Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J08_01-11.php on line 2

Jan 8,1–11
Cizoložná žena

Text: Jan 8,1–11
Čtení: Jan 8,1–11
Postup:
 1. Jan 7-8. Pobyt JK v chrámě. Nádvoří.
 2. Neproblematická situace ženy. Přistižena při činu. Není pochybnost. Žádné dohady či tvrzení proti tvrzení.
 3. Mojžíšův zákon je jasný. Kamenovat za nevěru, cizoložstvo.
 4. Tvrdá doba. O rovnoprávnosti žen s muži ani vidu, ani slechu. Muž byl kamenován jen kvůli znásilnění. K cizoložství je třeba dvou. Dodnes se muži v tomto směru jaksi víc toleruje. Dubí. Holky u dálnice E-55. Pro sociálně slabé holky mají porozumění muži se stomarkovkami. Moralista: Ať jsou raději nezaměstnané a berou sociální podporu od státu.
 5. Lapit v řeči.
  1. Kamenovat. Sice je to správné podle Mojžíše, podle Božího zákona. Ale může to říci jen tvrďas. To se tehdy už tak přísně nebralo. Resp.: Už se ta extrémně krajní přísnost neuskutečňovala do všech důsledků.
  2. Kdyby JK nabádal k mírnosti, osočili by ho, že problematizuje a zpochybňuje boží zákon.
 6. Psaní do písku na zemi. rabínský způsob. Nerušit. Přemýšlím. Příprava na uvážlivou odpověď. I nepřátelé JK mají respekt k určitým pravidlům. Nenaléhají jako moderní reportéři na rychlou, třeba překotnou odpověď.
 7. Kdo je bez hříchu.
  1. Kterýkoli hřích. Ne jen cizoložství.
  2. nepřátelé si nárokují: My plníme správně Boží zákon. Jsou zasaženi na nejcitlivějším místě. Snad dokonce i ve svědomí. Jsou obviněni.
  3. První zvedni kámen a hoď. Čisté svědomí ve všem.
  4. Citlivost nepřátel. Ještě nejsou úplní cynici. Myslí jim to do hloubky. Něco si uvědomili. Respekt. Čestnost.
  5. Moderní člověk je cynik. Kam vítr, tam plášť. Klidně by házel kamenem. Čestnost je dnes pokládána za luxus. Nejsem si jist, jak by reagoval v obdobné situaci dnes člověk z naší církve. Kamenem by však určitě neházel. Kde dnes zvláště ve městě najít jen tak volně položený kámen? Ale i slova a pohledy mohou být velmi kamenné.
 8. JK zůstal nakonec sám s ženou.
  1. Neodsoudili jiní, neodsuzuji ani já.
  2. Ne souhlas s hříchem ženy. Ne přitakání hříchu.
  3. Jdi, nehřeš více. Jinde chromému s dodatkem: Aby tě nepotkalo ještě něco horšího.
  4. Odsouzení hříchu. Příležitost pro hříšníka začít znovu.
  5. My. Kolik šancí jsme využili a kolik probendili ve svém životě. Cynismus. Mdloba.
  6. Nová naděje. Příležitost. Opět nové dobré předsevzetí. Chtít využít.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz