Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Ve stínu kostela aneb s humorem i do kostela

6) Misie

 1. Na okraji pouště Sahary kráčí misionář a přemítá o jakémsi teologickém problému. Náhle proti němu stojí lev. Misionář padne na kolena, sepne ruce a úpěnlivě se modlí za záchranu. Za chvíli si uvědomil, že pořád nic. Pozvedne oči a ke svému milému překvapení spatřil: Lev také klečí, má sepnuté přední pracky a také se modlí. Misionář se zaradoval a oslovil zbožného lva: Milý bratře lve, to jsem rád, že se také modlíš, že jsi zbožný a věřící. Lev pozvedl hlavu a prohlásil: Moc se neraduj, já se modlím modlitbu před jídlem.
 2. Misionář kráčí po Sahaře, je unaven a trpí žízní. Už se sotva vleče. Potká beduína a ptá se: Jak daleko je to do nejbližší oasy? Odpověď: Ještě tři fata morgany.
 3. V misijní škole vypráví budoucím misionářům starý zkušený misionář o svých afrických zážitcích: Jednou jsem se potkal se lvem. Otočil jsem se a rychle před ním prchal. Ale lev mne stále víc doháněl. Doběhl jsem k palmě a začal šplhat nahoru. Ale lev šplhal za mnou. Ani nevíte, jak úpěnlivě jsem se modlil a prosil o záchranu. A tu se stal zázrak, lev uklouzl, spadl na zem a zabil se. Mladý budoucí misionář s obdivem naslouchal a pak řekl: To já bych se po-dělal strachy. Misionář na to: Bratře, a na čem myslíš, že ten lev uklouzl?
 4. Na okraji Sahary jde misionář. Náhle proti němu stojí lev. Misionář, po předchozí zkušenosti, má už pušku, strhne ji s ramene a zalící a namíří. Náhle lev zavolá: Něstrelaj. Misionář nevěří svým uším. Hlavou mu prolétla myšlenka na ďábelské mámení. Ale pak znovu přiloží pušku k líci a zamíří. Lev opět volá: Něstrelaj. Opět má misionář pocit jakéhosi šalebného mámení. Ale přesto zvučným hlasem zavolal: Kto ty? Dostal odpověď: Něstrelaj, ja Lev Nikolajevič Tolstoj.
 5. Unavený misionář kráčí na himalajský vrch. Nese na ramenou kříž, aby ho tam vztyčil a tak zviditelnil církev a Ježíše Krista i v himalájských velehorách. Klesl vyčerpáním a zeptal se horského vůdce: Jak daleko to ještě máme? Ten odpověděl: Už jen dva kilometry. Misionář se s vypětím všech posledních sil pozvedl a statečně prohlásil: To s pomocí Boží dokážu. Horský vůdce doplnil svou informaci: Ale výškového rozdílu. Musíte se o trochu víc modlit. Budete potřebovat od Pána Boha ještě hodně síly.
 6. Misionář působící dlouhá léta v Turecku je na dovolené v Česku. Zašel si na oběd do jedné restaurace a mimo jiné čte nabídky na jídelníčku: Guláš: 50 Kč. Turecký guláš: 150 Kč. Znal kde jakou tureckou specialitu, a tak se rozhodl vyzkoušet i tuto pro něj dosud neznámou tureckou specialitu. Pro srovnání si pak objednal ještě obyčejný guláš, ale nezjistil žádný závažný markantní rozdíl. Zeptal se proto číšníka: Kromě rozdílu 100 Kč v ceně jsem nezjistil žádný rozdíl v obou guláších. Proč se ten dražší guláš jmenuje turecký? Číšník: To proto, pane, že ten pes se jmenoval Sultán.
 7. Koktavý kolportér, podomní prodavač biblí, se chlubí značným úspěchem: Já vždycky prodám všecky bible. A prakticky nikdo, komu ji nabídnu, mne neodmítne a koupí si ji ode mne. Kamarád: A jak to vlastně děláš? Kolportér: Zazvoním u dveří a informuji je, že prodávám bible. Zeptám se jich, jestli si ji chtějí koupit hned nebo jim mám o bibli něco nejdřív povědět. A každý hned raději kupuje.
 8. V době vlády renesančních papežů (kolem r. 1 500) získal věřící křesťan žijící dlouhá léta v Turecku jednoho Turka na (pro) křesťanskou víru. Měl z něho velikou radost až do chvíle, kdy věřící Turek projevil přání navštívit svaté město Řím. Křesťan měl oprávněný strach, že až Turek uvidí tu mravní renesanční spoušť v Římě, rázem ztratí víru. Turek se nedal, a tak se jelo. První dny chodil Turek stále zasmušilejší a zasmušilejší. Prohlížel si všecko, moderně řečeno, studoval život a poměry v Římě. Pak přišel za křesťanským přítelem a řekl mu: To, co vidím, je hrozné. Když jsi mi vyprávěl o křesťanství, nikdy jsi tyto věci nezmiňoval. Ale to, co tady vidím, upevnilo mou víru. Teď věřím, že církev nestojí na lidech, ale že ji drží převeliká Boží moc.
 9. Kanadský misionář kráčí po úzké lávce přes hluboký kaňon. Vidí pod sebou v říčce vesele se prohánějící aligátory. Tu spatřil před sebou na konci lávky grizliho. Nevesele se otočil, aby moudře ustoupil před silnějším. Ale ouha, na druhém konci už stojí kodiak. Misionář se začal usilovně modlit. Po očku však pozoroval, co dělají medvědi. Přibližovali se. Co misionář mohl udělat a co udělal? Správná odpověď: Zachmuřil se.
 10. Český misionář v Arábii měl úspěch. Získal na křesťanskou víru jednoho Araba. Krom bible mu také vyprávěl o své krásné zemi na severu a vzbudil tak jeho zájem o ni. Arab se rozhodl, že se v listopadu vypraví do země svého misionářského přítele. Ten ho od cesty v podzimním čase co nejrozhodněji zrazoval, že tam není v ten čas pěkné počasí. Ale Arab stál na svém a jel. Za měsíc se vrátil a všude spokojeně dělal velkou reklamu pro zemi českého misionáře: Je to krásná, nádherná země. Celý měsíc tam pršelo a byla tam zima.
 11. Misionář působící v africké vesnici měl potíže s místním šamanem, který se chtěl zbavit bílého konkurenta. Šaman jednou slavnostně prohlásil, že misionáře prokleje hadí kletbou. A také to splnil. V jakési hrozné hadí masce obcházel misionářovu chýši, cosi brumlal, mával rukama a sypal kolem sebe jakýsi prášek. Od té chvíle měl misionář v chýši a kolem ní pořád nějakého toho hada nebo ještěrku. Už z toho byl celý zoufalý. Tušil, že šaman kolem jeho chýše nasypal nějaký prášek, který přitahuje hady a štíry, ale toto poznání mu nebylo nic platné, nevěděl, jak z toho. Navštívil proto šamana a s velkou rozhodností prohlásil: Jestli nezrušíš hadí kletbu, tak tě prokleju ještě strašnější kletbou. Hmátl do úst, vytáhl své zubní protézy, zacvakal jimi šamanovi před nosem a zase si je zasunul zpět do úst. Zbledlý šaman vzal jakousi jinou masku a posypal okolí misionářovy chaty nějakým jiným práškem a hadí kletba byla zrušena.
 12. Učený, zbožný a zapálený misionář přišel k veliké ne zcela klidné řece. Požádal domorodého převozníka, aby ho převezl. Po chvíli jazykově složitějšího smlouvání se dohodli. Misionář misionařil i na loďce. Domorodci totiž nezbývalo, než poslouchat. Už jste někdy byl v kostele? Ne. I am sorry, to jste ztratil třetinu svého života. A četl jste Starý zákon? Ne. I am sorry, to jste ztratil druhou třetinu svého života. A víte něco o Pánu Ježíši Kristu? Ne. I am sorry, to jste ztratil poslední třetinu svého života. Vtom loďka narazila do skrytého skaliska. Dírou rychle vtékala voda a loďka se potápěla. Převozník se ptá: Umíte plavat? Misionář: Ne. Převozník: I am sorry, to za chvíli půjdete do života věčného.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz