Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Kázání

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Kázání


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webuNotice: Undefined variable: zpatky in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 9

Notice: Undefined variable: tam in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/main.kazani.php on line 10

KázáníNotice: Undefined variable: nadpis_kazani in /www/sites/0/site400/public_html/texty.include/kazani/kazani.J08_12.php on line 2

Jan 8,12
Světlo. Advent. Vánoce.

Text: Jan 8,12
Čtení: 1. Tesalonickým 5,1–11, Izaiáš 49,1–10, Římanům 13,11–14
Postup 1:
 1. Symbol. Archetyp. Světlo. Klad. Dobro. Tma je naopak zlo. Zkušenost. Noc. Nebezpečí. Riziko. Ohrožení života.
 2. JK je světlo. Věc víry. Spolehnout. Říká to o sobě JK sám. Ne potvrzení neutrálního pozorovatele. My to buď uznáme nebo neuznáme, přijmeme nebo nepřijmeme. Svoboda osobního rozhodnutí. Svoboda. Pojem moderního člověka. Vybrat si. Samozřejmě to lepší a výhodnější. Přijmout JK. vybrat si správně. Cesta pravdy a života.
 3. Temnota. Kde není Bůh, JK, spasitel. I když to člověk zrovna jako nějakou temnotu či temno nepociťuje. I když slunce svítí naplno. Film. Televize. Úterý 21. 1. 97: Prostředí Ameriky. Žena, leukemie. Mladá žena bez Boha. Mají pohodu života a zázemí peněz. Bezvýchodnost. Čiší z toho otázka: Proč. Kam. I kdyby slunce svítilo, bez Boha je tma. Zastřená budoucnost. Nejasný smysl všeho.
 4. Absolutní nárok JK. Ne první mezi různými či rovnými. Nejvyšší světlo. Všechno ostatní jsou v lepším případě jem blikající či blikotající světélka. Filozofie. Technika. Kriteria. Bída. Nouze. Utrpení. Neodstranilo se to. Lidské cesty jsou v koncích. Světlo JK: Vnější nepříjemnosti života zůstávají. Jak se s tím člověk může vyrovnat. Nabídka. Člověk může přijmout. Není nucen. Tzv. zastaralost světla JK. Ale nic lepšího se dosud nenašlo.
 5. Světlo světa. Do světa. Ne jen nad světem. Pro svět. Temnota: Hřích. Hříšníci. Bída. Nouze. Utrpení. Temnota života. Existenciální oblast lidského života. Účel světla. Pomoc. Konkrétnost. Svítit. Světlo v temnotách světa. Mezilidské vztahy. Odpuštění hříchu, viny. Nová naděje pro hříšníka. Naděje pro život. Mezilidské vztahy.
 6. mnohotvárná, mnohotvará temnota života. Různá světla. Dílčí pomoc. Ocenit. Noc. Každé malinkaté světélko je lepší než nic. Reflektor však je víc. Denní slunce. Blednou všecka světla, která svítila v noci. Plná zář slunce. Ač ta noční světla byla jistě důležitá. Proč chodit za bludičkami, když víme o slunci? Relativní rozdíly v lidských světlech. Některá jsou lepší, jiná horší.
 7. Strach ze světla. Mnoho lidí se světla bojí. Někteří lidé milují někdy více tmu. Šero. Kalné vody. Něco zakrývat. Schovat. Něco prostě nesnese světlo. Ostré světlo, ostré stíny. Vše je vidět.
 8. Pomoc pro svět, pro nás.
  1. Ne rozzářit další malá světélka. Nová hnutí, sekty, směry, dělení, církve, církvičky, tříštění. Falešná cesta.
  2. JK. Jediné světlo světa. Nic lepšího nelze vymyslet.
  3. Pozitivně. Co JK přináší. Světlo. Co člověk nemůže dát: Odpuštění. Láska.
Postup 2:
0) Světlo. Symbol dobra. Naděje. Život. Bible: Bůh je světlo. Světlo nepřistupitelné. Genesis 1,3: Bůh stvořil světlo. Nepostradatel nost slunce. Elektrika.
 1. Svět chodí ve tmě. Formy temnoty.
  1. Utrpení a nemoc.
  2. Omezení života. Nemožnost rozvinout se. Nápor. Bída ve třetím světě. Nelze se prosadit, rozvinout, uplatnit.
  3. Smysl a náplň života. Smrt. Konec. Cíl.
  4. Konzumentství. Prázdný život. Sobectví.
  5. Zlo v různé podobě. Brutální války. Násilí. neláska.
  6. Osobní temnoty. Zbabraný život. Neštěstí. Neúspěch. Smůla života.
  7. Zvrhlosti všeho možného a nemožného druhu.
  8. Rafinovaná zvrhlost. Antihodnoty místo hodnot. Násilnictví je vydáváno za hrdinství. Zvrhlost a nenormálnost: Vydáváno za normál.
 2. Svět nechce setrvat ve tmě. Přesněji: Jen část světa.
  1. Milovali více tmu než světlo.
  2. Tma. Symbol hrůzy a položivota.
  3. Touha po světle. Naděje. Vzhlížení k něčemu lepšímu.
 3. Světla světa. Mnohá. Malá, ale přesto důležitá. Když není něco lepšího.
  1. Náboženství. Pohanství. Přirozené hledání. Obecná religiosita.
  2. Filosofie. Myslitelné směrovky.
  3. Tvůrci změn. Sociální oblast. Pomoc lidem. Humanita. Tvůrci nových pořádků. Myslíme dobré pořádky, k dobrému. Zkušenost dějin. Vyznačují se zvláště hojností slibů. Štědří na sliby, ve slibech.
  4. Neuspokojenost a touha. Motor či benzin dějin.
  5. Mnoho světel. Lampa v noci pomůže. Nepodceňovat malé světlo. Ale ve dne malá světla blednou. JK, světlo světa, slunce. Boží světlo. Ostatní bledne.
  6. Bludičky. Oslňující světla. Zavádějící, svádějící. Blednou v Božím světle.
 4. Bůh je světlo světa. Slunce proti světélkům uprostřed noci.
 5. Kde je světlo JK vidět. Dialektika: Září, ale je i ukryto, zkryto. Chlév. Golgota. Vidět vírou, očima víry. Kde najdeme světlo JK dnes.
  1. Bible.
  2. Společenství církve. Sbor.
  3. Nouze světa. Nejmenší bratří. Matouš 25.
 6. Světlo JK. Na cestě života. Stezka. Úzká cesta následování JK. Matouš 25. Co jste učinili mým nejmenším bratřím. Římanům 13,11-14. Noc pokročila. Zvětšila se. Tma už není tak hustá, tak tmoucí. Tepání zlata. Čím tenčí, tím větší plocha.
 7. kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě.
  1. Nebude chtít chodit ve tmě.
  2. Bůh ho ochrání, aby nesešel do tmy.
  3. Následování. Chtít. Ne automatické samovolné chození ve světle. My často dojdeme jen po určitou hranici. Zastavíme se. Hranice vlastních zájmů. Chceme si nechat dost široký prostor jen pro sebe. Bereme církev a sbor jako dům služeb. Co z toho mohu mít. Víc brát než dávat. Poznámka: Pak ale na to musí někteří víc dávat než dostanou. Různé vyjádření hranice, kam až jsme ochotni jít za JK, kam až ho chceme následovat. Následovat JK, sloužit mu: Víra. Praxe života. Pověstná špička ledovce. Hniloba, temnota hříchu, to je zkryto v hlubině, pod hladinou běžné viditelnosti a spatřitelnosti.
  4. Světlo života časného i věčného. Naděje. Světlo JK pro život i smrt. O co se mohu opřít. Ve chvíli umírání. Tváři v tvář smrti. Kalvin: Mým jediným potěšením v životě i ve smrti je to, že nejsem sám svůj. Že patřím JK.
 8. Vánoce. Nejdelší noc. Tma. Nejvíc tmy v roce. Pomalu pak přibývá dne. Světlo na postupu. Neznatelně, přesto poznatelně. Obraz. Růst víry v našem srdci. Růst touhy po následování. Osobně. Sbor. Společenství církve.
Poznámky:
 1. Základní forma temnoty: Hřích. Odpadnutí od Boha. Bez Boha na světě.
 2. Komenský: Oculus fidei. Kniha. Oko víry.
  1. Bible.
  2. Nitro člověka.
  3. Svět.

Předchozí kázání

Následující kázání


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz