic. Ani do chrámu je nepustí. Mohou aspoň slyšet radostný zbožný hluk z chrámu nahoře. Gejzír. Zvířil vodu a bahno. Léčivé účinky. Obdoby: Piešťany. Rašelina. Nemocným se nedostávalo milosrdenství od lidí chválících Boha. Většího milosrdenství se jim v přeneseném slova smyslu dostávalo od dobytka, který se tam koupal. Ovce se tam umývaly, aby pak mohly být v chrámě nahoře obětovány. Zbožní se pak shromažďovali u jedení velikonočních beránků v pěkné pohodě víry v duchovním společenství. Ti postižení a nemocní dole měli užitek aspoň z uzdravující špíny očištěných obětních zvířat.
 18. Humanitární sociální pomoc. JK uzdravil mimo pořadí. Sociální instituce: Někomu se dá. Obezřetná opatrnost, aby zůstalo na nás, na režiji. JK poskytl konkrétní pomoc konkrétnímu člověku. Uzdravovací kapacita rybníka se nezmenšila. Jiným neubylo. Milosrdenství a pomoc navíc.
 19. My. Naše možnosti. Pomoc někomu. Ne na úkor jiných.
 20. Diakonie. Velký rozjezd po VLR. Skončilo to u podnikání v sociální oblasti. Není bezprostřední (neinstituční) návaznost na konkrétní sbory. Instituční pomáhání jako kterákoliv jiná placená instituce. Tím není řečeno nic špatného nebo zlého proti diakonii jako takové. Naopak v rámci shluku různých sociálních institucí a organizací je diakonie levnější a poskytuje lepší a solidnější služby než některé jiné obdobné instituce.
 21. Text. Drásavá věta: Nemám člověka. Co vše se zkrývá za tím. Bezmocný člověk. v lázních Bethesda. Beznadějnost, že by mu někdo byl ochoten pomoci ke zdraví, že by byl ochoten nějak posloužit. A přitom byla reálná naděje na uzdravení.
 22. Nemocní v Bethesdě. Co je spojuje.
  1. Čekání na uzdravení.
  2. Tvrdost, bezohlednost navzájem. Předběhnout, odstrčit. Abych byl sám uzdravený. Nechceme to nikomu vyčítat. Dnes: Pořadníky na operace. Hledají se i boční cesty, jak poskočit dopředu.
 23. Sobectví. Mohli bychom se nyní pustit do sobců. U zdravých i u nemocných. Jenže: Ti zdraví žijí vedle sebe, nekonkurují si tolik jako ti nemocní tam v Bethesdě. Pokud si začnou konkurovat i zdraví, dokáží se projevit navzájem tvrdě sobecky.
 24. Přirozená touha po zdraví. Člověk rád pro své zdraví udělá všecko. I když to může znamenat i odstrčení druhého. Fronty na operace. Pořadník.
 25. Nejtěžší nemocní neměli vůbec žádnou naději na uzdravení. Přitom byla možnost uzdravení na dosah ruky. Jen kdyby se našel nějaký milosrdný Samaritán.
 26. Protikla: Lázně. Dům milosrdenství. Opuštěný člověk. Lauter, úplně sám. Jako pověstný kůl v plotě. KOusek dál nahoře v chrámě oslavují zbožní lidé PB. Zoufale osamocený a opuštěný člověk.
 27. My. Chodíme do kostela oslavovat PB. POhodlí našich domů. Kousek vedle jsou domy smutku. Těžkosti života mnohých lidí. Ve světě dokonce přemnozí umírají hlady. Nemocní. domovy důchodců. Nešťastní lidé. Nevyšlo jim to nějak v životě.
 28. Podoby osamocení a samoty. Vnější. Vnitřní. Mezi lidmi. Není to vždy na první pohled vidět. Duševní, duchovní osamocenost. Porozumění. Láska. Pomoc. Opora. Mezilidské vztahy. Může to být v rodině, ale i ve sboru, v církvi. Řešení: Křesťanská služba v různé podobě.
 29. Umět se dívat. Jsou lidé ochotní pomoci. Milující lidé. Lépe se dívat. Nejsou jen lidé lhostejní a povrchní.
 30. Opuštěnost. POcit i realita. Nikomu na mně nezáleží. Pocit, ale je to žel mnohdy i pravda. Nikdo mne nemá rád. Nikomu nechybím a nebudu chybět.
 31. Občasné vlídné sklonění se a usmání se na potřebné. Uklidnění svědomí. Přihodí se stovka na sbírku pro nějakou podpůrnou instituci.
 32. Chromý u Bethesdy. Nemohl nikam jít. JK přišel. Iniciativu vyvinul zdravý JK.
 33. Rafinovanost pohodlných Zbožných: Aby nemuseli sami přicházet k nemocným, tak raději odkazují na JK. U JK je přece ta největší pomoc. Je to pravda, ale jen částečně. On nás totiž posílá: Jdi a učiň též.
 34. Bethesda. Dům milosrdenství. Zůstal milosrdný jen podle jména.
  Poznámka: Nelze být zas přespříliš nespravedlivý. Jakési minimální zajištění ti nemocní v pěti přístřeších měli. Vyžebrali si. Našli se sponzoři. Nespravedlivý byl především systém starověké společnosti, který nenašel způsob pomoci potřebným v mimořádné tísni.
 35. JK. Viděl ubohého. Neobešel ho. Neotočil se zády. Bije mu srdce lásky.
 36. Nemocní byli vyděleni z možnosti plného života. V běžné práci. Ale i kulticky. Ani k PB se nemohli dostat.
 37. Otázka JK k nemocnému: Chceš být zdráv? Zdraví mají mnoho přání. Nemocný jen jedno. Jsou ale už tak zdeptaní nemocní, že mnozí už ani nedokáží vyslovit své přání po zdraví.
  Léčení: Nemocný má mít (musí mít) vůli k uzdravení, k léčení.
  Otázka JK: Vzbudit zájem, naději, chtění, touhu. překonat, zvrátit beznaději, umdlenost, zdeptanost. Nemocný spoléhal na JK. důvěra. navázal se na něj.
 38. Skutečné, reálné uzdravení. Konkrétní pomoc.
 39. Odpuštění hříchů. Povzbuzení k dalšímu životu v chrámě. Nevíme, zda v tomto případě šlo o konkrétní souvislost s konkrétním hříchem. V nemoci je pochopitelně vždy souvislost s hříchem, ne však nutně vždy a přímo s hříchem nemocného. Dědičnost. Úraz. Zdravotní a imunitní situace. Stav společnosti.
 40. Častá přání k svátkům: Hlavně to zdravíčko. Pěkné přání. Je to pravda. Pronášeno mnohdy bezmyšlenkovitě. JK uzdravoval.
 41. My. Nabídka pomoci potřebným. Přinést světlo do jejich situace, i když se ta situace už třeba nedá podstatně změnit. Návštěva. Dovézt do kostela.
 42. Deuteronomium 28. Pochopení nemoci.
  1. Poslušným je zaslíbeno zdraví, požehnání, spása. Jestliže budeš opravdu poslouchat Hospodina.
  2. Verš 15. Neposlušným je ohlášeno zavržení. Tehdejší hrůzy. I nemoc. PB dává i nemoc.
  3. Každý biblický text je třeba a nutno vidět v kontextu doby. Především tehdejší. Ale i dnešní. Nepřeskočit příliš rychle dějiny výkladů a interpretace v průběhu dějin.
 43. Některé nemoci si přivvodíme sami. Kouření. Plicní rakovina. Onkologie. Cyrhosa jater. Přemíra alkoholu. Delirium. Drogy. Na některé nemoci se člověk podílí. Nesprávná nebo nevhodná životospráva.
 44. V bi není nikde psáno, že každá nemoc je trestem od Boha. Jobovi to jeho přátelé namlouvali. Job se ale brání.
 45. Každá zkouška je test víry. Přitom není řečeno, že každá zkouška pochází od Boha. Zdaleka ne všecko v lidském životě má původ v Bohu.
 46. Jan 9. Slepý od narození. Otázka, nelogická: Kdo zhřešil: on nebo jeho rodiče. JK: Je slepý proto, aby se na něm zjevily Boží skutky. Ježíš zjevil Boží skutky svou uzdravovací pomocí. My můžeme pomoci jinak, v konkrétních možnostech a okolnostech života.
 47. Mnozí zdraví mluví o nemocech jako když se v tom prase rýpe. Mohou přitom mít i vysokoškolské tituly. Neudělali dostatečně dlouhou zkušenost s vlastní vážnou nemocí nebo s těžkou nemocí ve svém bezprostředním okolí.
 48. JK si všiml člověka. Bezmocný chromý. Nemohl na sebe upozornit. Iniciativa JK.
 49. JKpromluvil. První se dal do hovoru. Neobešel. Zastavil se.
 50. být zdravý. Je mi celkově, po všech stránkách dobře. Celé zdraví. Komplexnost. Příklad. Lepra tehdy. Izolovanost. Mimo město. Řetěz důsledků a následků. Včetně dopadu do materielní oblasti života. Důsledky na psychiku člověka.
 51. Nezazlívat nemocným, když jim jde o uzdravení. Chtějí jenom to, co zdraví mají a čeho si třeba ani neváží.
 52. Nemocný. Unavená skleslost a tíseň. Nemám člověka. Očekávali bychom: JK ho vezme a hodí do vody, až vytryskne gejzír. Pomoc od JK je však mimo pořadí. Nikomu neubude šance a příležitost na jeho vlastní uzdravení.
 53. Kdo je nám bližním? Komu my jsme bližním?
 54. Zdraví radí (mluví) nemocným: Přestat vidět sebe jen jako ubožáka, kterému nikdo nepomůže. Za určitých okolností je to správné. Někdy to však může být hnusné.
 55. Tvrdá slova JK: Vstaň, vezmi lůžko a choď. Znělo to překvapivě. Snad i jako výsměch.
 56. Dovětek. Verš 14. JK potkal uzdraveného v chrámě.
  1. Chvályhodné. Uzdravený děkuje Bohu.
  2. JK. Jsi uzdraven. Nehřeš. Ať tě nepotká něco horšího. JK to říká až teď. POzději. Ne při uzdravení. I pravdy života a víry je nutné někdy podávat po kapkách a v přiměřeném okamžiku a ve vhodné situaci. Pravé slovo v pravý čas. Kdyby se Ježíš s uzdraveným náhodou nepotkal v chrámě, tak by mu některé věci už neřekl. Kde můžeme (máme šanci) slyšet další slova JK pro svůj život a do svého života?
 57. Empatie. Vcítit se do situace druhého.
 58. Pro nás jsi zdráv. Poslouchat dál Boha. Aby ti bylo docela dobře.
 59. Verš 17. JK: Můj otec pracuje dál. I já pracuji. I my máme pracovat na Boží roli. I v sociální sféře pomoci a pomáhání konkrétnímu člověku.
 60. Přání a prosba:
  1. Aby nikdy nemuselo z našich úst vypadnout: Nemám člověka.
  2. Pokud bychom se octli v situaci, že bychom museli s lítostí povědět, že nemáme blízko sebe žádného člověka, nechť to zní jako u onoho chromého u rybníka Bethesdy: pane, nemám člověka.
  3. Kéž by to aspoň v církvi bylo tak, že by nemuselo zaznívat: Nemám člověka.
  4. Kéž by nikdo ani ve světě, ale ani ne v církvi, netlačil přímo nebo nepřímo lidi v tísni života k tomu, že nesmějí inkriminovanou větu nepříjemnou pro lidské, zvláště církevní, uši vyslovovat nahlas.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz