Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Ve stínu kostela aneb s humorem i do kostela

7) Moudrost

 1. Poraď církvi na křižovatce: Církev se octne na křižovatce bez silničních ukazatelů. Ví se jen, že jedna cesta vede do nebe a druhá do pekla. U křižovatky je domek, bydlí v něm dva k nerozeznání stejní bratři, dvojčata. Jeden vždy mluví pravdu, druhý vždy lže. Vyjde jeden bratr, neví se, zda ten pravdomluvný nebo ten lhář. Církev by se pochopitelně chtěla dostat do nebe, poraďte jí v kladení otázek, na něž může jeden z oněch jinak milých bratří odpovědět pouze Ano nebo Ne:
  1. Tradiční církev má právo položit dvě otázky.
  2. Postmoderní církev má právo položit jen jedinou otázku.
 2. Veselo musí být:
  1. I kdyby na faráře nebylo.
  2. I kdyby na opravu kostela nebylo.
  3. I kdyby na pomoc druhým nebylo.
  4. Ke křesťanství, k víře, přece patří radost, sdílení se v radosti. Je to veselejší než sdílet se v pláči.
 3. Humor je koření života, i v kostele, ale i před kostelem ba i za kostelem.
 4. Chodíš potichu jako duch. Ano? To je příprava na budoucnost.
 5. Teologicky únosné přání: Přeji ti, aby se tvé lejno změnilo v ježka.
 6. Nastaly velké záplavy. Zbožný muž zůstal odříznut ve svém domku. Úpěnlivě se modlí k Pánu Bohu, aby mu pomohl. Přijíždí člun, volají na něj, aby nastoupil. Odmítl, byl by to výraz nedůvěry v Boží pomoc, vždyť se přece tolik modlí. Voda stoupá, muž se stále vytrvale modlí. Další člun nabízí pomoc. Muž čeká na Boží zázrak. Už je na střeše, odmítl i pomoc vrtulníku. V nebi se pak postavil před Pána Boha s výčitkou: Tolik jsem se modlil a nepomohl jsi mi. Pán Bůh na to: Co jsem měl podle tebe dělat? Poslal jsem ti 3 krát lidi na pomoc a ty jsi odmítal tvrdohlavě jako beran. Buď rád, že jsem tě za to neposlal do pekla.
 7. Dva mniši potkají krásnou ženu. Benediktýn: Apage, satanas. (Odejdi, satane.) Františkán: Jak krásné to bude v nebi, když už zde na zemi jsou tak krásná stvoření.
 8. První socialistické volby byly v ráji: Pán Bůh přivedl Adamovi ženu a dal mu možnost, aby si vybral.
 9. Všeobecná hříšnost:
  1. Pane, vy kradete. No dovolte..? Říká se, kdo lže, ten i krade.
  2. Mezi deseti lidmi je 9 hlupáků a jeden darebák. Ano? A do které kategorie se řadíte vy? Já jsem výjimka.
 10. Práce na vinici Páně: Ráno pilný jako včelička, přes den silný jako býk, večer unavený jako pes. Musím jít k veterináři, protože jsem vůl.
 11. Puberta víry je jako hysterka: Neví, co chce, ale nedá pokoj, dokud to nedostane.
 12. Dvě myši, mladá a stará, prchají před kocourem. Celé vystrašené vklouzly do škvíry mezi trámy. Kocourovi se nepodařilo je prackou vydrápnout, a tak mlsně obcházel a čekal, až myši vylezou. Starší, zbožná myš poučuje mladou neznabožku: Když jsi v nebezpečí, musíš se modlit a prosit o záchranu. Já ti to ukážu. A začala se modlit a prosit, aby Pán Bůh poslal psa, který by kocoura odehnal. Najednou se ozvalo zaštěkání, několikrát haf, haf. Šramot, a pak se rozhostilo ticho. Zbožná myš poučuje neznabožku: vidíš, jak to funguje. Pes je nepřítel koček, teď ji někde prohání, už můžeme ven. Vesele vyběhla ven, ale kocour chňap a už svačil. Když si otíral po dobrém jídle fousy, spokojeně prohlásil: Kdyby jeden neznal cizí řeči, tak se ani nenažere.
 13. Když člověk onemocní, má před sebou 2 možnosti:
  1. Uzdraví se. Pak už není co řešit, vše je jasné.
  2. Umře. Pak má před sebou opět 2 možnosti:
  3. Dostane se do nebe. Tím je vše dobře vyřešeno.
  4. Dostane se do pekla. Pak už nebude mít čas na takové blbé otázky jako na zemi. Bude se muset vítat se svými přáteli a známými.
 14. Nebe a peklo. Pan farář klepe na nebeskou bránu. Svatý Petr mu říká: Synu, ty půjdeš k nám. Ale my posíláme všechny faráře, pokud patří k nám, nejdřív na exkursi do pekla, aby viděli rozdíl. Anděl tedy vedl faráře na exkursi do pekla. Když se blížili, bylo cítit příjemnou a lákavou vůni dobrého jídla. A opravdu, ve velké místnosti byl velký kotel dobrého a vonícího jídla. Ale lidé kolem byli hubení a smutní. Měli na rukou uvázané dlouhé lžíce, nabrat mohli, ale pro délku lžíce nemohli jídlo dostat do úst. A tak hladověli. Když přišli do nebe, zavedl anděl faráře do velké místnosti. Tam také byl kotel dobrého vonícího jídla a lidé měli též dlouhé lžíce přivázané na rukou. Ale všichni byli dobře vypadající a radostní. Krmili se totiž navzájem. Inu, rozdíl mezi nebem a peklem na zemi je ve vztazích mezi lidmi, jestli si lidé dovedou navzájem v lásce pomoci a posloužit.
 15. Nebojácná statečnost.
  1. Maršál hlásí Napoleonovi: Vaše veličenstvo, za lesem je 20 tisíc Angličanů. co si přejete dělat? Napoleon: Jen klid. Dejte mi červenou košili. A proč zrovna červenou? Kdybych byl zraněn, aby vojáci neviděli krev.
  2. Za měsíc opět maršál hlásí Napoleonovi: Sire, za lesem je 40 tisíc Angličanů. co budeme dělat? Napoleon: Jen klid. Dejte mi zase červenou košili.
  3. Za další měsíc hlásí maršál: Veličenstvo, za lesem je 80 tisíc Angličanů. Co si přejete dělat? Napoleon mlčí. Sire, přejete si zase červenou košili? Ne, tentokrát mi přineste hnědé kalhoty.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz