Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Ve stínu kostela aneb s humorem i do kostela

11) Sekularisace

 1. Už nikdy mne nikdo nedostane do kostela. Po prvé mne tam donesli, aby mě polili vodou. Po druhé mne svázali na doživotí s mou ženou.
 2. Gagarin.
  1. Dvanáctého Dubna 1961 létal Gagarin jako první člověk v družici kolem zeměkoule. Když dolétal, byl pozván na recepci do Kremlu. Po slavnostních řečech jiných promluvil i Gagarin. Barvitě popsal své cestování ve vesmíru a vylíčil své pocity. Zdůraznil, že Bůh není, že boha nikde nahoře neviděl. V určitém okamžiku si při recepci Chruščov vzal Gagarina bokem a povídá: Teď jsme tady sami. Nikdo nás neslyší. Tak s pravdou ven. Jak to bylo tam nahoře. Viděl jsi Pána Boha nebo ne? Gagarin: Viděl. Chruščov: Já jsem si to myslel. Ale nikomu ani muk. Oficielní prohlášení z recepce pochopitelně znělo: bůh není, protože ho Gagarin Nahoře neviděl.
  2. Uskutečnila se Gagarinova oslavná cesta i po západní Evropě. Dostal se na recepci i k papežovi. V oficielních řečech se všichni (včetně Gagarina) taktně vyhýbali určité problematice. V určitém okamžiku si papež vzal Gagarina stranou a povídá: Jsme tu sami. Nikdo nás neslyší. Tak s pravdou ven. Jak to bylo tam nahoře. Viděl jsi Pána Boha nebo neviděl? Gagarin: Neviděl. Papež: Já jsem si to myslel. Ale nikomu ani muk. A Gagarin vesele všude mluvil a psal, že Bůh není, že ho tam nahoře neviděl.
  3. Za čas dostal Gagarin dopis od mladé dívenky. Pro její bezpečnost ji umístíme třeba do Švédska: Vážený pane Gagarine, velmi si vážím atd. a oceňuji atd atd. Ale musím vám říci, že jste člověk, který nemá čisté srdce. V bibli se totiž píše: Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.
  4. Za čas přišel dívence dopis od Gagarina: Milá sestřičko v Pánu, moc ti děkuji za tvůj dopis atd, atd. K tvé poznámce o mém čistém srdci bych ti rád pověděl několik slov:
   1. Podle bible Boha žádný z lidí neviděl.
   2. Podle bible Bůh přebývá ve světle nepřistupitelném. Nelze ho tedy vidět.
   3. Cituješ z bible Ježíšovo blahoslavenství: Blahoslavení čistého srdce. Oni Boha viděti budou. Rád bych tě upozornil, že je to psáno v budoucím čase.
   4. A ty, milá sestřičko v Pánu Ježíši, jsi už Boha viděla?
  5. Závěr: Post-moderní, tržní doba. Kam vítr, tam plášť. Koho chléb jídáš, toho písničku zpíváš. Dobrý čuch chytit vítr. Správný vítr. Umění přizpůsobit se je umění všech umění.
 3. Nejvyšší Zeus jede s několika Olympany autem. Zapovídali se, zamotali se. V jedné vesnici se hlavní Zeus ptá desetiletého kluka: Chlapče, můžeš nám říci, kde jsme? Hoch odpoví vzorně, jak se naučil ve škole a jak se sluší a patří vůči důstojné duchovní osobě, celou větou: Ano, mohu vám říci, kde jste. Jste v autě. Velký Zeus se obrátil ke kolegům a řekl: Bratří, právě jsme slyšeli dobrý příklad vzorné synodální řeči. Slyšeli jsme čistou pravdu, ale nedověděli jsme se nic nového.
 4. Parašutista. Z letadla vyskočil parašutista a snáší se ladně s výšin dolů na matičku zem. Náhle s ním zalomcoval vítr a parašutista se dostal tam, kam nepředpokládal. Beznadějně se zamotal ve větvích koruny vysokého stromu uprostřed vesnice. Parašutista volá na pána jdoucího pod stromem: Pane, můžete mi říci, kde jsem? Pán zdvořile odpověděl: Ano, mohu vám říci, kde jste. Jste na stromě. Parašutista Znovu zavolal na pána: Pane, vy jste určitě farář. Pán odpověděl: Ano, jsem. Ale jak jste to poznal? Parašutista: Snadno. Řekl jste mi čistou pravdu, ale je mi to na … (a teď užil velmi lidového slova, kterého farář běžně neužívá, když stojí na kazatelně).
  Zamyšlení:
  1. 1. Otázky:
   1. Myslíš, že tento parašutista Přijde v neděli do kostela? Nebo v týdnu na biblickou hodinu?
   2. A kdyby tam přece jen nějakou náhodou či nedopatřením přišel, myslíš, že by tam uslyšel něco, co by ho zaujalo pro jeho praktický, všední život?
   3. Myslíš, že parašutista bude platit na církev?
  2. Odpověď faráře (rada)může být různá, podle církevní příslušnosti:
   1. Modli se, aby ti Pán Bůh pomohl. Měl bys sepnout ruce a modlit se.
   2. Volej hallelujah. Chval Pána a předem mu děkuj, že ti pomůže.
   3. Pomoz si sám a pak chval Pána.
   4. Děkuj Bohu, že ses nerozplácl jako žába tady na asfaltu, já dojdu do hospody pro chlapy, aby tě sundali.
  3. Farář s parašutistou v tísni hovoří, i když dost blbě. Ale kněz z podobenství o milosrdném Samaritánu se ani nezastavil a ani nepromluvil. Ani jeden však vlastně nepomohl. Ale jakýs takýs vývoj za 2 000 let je patrný.
 5. Pán Bůh klečí v kostele a modlí se ke člověku: Člověče, zjev se mi, jsi-li ještě jaký. Přijde stařičký kněz a říká: Pane Bože, já jsem člověk. Bůh: To jsem rád, že do prázdného kostela přišel aspoň jeden člověk. Budu o tom moci referovat v nebi. Sice jsem lidi kdysi stvořil, ale nějak o tom nevědí.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz