Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Ve stínu kostela aneb s humorem i do kostela

3) Ekumena

 1. Řádová sestra učí náboženství. Zeptá se dětiček, čím by chtěly být, až vyrostou. Postupně odpovídají, např.: Učitelem. Lékařkou. Kosmonautem. Soustružníkem. Dobrou matkou. Knězem. Malá Maruška však hrdě prohlásila: Chtěla bych být prostitutkou. Řádová sestra je zděšena. Vyptává se stále znovu a znovu, zda to myslí vážně. Malá Maruška vidí ustrnutí, ale nic nechápe. Nakonec přivede řádová sestra Marušku k panu faráři, který je už starší pán a má bohaté životní zkušenosti. Vidí vylekanou řádovou sestru a ještě vykulenější Marušku. Když vše vyslechne, zeptá se Marušky: Opravdu bys chtěla být prostitutkou? Maruška přisvědčí. Pan farář s úlevou prohlásí: To jsem rád, že to myslíš tak vážně. Všichni jsme si totiž mysleli, že bys chtěla být protestantkou.
 2. Před 100 lety. Ekumenická setkávání farářů v dobré pohodě a v dobrém diskusním společenství se konala už dávno. V jedné malé venkovské hospůdce se scházeli jednou týdně farář reformovaný, luterský a katolický. Je znám jen jeden poněkud vybočující případ z běžné příkladné vzájemné svornosti, a ten stál za to. Jednou totiž kolegové diskutovali trochu živěji na nějaké sporné teologické téma, i trochu déle a trochu víc hasili žízeň. Když opustili hospůdku, nerozešli se na různé strany, jak bývalo obvyklé, ale pokračovali v živé diskusi ještě společně. Zastavili se na chatrném dřevěném můstku, spíše lávce, přes malou místní říčku. S farářskou vehemencí pokračovali v teologické disputaci, ale tuze moc se opřeli o chatrné zábradlí a svorně skončili ve studené vodě, což uhasilo horkou diskusi.
 3. Co je u všech církví společné: Sbírání peněz.
 4. Potápí se loď. Přítomný katolický kněz začal sloužit mši. Evangelický farář si vzal bedničku, stoupl si na ni a začal kázat. Kazatel jedné malé agilní církve sundal klobouk a obcházel lidi, sbíral na cosi.
 5. Starší biskup má jet do vzdálenějšího regionu své církve. Kvůli záplavám to je však možné jen letadlem. Kategoricky to odmítl: To bych byl příliš v rukou Božích.
 6. Jeptišky jedou autem, došel jim benzin, auto zastavilo u lesa. Dvě se vypravily po lesní cestě, došly k domu. Ochotně jim nalili benzin do starého nočníku, nebyla po ruce příhodnější nádoba. Když s nočníkem vycházely z lesa, zastavilo vedle auto s biskupem. Ten se se zájmem díval, jak jeptišky nalévají tekutinu z nočníku do nádrže auta a smutně prohlásil: Sestry, vaši víru bych chtěl mít.
 7. Zástupci velké církve se dostali na exkursi do nebe. Autobusem projíždějí jednotlivé části a svatý Petr jim vysvětluje, co a jak. Tu přijíždějí k vysoké ohradě a svatý Petr naléhavě žádá: A teď všichni potichu. Tady jsou příslušníci jedné malé církve, necháváme je v tom, že si myslí, že jsou v nebi jen sami.
 8. Anglická dáma strávila dovolenou u své přítelkyně v Irsku. Po třech týdnech se svěřuje své irské přítelkyni: Už nikdy nepojedu na dovolenou do Irska. Pořád tu prší, je tu zima a jsou tu samí římští katolíci. Přítelkyně jí poradila: Doporučuji vám, abyste příště jela na dovolenou do pekla. Tam je teplo, nikdy tam neprší a není tam žádný římský katolík.
 9. Představitelé několika církví se sešli a dohadovali se, do které církve Ježíš Kristus přijde, až se znovu vrátí na svět.
  1. Římský katolík: K nám, papež je přece náměstkem Ježíše Krista.
  2. Evangelík: K nám, držíme se bible a kážeme věrně jen Slovo Boží.
  3. Baptista: Ježíš Kristus byl pokřtěn v Jordánu jako dospělý, my to věrně zachováváme, aspoň ten křest dospělých, i když ne nutně v Jordánu.
  4. Letniční: Proč by Ježíš Kristus měnil církevní příslušnost?
 10. Kostelník z universitní kaple v Cambridge slaví 50 výročí své kostelnické práce. Sejde se slavnostní společnost a jsou mnohé děkovné a jiné slavnostní řeči. Universitní farář řekl: Během své práce jste v univerzitním kostele slyšel kázat mnohé věhlasné teologické kapacity. Můžete nám povědět, čeho si v životě nejvíce ceníte? Kostelník: Za velikou Boží milost pokládám, že jsem neztratil víru.
 11. Na chodníku před jedním italským klášterem se jednou ráno objevil chcíplý osel. Když se k němu nikdo dlouho nehlásil, poslal o tom opat zprávu na policii. Odtud však přišla odpověď: Zajišťování pohřbů je přece vaše záležitost. Opat promptně odpověděl: Jsme si vědomi této své povinnosti, vždy však předem informujeme příbuzné.
 12. Katolický farář přijde do nebe. Svatý Petr mu přidělí k osobnímu užívání trabanta. Zatvářil se trochu kysele, ale přijal s poslušností sobě vlastní, když jsou v nebi takové pořádky. Druhý den spatřil svého evangelického kolegu, jak si to hasí po ulici ve škodovce. Rozhorleně přispěchal ke svatému Petrovi se stížností: Já jsem věrně pracoval v pravé církvi a co je to za pořádek, že můj odloučený bratr se vyváží ve škodovce a já jen v trabantíku? Petr ho postupně uklidnil: Přej to svému odloučenému bratru. On si užil dost očistce na zemi se svou ženou, však o tom víš, a tak ať má něco lepšího aspoň po smrti. Kněz se jakž takž uklidnil. Další den spatřil katolický kněz, jak si to po silnici hasí v mercedesu židovský rabín. Kněz si okamžitě vyžádal audienci u svatého Petra a spustil: S tím odloučeným kolegou bych to ještě snesl. Ale Židé ukřižovali našeho pána. Proč se rabím vyváží v mercedesu? Svatý Petr si přiložil prst na ústa a potichu řekl: Pst, je příbuzný se šéfem.
 13. Papež je na návštěvě v Americe. Řidič s ním jede po přeplněné ulici, ale příliš pomalu, je příliš velká dopravní tlačenice. Papež pobízí řidiče: Vem to v protisměru, tam je volněji. Řidič se zdráhá. Papež rozhodl: Zastav, já si sednu za volant, ty si sedni na moje místo. Papež si to žene v protisměru celou minutu, než ho zastaví policajt. Když vidí, kdo to jede, mobiloval svému šéfovi: Šéfe, zastavil jsem velké zvíře. Jelo si to v protisměru. Mám mu dát pokutu? A co je to za zvíře? Je to starosta? Ne, je to něco většího. Tak je to guvernér? Ne, je to ještě něco víc. Tak je to president? Ne, já ani vlastně pořádně nevím, co to je zač. Ale bude to něco moc velkého, sám papež mu dělá šoféra.
 14. Žádost kardinálské komisi: Zrušit celibát. Odpověď: My už jsme staří, už to těžko za svého života stihneme. Třeba to zvládnou naše děti.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz