Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Ve stínu kostela aneb s humorem i do kostela

8) Olymp

 1. Na prahu dveří před církevní konsistoří je jednou ráno nalezeno malé dítě v peřince, ke kterému se nikdo nehlásí. Rozhýbali se zlí jazykové, objevily se řeči, povídalo se, že dítě je v nějaké souvislosti s některým členem slavné konsistoře. Nepříjemná kausa se dostala až na synod, a tak byla ustavena zvláštní vyšetřovací komise. Na příštím synodu byla čtena zpráva této komise: Po důkladném zvážení všech dostupných informací a s přihlédnutím k řadě dalších okolností komise dospěla k jednoznačnému závěru, že před konsistoří nalezené dítě není v souvislosti s žádným členem slavné konsistoře, a to z těchto důvodů:
  1. K tomu, aby vzniklo dítě, je třeba lásky. Tu v práci slavné konsistoře nelze předpokládat.
  2. Dítě má hlavu a patu. Cokoliv slavná konsistoř v poslední době vykonala, hlavu a patu nikdy nemělo.
  3. Na čemkoliv slavná konsistoř začala pracovat, nikdy se jí nepodařilo žádnou práci ukončit v době tak krátké jako je 9 měsíců.
 2. Jeden synodní senior v době totality, přezdívaný na ministerstvu pro svou mnohou neústupnost a neoblomnost doprovázenou historickým patetickým nádechem jako Železný dědek, dovedl pateticky promluvit se zápalem husitského hejtmana nejen při přednáškách ve sborech. A tak dával svému řidiči např. tento příkaz: Mirku, ve jménu Páně, vzhůru na ministerstvo.
 3. Smrtelně vážná nabídka: V olympském výtahu se sejdou dvě zaměstnankyně Olympu a farář z terénu, který přijel cosi na Olymp vyřizovat. Zaměstnankyně si stěžují, že jsou dva měsíce před synodem smrtelně (k smrti) unaveny. Přítomný farář suše poznamenal: Já jsem farář a mohu vám nabídnout protekční pohřeb. Reakce: Nevraživé zmlknutí, mrtvolné ticho.
 4. Velký Zeus zastaví svůj mercedes na křižovatce, aby dal přednost houkajícímu hasičskému vozu přijíždějícímu zprava. Avšak i hasiči zastaví a zdvořile kývají na Dia, aby jen rychle jel dál. Ten nakonec vystoupí ze svého služebního mercedesu a osobně dojde k hasičům: Jeďte, někde vám hoří. Velitel zdvořile odpověděl: Vy máte přednost, veledůstojnosti. My jedeme jen k jednomu požáru, ale vám to v církvi hoří všude, dokonce už za patama.
 5. V jisté církvi byl mladý farář, který velmi rád a často s kde kým v církvi i mimo ni uzavíral sázky. Povídalo se o něm, že vždy úspěšně. Když pověst o jeho sázkařských úspěších dosahovala neúměrně vysokou společenskou míru pro jeho církev a když farářský sázkař nabýval značného pro církev nevhodného věhlasu i v necírkevním okolí, pozval si ho jeho biskup, aby mu bratrsky domluvil. Když mladý farářský sázkař vstoupil do biskupovy pracovny, biskup povstal, aby se s ním přivítal. Sázkař po úvodním pozdravu prohlásil: Pane biskupe, všiml jsem si, že se vám těžce stojí. To budou kuří oka, to já znám. Vsaďte se o láhev whisky, že jsou to kuří oka. Biskup, který pochopitelně znal své nohy lépe než host, dostal nápad, jak notorickému sázkaři dát za vyučenou. Přijal sázku a hned si zul obě boty a sundal ponožky a strčil své nohy hostu pod nos se slovy: Tak vidíte, ani jedno kuří oko, tak jste prohrál sázku. Ten odpověděl: Uznávám, prohrál jsem, ale nemrzí mne to, láhev whisky dostanete. Ale než mne váš tajemník k vám pustil, tak jsem se s ním vsadil o 5 lahví whisky, že si přede mnou zujete boty a sundáte ponožky a že mi ukážete svoje holé nohy.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz