Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Kniha o naději (Naděje pro naději)
březen 2002

1) Úvod

 1. Podnětem ke vzniku této knížečky byl kurz křesťanské služby v Chotěboři v létě 2001. Pozorní, vnímaví, živě a bezprostředně reagující posluchači vytvořili neopakovatelnou atmosféru otevřeného dialogu mezi posluchači a přednášejícím, kterou není autor schopen zachytit na papír. Následující řádky jsou strukturovány jako osnova, osnůvky, teze, meditace, glosy, podněty a impulzy k zamyšlení, kusé strohé poznámky či něco podobného. Příp. může jít i o materiál k zajiskření. Zde je ponechána čtenáři plná svoboda k posouzení a k nadějnému přijetí nebo odmítnutí či dokonce k beznadějnému zamítnutí.
 2. Tato knížečka je určena pro pozorné, laskavé, inteligentní, přemýšlející, přemýšlivé, schopné, pracovité a pilné církevní čtenáře s láskou k meditaci a s ochotou pro svou církev něco dobrého udělat či vykonat. Mimo jiné je prubířským kamenem předchozích vyjmenovaných vlastností.
 3. Pokud laskavého čtenáře tento úvod odradí, pak ztrácí naději, že se dozví něco, co by ho mohlo podnítit k rozproudění krve a ke zvýšenému zájmu reflektovat některé tzv. samozřejmosti v církvi. Přesto není nutno nad ním hned zlomit hůl. Na tolik holí totiž církev zdaleka už nemá, kolik by jich mohlo být třeba třeba.
 4. Pokud tyto a následující řádky pozorného čtenáře nikdy a v ničem nenadzvednou nebo nepodnítí k přemýšlení, tak to není jen vizitka čtenáře, ale i autora.
 5. Tam, kde se člověk ochotně (ale třeba i neochotně) pustí do přemýšlení a třeba i do nespokojeného mručení či pomračování (což je jistě rovněž snad výrazem či výsledkem jistého druhu přemýšlení), tam mu nelze upřít naději a jistou šanci.
 6. Naděje a šance je pro všechny, jak jsme zvyklí v církvi říkávat, tedy i pro jednotlivce, ale i pro církev jako sbory a celek.
 7. Naději je možno podporovat a povzbuzovat, ale i srážet, tlumit, deptat, ničit a likvidovat. Ne nutně vždy jen s klackem v ruce, ale i s rukavičkami na rukou. Tedy v rukavičkách. Ne nutně vždy boxerskými. Někdy stačí docela malý kousek popsaného papíru. Pokud se k tomu přidá sladký úsměv na rty a ještě sladší slovo na jazyk, pak je beznadějný výsledek velmi nadějný. Tato knížečka neobsahuje návody na deptání naděje druhých. Naopak, snaží se o pozvednutí a povzbuzení naděje. Došlápnout doutnající knot nebo zfouknout maličký blikající plamének či dolomit nalomenou třtinu, to je velký hřích. Jednou z forem pozvedání naděje a povzbuzování v naději je i burcování k přemýšlení a myšlení vůbec.
 8. Pravdivost a pravda jsou pomocníky a pilíře naděje. Lež, nepravda, polopravda, zamlčování (mlčení o některých věcech, informační embargo oficielně proklamované či prakticky uskutečňované a pod.) mohou povzbudit a posílit nanejvýš falešnou či iluzivní nebo iluzorní naději.
 9. Spanilé výpady do otevřenosti jsou jistě a samozřejmě na místě. Ale vždy je třeba se urychleně, včas, honem a rychle vrátit do dobrého a osvědčeného tradičního církevního konzervativismu, že ano? Ústup do předem připravených pozic přece (jistě) není třeba a nutno nikomu v církvi zazlívat.
 10. Autor se neztotožňuje s mnoha názory v této knize uváděnými. Kniha si nezakládá na tom, že by předkládala především vždy a jen myšlenky ze subtilních vyšších teologických a církevních pater. Kniha neobsahuje totiž především, vždy a jen, názory v církvi oficielně hlásané a proklamované, o nichž není třeba nadměrně přemýšlet a které jsou v církvi přijímány většinou s masivní dávkou nepřemýšlivé samozřejmosti. Je posbírána řada názorů z dolních církevních pater a i z okolí írkvec. Přemýšlivému čtenáři je ponecháno právo a dána povinnost vše samostatně posoudit a zvážit.
 11. Autor děkuje za dosavadní pozornost a s nadějí sobě vlastní předkládá nadějnému čtenáři další řádky, které jistě p. t. nadějný čtenář vyhlíží s velkou dychtivostí a nadějí sobě rovněž vlastní.
 12. Forma podání:
  1. Mluva. Záměrně více a spíše běžně mluvená než psaná.
  2. Stylizace. Platí to, co je řečeno v bodu předchozím.
  3. Slovník. Rovněž platí totéž.
  4. Stručné strohé poznámky s častou eliminací sloves.
  5. Je dobré se držet osvědčené a prověřené zásady: Opakování je matka moudrosti.

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz