Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Kniha o naději (Naděje pro naději)
březen 2002

3) Rut

Úvodní doporučení k pročítání této kapitolky:
 1. V dnešní době se mnohdy slovo globalizace skloňuje často a ve všech možných pádech. Proto lze doporučit globálně a v jednom zátahu pročíst biblickou knihu Rut. Má jen 4 kapitoly.
 2. Doporučujeme nevynechat ani kapitolu 3, která se běžně nedoporučuje malým dětem jako povinná četba.
Abraham a Rut.
 1. Abraham patřil k lepší a zajištěné společenské vrstvě. Počítalo se s ním. Měl majetkové zázemí. Měl předpoklady, naději, odpich do života.
 2. Překvapuje a udivuje, že Abraham odešel do pro něj cizí a neznámé země, z jižní Babylonie do Kanánu. Odešel do horšího. Měl jako cizinec ztížené předpoklady prosadit se. Mimo jiné byl cizincem i v oblasti náboženské. .
 3. Klade se otázka, proč nemohl vyznávat Hospodina doma, ve své zemi, v prostředí, které ho znalo. Uzdravený a uvěřivší gadarenský ďábelník byl JK poslán k svým a do svého domu, aby jim zvěstoval, jak veliké věci mu učinil Pán. Abraham odešel ze stínu zikkuratů, z prostředí, se kterým byl příliš spjat celým svým dosavadním dlouhým životem. Nebyla snad tehdy šance udržet víru v Hospodina všude? Muselo se najít vhodné prostředí, kde se víra mohla udržet?
 4. JK: Ne stažení se do nějakého příjemného soukromí, vhodného zákoutí, gheta. Misijní výzva JK k učedníkům: Jít kázat evangelium do celého světa.
 5. Abraham konal misii v podmínkách své doby a prostředky své doby: Stavěl Hospodinovy oltáře všude tam, kamkoli přišel.
 6. Rut.
  1. Bez majetkového zázemí.
  2. Přiváže si na krk starost o zchudlou tchyni.
  3. Jako žena to měla Rut ve starověku daleko těžší nežli muž.
  4. Pohanka, která přichází do společenství Izraele. Naskakuje už do rozjetého vlaku.
  5. Rut na sebe vzala daleko větší riziko nežli starý Abraham?
Betlém.
 1. Dům chleba.
 2. Tehdy malé městečko asi 35 kilometrů na jihozápad od Jeruzalema.
Bóz.
 1. Příbuzný Elimelecha. Bez bezprostředních závazků k Noemi. A už vůbec ne k Rut. Levirátní (švagrovské) právo se na něj nevztahuje s urgentní naléhavostí. Existuje bližší příbuzný s povinností postarat se o příbuznou. Později vše potřebné pro pomoc Rut a tím i Noemi dělá (koná) dobrovolně.
 2. Před léty Bóz nepomohl Elimelechovi. Tehdy ale nebyla v pozadí (v popředí) mladá pohledná Rut.
 3. POzději Boz jedná z milosrdenství. Noemi a Rut jednají z pouhé víry.
  Poznámka: Z pouhé nutnosti. Zachránit život. Neumřít hladem. Víra bez opory a zázemí. Víra pokorně přijímá, co jí Bůh přisoudil. Na tom přestati umí. Řešení problematiky vztahu víry a nutnosti na tomto místě ponecháme odbornějším teologům na jiném místě.
 4. Potěšitelné poselství pro církev živořící v sekularizovaném světě. Je o mnohé ochuzena, je opomíjena, mnohdy i mnohými opovržena. Viděno přirozeným a střízlivým pohledem, pak je pro církev vše beznadějně ztraceno. Církev nemá šanci udržet se ve světě, pokud se jí nepodaří napojit se na zdroje peněz, po lidsku viděno. Naštěstí (na štěstí) však je církev držena Duchem svatým a nikoli penězi. Že ano?
 5. Noemi. Lze vidět ztráty a škody, o co vše v životě přišla. Její život se mohl v Moabu utvářet jinak, radostněji, kdyby nenastala nemilá ekonomická situace pro jejich rodinu. Jedná se o důsledky úmrtí mužů v rodině. Někteří vykladači Písma to vidí doslova a do písmene jako navštívení Hospodinovo. Někteří jsou mírnější a mluví pouze o pouhém Božím dopuštění. Jiný pohled dospívá k jinému závěru. Jinak řečeno, lze mít i jiný názor na tutéž věc.
 6. Zatím není vidět, jak to vše dopadne.
Bratří nepomohli.
 1. Elimelechovi nepomohli bratří ve víře doma. Proto musel odejít k pohanům, aby zachránil život svůj a své rodiny. Riziko otroctví, kdyby zůstal doma v Betlémě. Zachránit holý život. Kdyby zůstal v Betlémě, nechali by ho umřít. Nebo by se musel prodat do otroctví.
  Varianty: Trpět hladem doma mezi spolubratry ve víře nebo jít mezi pohany. U pohanů vidí Elimelech víc naděje než doma mezi svými souvěrci.
 2. Kniha Rut se jeví plná milosrdenství. Pomoc pro Rut. Aktivistka. Asociálnost vůči Elimelechovi a jeho rodině je však zřetelná.
Bratří ve víře nepomohli.
 1. V době hladu někteří v Betlémě vydrželi. Ekonomicky slabší rozprodávali svá pole ekonomicky silnějším spolubratřím ve víře. Ti si je bez jakýchkoli skrupulí nakoupili pro sebe bez ohledu na to, jak dopadnou jejich ekonomicky méně zdatní spolubratří ve víře.
 2. Stará Noemi se vrátila. Ani teď jí nikdo nepomohl. Nechali ji v bídě. Sbírej si klásky. Paběrkuj si.
 3. Rut. Mladá, pohledná vdova. Má lepší situaci v každé době. Nedělat si iluze. Boza nezaujala jen její víra a starost o Noemi. Už kdysi mohl pomoci Elimelechovi a pak po návratu i Noemi.
 4. I v církvi to mají snazší mladí, zdraví, pohledné. Silní. bohatí. Vlivní. V klanu. Pohled bez iluzí na realitu života i v církvi. Odložit brýle mámení v labyrintu církve. Růžové brýle nejsou vhodné ani pro církev. Šetrnostní doporučení: Lze ušetřit na přisvěcování si růžovým světlem.
Dožínky.
Kniha Rut byla čtena o dožínkách. bylo to milé a pěkné čtení. Novelisticky podávaný příběh působil v dané konkretní chvíli, kdy není vhodné předkládat hlubokomyslné teologické pravdy.
Elimelech.
 1. Betlém. Nastalo období krize. Sucho. Neúroda. Ekonomické tlaky. Zvedá se vlna bankrotů. Vydrží silný, bohatý. Chudý musí prodávat kus pole po kuse. Musí a chce uživit rodinu. Vydrží bohatí a ostří hoši. Schopnosti a pracovitost proti suchu nestačí. Džungle života. Dravost. Chamtivost. Lacino se dá skoupit pole chudnoucích. Koupí to spolubratří ve víře. Začne se mluvit o tom, že šanci nemá lenoch a neschopný. chudý, slabý, beránek: jsou na obtíž. Leda z nich (na nich) zbohatnout. Mohli by se ještě s rodinami prodat do otroctví. Spolubratří ve víře by je jistě ochotně za babku koupili. Poznámka: Izaiáš 53: Beránek k zabití veden jest.
 2. Proč Elimelech neobstál v době hladu.
  1. Přišla krize, nastalo sucho a následná neúroda.
  2. Nebo málo důvěřoval v Boha? Měl ještě čekat s rizikem, že s rodinou umřou hladem nebo skončí v otroctví? Byl Elimelech málo zbožný nebo málo trpělivý nebo málo důvěřoval PB? Náznak. Odešel do Moabu. Ale bratří ve víře mu nepomohli. Nakoupili pro sebe jeho pole. Pomohli, napomohli k tomu, aby byl zcela ožebračen. Nedivit se, že odešel raději k pohanům. Když mu nepomohli bratří ve víře.
Elimelech odešel.
 1. Všichni neodešli. Bohatší a šikovnější lépe vydrželi ekonomické tlaky. Bankroty. džungle. Odprodávání polí. Aby nemusel prodat sebe a svou rodinu do otroctví, raději odešel mezi pohany. Dravci, vlci, tygři, ostříži, supové a podobná dravá havěť čekala, až někdo půjde ke dnu, aby vybrakovali vrak jeho ekonomické lodičky. Elimelech je ovce mezi vlky. Bezbrannost.
 2. Ti, kdo neodešli z města, kde bylo společenství víry, vypadají, jako by měli větší a lepší (kvalitnější) víru než Elimelech. Ve skutečnosti byli jen ekonomicky silnější, bohatší. Neplést k víře mnohé, co je vedlejší oporou víry. Ony ty berličky někdy (mnohdy, často) znamenají velmi mnoho. Ku podivu, ani dnes v církvi se o některých věcech v této souvislosti raději nemluví. Mlčení není vždycky výrazem kdo ví jak veliké víry.
 3. Bratří ve víře nepomohli. Když se Noemi vrátila, také jí nepomohli. Rut musela vyvinout riskantní úsilí, aby se domohla pro Noemi práva. Pohledná snacha je dobré beranidlo.
 4. SZ nerozlišuje vdovy na pohledné a nepohledné. Vdova je až dole na společenském stupni, na společenském žebříčku. Podobně i sirotci. Ale i tehdy byl na věc i normální sekulární pohled. Na humně se lépe uplatnila mladá pohledná vdova. měla to teoreticky i prakticky lehčí. Ne každé nechávali víc na poli. Ne každou pozvali k jídlu.
Happyend ve výhledu.
 1. Na scémě se objevil Bóz. Blíží se, rýsuje se obrat. Bóz měl významné postavení.
 2. Ponížení obou žen bude mít svůj konec. Náznak: Boží ruka v pozadí.
 3. Nové stadium leží zatím v budoucnu. Nelze s tím dosud počítat. Naděje ale začíná mít zřetelnější kontury.
Hlad v Izraeli.
Elimelech opustil Betlém a odešel do pohanského Moabu. Betlém znamená dům chleba. Neměl odcházet. Elimelech a oba synové v Moabu umřeli. výklady: Trest za to, že odešel.
 1. Myšlenka Božích trestů. Dodatečně vsunuta.
 2. Moab. Kniha Numeri předkládá zčásti materiál v době izraelského osvícenství za Davida a Šalomouna. Moab byl pokořen a prakticky zničen. Vznik knihy Rut asi 300 ante. Moab již dávno nebyl ve své někdejší síle a slávě.
 3. pro Elimelechovu rodinu byl odchod do pohanského Moabu svým způsobem záchrana v dané chvíli. Nemohli nic jiného dělat. V Betlémě, v domě chleba, by umřeli hladem. Je lépe jít k pohanům. Bratří ve víře nepomohli.
 4. Údiv: V pohanském Moabu dal Hospodin Elimelechovi zase chleba. Pohled na Moab. Rozlišovat doby.
  Poznámka: téma pro nadějného disertanta: forma misie v Moabu v průběhu dějin Izraele. Ideologie. Davidovy zbraně přišly později. Teď jde o čas popisovaného děje (11. století ante), nikoli o dobu vzniku knihy.
 5. Rut. Šla s Noemi zpět do Betléma. Nebyla povinna. Noemi jí dala plnou svobodu, aby se vrátila a zařídila si svůj další život po svém. Podle moabských zvyků nemusela jít. V Izraeli platilo levirátní (švagrovské) právo. Noemi ji toho zprostila. Rut uvěřila v Hospodina. Orfa. Nic se jí nevyčítá, že se vrátila. Poznámka: Rut šla do Betléma s rizikem, že bude možná i třít bídu. Ale doma by ji zcela určitě čekalo totéž, pokud by neměla zvláštní štěstí vhodně se provdat. Byla ochotna postarat se o stárnoucí tchyni. To byl pro ni zátěžový balík navíc. Měla naději a víru v Hospodina.
Hledání pomoci nebo ochrany u pohanů.
 1. Kain. Jako vrah.
 2. Abraham. Odchází v době neúrody do Egypta.
 3. Lot. Jde do Sodomy.
 4. Jákob. Nakupuje obilí z Egypta. Usadil se v Egyptě. Izraelci neodešli po smrti Josefa. Pořád dozvuky výhod za vezíra Josefa.
 5. Mojžíš. Utekl do Madiánské země, když mu v Egyptě hořelo za patama. Tchán Jetro radí Mojžíšovi na poušti, vznik instituce soudců.
 6. David u krále Achise v Gát, u Filištinců, úhlavních nepřátel Izraele. Prchal před králem Saulem.
 7. Eliáš. Sarepta Sidonská. Schovává se v zemi, odkud pocházela Jezábel.
 8. Před zajetím. Izrael pošilhával po Egyptě. Hledání opor a zajištění v zahraničí.
 9. JK. Útěk z Betléma do Egypta před Herodesem. Otec zachránil Spasitele světa.
Humno.
 1. PB se nestyděl některé věci stvořit.
 2. Bible se nestydí některé věci jmenovat. Mluví o nich otevřeně.
 3. My v církvi máme často falešný ostych o lecčems mluvit. Na druhé straně uslyšíme lehkomyslné mluvení o mnohém kolem sebe i v církvi. Přisprostlé, surové vtipy se občas uslyší i v církvi.
 4. Vážná věc. Patří to k životu. Souvislost s vírou. Dopad do života. Být informován. Lepší pomoc i pro druhé.
Humno.
Mimo jiné i věštění. Spalo se na obilí nebo vedle něho. Síla přírody. Noční vidění. Kult plodnosti. Někdy to mohlo být docela příjemné, když přišly i ženy.
Humno.
 1. co se stalo na humně v noci.
 2. Pro Boza to bylo bez právního důsledku a závazku.
 3. Pro Rut.Mohla být považována za lehkou ženu a jako taková vyhnána a pomluvena. Věřilo by se Bozovi. Svůdkyně.
 4. Odvaha víry Rut. Říkám to opatrně. Konkretní případ, který dobře vyšel. Ne vždy příklad k následování a doporučování, i když je to v bibli.
 5. Rut hledá ochranu. Pochopitelné. Našla tento způsob.
 6. Mladá, pohledná. Lehčí situace. Člověk platí mládím, krásou, ochotou. I v církvi, v Božím lidu, jsou jen lidé.
Humno.
 1. Celá scéna může souviset s pohanskými praktikami. Úlitba božstvům plodnosti. Vegetativní kulty. I izraelská zbožnost byla v průběhu let a desetiletí občas značně s příměsemi pohanství. Mohlo jít i o věštecké praktiky.
 2. Mnohé ale lze vidět prozaicky nebo prozajičtěji. Zloději byli i tehdy. Hlídat bylo třeba na místě.
 3. Fascinující vůně čerstvě vymláceného obilí, atmosféra noci, přítomnost navoněné Rut, to pochopitelně na přiopilého Bóza v dobré náladě působilo a zapůsobilo.
Chudoba vdovy v Moabu.
 1. Vdovy a sirotci měly menší než minimální sociální zabezpečení. cizinka na tom byla ještě o něco hůř.
 2. Právně je Rut volná. Noemi ji nabídla, aby si zařídila život po svém a nestarala se o ni. Může ji tedy s čistým svědomím ponechat jejímu osudu. Nic jí nebránilo zůstat doma v Moabu. Nikdo by neměl morální právo jí něco vyčítat. Má před sebou svůj vlastní život, za který je odpovědná.
 3. Solidarita se starou tchyní. Bez zákonného podkladu, povinného závazku. Ale i bez nadějného výhledu. Krok do prázdna. Krok víry. Rut opouští všechny své jistoty a vyhlídky. Neměla jich příliš mnoho, poněvadž neoplývala hmotnými statky. Ale měla jednu přednost vyjadřitelnou větou: Neb jsem ještě mladá.
 4. Obdoba s Abrahamem. Též opouští všechno. Jde do neznámého, nezaručeného a nejistého. Jenže se stády a se 70ti otroky, pracovními silami.
 5. Učedníci JK také opustili všechno a šli za JK.
 6. Rut nemá naději v Betlémě něco získat. Špatně se vdala. Brzy vdova. Tehdy dojem: Bůh ji opustil. Způsobil, že se jí daří zle. Lidé tehdy mysleli velmi masivně. I věřící tehdy mysleli značně nemyslivě.
 7. Předehrává se Jobova tragedie. Úpadek marnotratného syna. Opuštěnost JK. Žalm 22: Proč jsi mne opustil.
 8. Město Betlém: To je ta Noemi? Ne jen soucit, ale i lépe nebo hůře skrytý posměch. Pošklebky. Odešla do ciziny. Jak ji PB potrestal. Lidská tvrdost. I ve zbožném hávu.
 9. O to je to těžší i pro Rut. Pohanka přijala víru v Hospodina. Nyní se setkává s realitou společenství víry. Praktické projevy víry některých věřících jsou přečasto zatěžkávací zkouškou pro víru mnohých, zvl. slabých. Vysmívání se chudému bylo v době Izraele častějším jevem a zjevem. V moderní době je to v tomto směru lepší. Výsměch se transformoval do pouhé lhostejnosti.
 10. I v církvi se můžeme setkat s lecčím.
  1. Je možno všelicos zaslechnout v lidové evangelické zbožnosti dole, ale i na vyšších postech.
  2. Lze vysvětlovat trpícímu, že utrpení je od Boha. Trest Boží. Boží vedení, řízení. PB dobře ví, koho má potrestat. PB dopouští, ale chrání své věrné. Vysmívat se chudému, trpícímu. Může to mít různé podoby a formy, i ve zbožném hávu. Tak silné to snad v současné církvi už není, že ano? Najdou se ale i tací, kteří za vrchol své teologické moudrosti považují, když trpícímu prohlásí, že utrpení PB nepůsobí, ale jenom dopouští.
  3. Staří pamětníci si možná vzpomenou, že i v církvi zaslechli, že PB vede i bacil.
  4. Mladší pamětníci mají v živé paměti mnohá doporučování na půdě církve k silné důvěře v PB bez nutnosti chodit s mnohými zdravotními potížemi k lékaři. Že mnozí hodně věřili a neužívali léky, které jim doktoři předepsali. Možná se mnohým mladším vybaví i přehršel vyprávěnek o zázračných uzdraveních tam, kde je silná a pravá víra pravých věřících.
Iniciativa Rut a Bóza.
 1. Rut byla Bózem pozvána už na poli při sbírání klásků k jídlu. Bóz dal najevo zájem. Bóz nařídil, aby jí nechávali na poli víc klasů než bylo běžné. Pozvána k chlebu ve víně. Pražené zrní. Na tehdejší dobu vynikající strava.
 2. Rut. Šla v noci za Bózem na humno.
  1. Iniciativa Rut. Šla na to moderně. Láska. touha. Přijala podanou nabídku.
  2. Nadstandartní projev vděčnosti. Slušelo se to za pozvání ke stolu?
  3. Ráno ji mohl Boz odkopnout jako děvku.
 3. Bratří ve víře nepomohli. Ani v době sucha, ani po návratu Noemi zpět do Betléma. Bóz pak vykupuje Elimelechova pole. Pak to šlo, když projevil zájem o Rut.
Kniha Rut.
 1. Děj knihy je umístěn do 11. století ante. Doba soudců.
 2. Za slavného krále Davida (10. století ante) byl Moab pořádně zmáčknut. Davidovi nevadilo, že měl prabábu Moabku.
 3. Kniha Rut byla napsána kolem roku 300 ante. To už někdejší síla Moabu byla dávno ta tam.
 4. Doba kolem 300 ante. Sepsána i kniha Jonáše. Jiný pohled na pohany než za výbojných Davidových válek. Přijdou k víře. Národové se pohrnou na Sion. Diferencovat pohled na Moab v různých dobách. Obdobně diferencovat i pohled na Elimelecha.
Kříž JK.
 1. Největší čin Boží lásky.
 2. Nebezpečný důsledek sekularizace: Církev se přizpůsobí obecné touze jen po kladu. Nevidět kříž. Z kříže, na němž skončil trpící JK, zůstane jen kříž vítězný. Třeba i pro některá vítězná tažení církve.
Literární druh.
 1. Kniha Rut je součástí tzv. 5 svátečních svitků. Rut byla čtena na dožínky, o dožínkách. Lehký žánr. Dožínková novela.
 2. Brát v úvahu i situaci užití a užívání knihy Rut, ne jen situaci jejího vzniku nebo popisovaného děje. Co chce bible říci nám. Nepřitesávat. Vykladačské sekery a pořízy jsou k dispozici vždycky.
Motivy Rut v NZ.
 1. Pokud nadějný teologický diplomant nebo dizertant dostane toto téma ke zpracování, tak udělá jistě všecko možné i nemožné, aby ze sz-ní knihy Rut v NZ objevil co nejvíce a aby z ní co nejvíc vytěžil. Bude hledat citáty. Ale vytrhni si z dlaně chlup, když tam není. A tak se začnou hledat pojmy, jména, motivy, tématické okruhy, možné dotažení a pochopení a kde co dalšího. A kdo hledá, ten samozřejmě najde. A když jde o mnoho, tak se najde mnoho. Lze srovnávat i různé situace a okolnosti. Lze studovat, kdo z autorů o Rut co pověděl. Pak lze prověřovat autory, zda to pověděli správně a adekvátně. Zda oni autoři kriticky přistupovali k těm autorům, ze kterých studovali. Prostě: Kdo pověděl, co, proč. Kde kdo chce v kde čem vidět kde co. Samozřejmě často právem a oprávněně. My bychom v této chvíli měli hledat motivy naděje z Rut v NZ. A ovšem i opačně, z NZ do knihy Rut. Ponechme však podrobné rozpracování nadějnějším teologům.
 2. Podiv. Proč Rut nehraje významnou roli v NZ.
  1. Z Rut se snažíme dostat do NZ a nějak ji tam najít. co je v Rut, jak se to profiluje v NZ.
  2. Z NZ zpět do Rut. Hledání opory. Interpretace dějin, postav.
  3. Hledá se a vyhledá, co se chce. Někdy na úkor kontextu, celku.
Nezapřeli víru.
Elimelechova rodina v Moabu nezpohanštěla. Dokladem je příchod Rut s Noemi do Betléma. I zdeptaná rodina, která musela v Moabu začínat od piky (od začátku), působí misijně a vydává svědectví o své víře v Hospodina.
Odlišit zřetelně aplikaci a výklad.
Je to samozřejmě na místě a faráři to dovedou.
Odměna za noc.
Boz dal Rut 6 měřic ječmene. Po 32 litrech. Skoro dva metráky nemohla sama unést. Slušná odměna tehdy za jednu noc. Vyznamenání. Navenek přiznaný závazek. Veřejně to nesli služebníci. Byť i ještě za ranního šera.
Ochrana pro Rut.
 1. Bóz poskytuje Rut ochranu. Aby na ni nedoráželi ženci, služebníci.
 2. Dorážení:
  1. Flirt.
  2. Cizinka. Bez právní ochrany.
  3. Různé poznámky. Tzv. chlapské řeči.
  4. Výsměch tzv. zbožných Izraelců. Lze někdy někoho odradit od víry. vidíš, věříš, co z toho máš.
Prosadit spravedlnost.
Bóz postupuje legálními prostředky své doby. Řádné soudní řízení.
Přílišná alegorizace.
 1. Kniha Rut k tomu svádí.
 2. Jako okrajovější kniha SZ (Pět svátečních svitků) umožňuje kniha Rut jaksi víc alegorizace bez vážnějších následků.
Přílišná aplikace Rut do sboru může být značný zkrat.
 1. Aplikovat hostinu na VP může být zkrat. Hostina ve SZ: jiná reverence než VP. Nivelizace neslouží věrohodnosti výkladu. Jednotlivosti nutno ale upřesnit.
 2. Aktivní, ale riskantní, postup Rut nelze doporučovat jako všeobecné pravidlo div ne pro každou situaci.
Přímé citáty z Rut v NZ.
Nenajdeme. Objevíme pouze jméno Rut: Matouš 1,5.
Příprava na noc.
 1. Rut a Noemi. Zřetelné rady. Umýt se. Masti. Voňavky. Jak to chodí a jak se to dělá.
 2. Chudoba Rut. Přesto má voňavky. Masti. Olej. Parné slunce. Bylo nutné mazat kůži za parného léta. Olej býval pochopitelně drahý nebo laciný. I dnešní voňavky jsou v různých cenových relacích.
Rada pro Rut.
Aby ráno odešla dřív.
 1. Ochrana Bóza. Dobrá pověst muže. Mít na zřeteli, aby neutrpěla dobrá pověst muže.
 2. Ochrana Rut. Není lehká žena.
 3. Bližší příbuzný měl právo na Rut. Levirátní právo. Povinnost příbuzného ujmout se ovdovělé ženy a pro její děti udržovat majetek. Bližší příbuzný by se právem mohl rozčilovat na Bóza i na Rut.
 4. Svůdkyně bývala kamenována. Resp. mohla by být kamenována, kdyby na tom měl někdo zájem.
Rut a Ester.
 1. Přibližně stejná doba vzniku obou knih.
 2. Užití: Sváteční svitky. Lehký tón. Boží péče, řízení.
Rutky.
 1. Studentka, která nedostala kolej. Ani ona ani její rodiče nemají dost peněz na podnájem. Rodiče se měli brchat a mít víc hmotných statků nebo měli bydlet přímo ve velkoměstě, kde je vysoká. Nebo naopak se měli usadit o pár kilometrů dál, aby jejich dcera měla nárok na kolej. Dívenka je ráda, že má aspoň skladištní byt. Bez vody a topení. Musí si ze sousedství donést kýbl studené vody, když se chce umýt nebo si chce vyčistit zuby. Co jí zbývá? Najít si třeba staršího a rozvedeného pána, ale s bytem. Musí se slevit z mnoha ideálů. Pokud si najde sobě rovného mladíka, pak se jím ta bída bude třít lépe a lehčeji ve dvou. Ve dvou se to táhne veseleji, radostněji a užije se víc. Na seznámení se s bohatým mladíkem nemá. Bylo by třeba si zaplatit příležitost k setkání a seznámení na riviéře nebo v lepším hotelu.
 2. Dívka vystudovala dramaturgii, ale je bez práce ve svém oboru. Pracuje jako sekretářka, účetní, uklizečka a pod. Musí na sebe dbát, aby ji vůbec někam vzali. Když ji potkáte na ulici, nebudete věřit, jak bydlí. Přebývá ve vlhkém skladištním kamrlíku. A je ráda, že to není předraženo. Co jí zbývá, než se po někom poohlédnout? Musí hodně slevit z ideálů. Chce přece uhájit život. Žít se musí. Může si ale najít i sobě rovného. Tím by mohli zvládat dosavadní problémy života aspoň ve dvou.
 3. Rut. Co zbylo Rut jiného než jít za Bózem v noci na humno? Začala řešit svou naději pro budoucnost. Chytit naději za pačesy je třeba včas a ve vhodnou chvíli. A na správném místě. Mohla by si ale též vyhlédnout muže sobě rovného, nebohatého. Pak by třeli bídu ve třech. A později i ve větší rodině.
Sbírání klasů.
 1. Rut tak činí z pověření Noemi a s jejím pověřením. Fakticky za ni, místo ní. Cizinka na to neměla právo.
 2. Paběrkování. Chudý a příchozí, vdova a sirotek. Byli na periferii lidské společnosti v Izraeli, na hranici bídy. V Izraeli to bylo o trochu lepší než u pohanů. Umožnit minimální živoření. U pohanů nastávala mnohem častěji a dřív smrt z hladu a podvýživy než v Izraeli. Tehdejší sociální zabezpečení. Forma sociálního zajištění, sociální podpory.
 3. Lidé bez materielní základny. Pochybná je u nich i duchovní úroveň. Podle názoru mnoha věřících nejen v době soudců v Izraeli asi málo důvěřovali PB, málo se modlili nebo si na ně PB z nějakého důvodu zasedl.
 4. Snížit se paběrkovat: Přiznat sobě i svému okolí, že je člověk společensky úplně dole. Nic neznamenat. Bída. Není co do úst. Člověk odkázán na pouhé milosrdenství. To je značně nepříjemné i mezi věřícími. Cítit se jako pes. Psychologicky je to více než velmi nepříjemné. Musí to neblaze působit na psychiku člověka a na jeho cévy. Zanechá to stopy i na nervech člověka. Noemi je takřka na úrovni pohanky Rut. Jako pes pod stolem. Čekat na zbytky. Noemi. Pokora. Snížení.
 5. Rut je zcela dole. Nábožensky. Společensky. Sociálně. Poslední, opovržené místo v Božím lidu. Nic jí ale nezbývalo než to vzít takové, jaké to je i mezi věřícími lidmi. Neumřít hlady. To jistě nechtěla.
  Obdoba: Elimelech musel odejít z Betléma. Nikdo mu také tehdy před léty nepomohl. Nechali ho v bídě. Nestarali se, jak žije a jak dopadne jeho rodina. Věřící spolubratří se tehdy řídili tržní zásadou: Ať si každý pomáhá sám.
Slib Bóza.
 1. Vše zařídí. Uvede do pořádku majetkové poměry zemřelého Elimelecha. Slovo dělá muže. Slovo ve starověku platilo a bylo samozřejmostí, že se dodrží. Bóz byl vyburcován, popostrčen. Povinnost zastánce. Nadějné i pro Rut.
 2. Elimelechovi kdysi jeho spolubratří ve víře nepomohli. Odkoupili si jeho pole. Proto musel Elimelech s rodinou odejít k pohanům.
Svatební texty z knihy Rut.
 1. Oblíbeno: Kamkoli půjdeš, i já půjdu. Lid tvůj, lid můj. Bůh tvůj, Bůh můj.
 2. Právem můžeme těchto slov používat ke svatbě. Nevadí, že jde o naprosté vytržení z kontextu a o docela jinou situaci. Jako faráři si poradíme nejen alegorizací.
Univerzalistická linie SZ a Nz.
 1. Jonáš.
 2. JK: Samaritán, vzor pro Židy.
 3. Kolem 300 ante. Moabští už respektují Hospodina. Specifická výlučnost Izraele zůstává, ale roste otevřenost vůči pohanům. Nabízí se, že mohou přijít na Sion, aby spolu s Izraelem vyznávali Hospodina.
 4. JK posílá své učedníky kázat evangelium do celého světa.
 5. Historický kontext hraje pochopitelně roli. Nájezdné Asyřany a Babyloňany Izraelští nemisionařili.
 6. Jonášovo proroctví, které bylo napsáno kolem roku 300, mluví do jiné situace. Ninive, hlavní město Asyrie, bylo vyvráceno už v roce 612 ante. Poslední zbytky asyrské armády byly zničeny 606 ante.
Určité řeči a otázky mezi faráři.
Neříkáme s kazatelny všecko a najednou.
Vidět historické pozadí vzniku knihy Rut.
Ne jen popisovaného děje. Děj je už aplikován do dané situace. Redakce upravila jednotlivé biblické knihy pro potřebu víry v dané chvíli a situaci. Soulad.
Vzít knihu Rut tak, jak je napsána.
Nepřidávat moderní pojmy jako je např. bankrot. Tradiční církevníky to totiž někdy popouzí. Elimelech s rodinou opustil společenství Izraele. Noemi byla dobrým svědectvím pro Rut, pohanku. Rut zapadla do společenství víry v Izraeli. Pohané berou Boha běžně plus minus.
Zákonictví.
 1. Vznik knihy Rut: Kolem roku 300 ante.
 2. Vzniká pomalu i zákonictví a farizejství.
 3. Rut je vlastně proti výlučnosti farizeů. Že ano? Inu, záleží na tom, jak a co interpretujeme.
Zdecimovaná rodina.
 1. Čtyři z domu. Dvě se vrací domů. Z toho Rut byla cizí.
 2. Návrat z dobrovolného exilu. K exilu došlo v důsledku ekonomické situace rodiny. Odešli kvůli hladu. Snaha zachránit si život.
 3. Úbytek na počtu. Úmrtí v rodině.
Ztroskotaná Noemi.
 1. Ujme se jí pohanka Rut. Počátek nové cesty života pro věřící Noemi. Pohanka Rut s velkou vírou.
 2. Pohanští Cheretejští a Peletejští následují sesazeného krále Davida do pouště a jsou mu oporou.
  Poznámka: Garda. Kdyby neutekli, povraždili by je. Nenáviděni. Cizácká (cizinecká) legie.
 3. Pohané předejdou mnohé věřící do KB. Přijdou od východu a od západu, ale i ze severu a z jihu, i z nejzazších končin země. JK posílá učedníky do celého světa. Pavel káže pohanům.
Ženy v rodokmenu JK.
 1. Támar. Genesis 38. Raab. Pohanka. Kněžka a kultovní nevěstka v Jerichu. Rut, pohanka. Betsabé, David ji ukradl jejímu manželovi. Marie. Po lidsku viděno, podivně těhotná.
 2. Zčásti bývalé pohanky.
 3. Touha po přijetí do společenství víry.
 4. Aktivní ženy. Prvek víry hraje roli. Aktivita víry. I bohatství hrálo roli. Realita života či opravdu víra a bohatství? Souvisí to?
 5. Kalvin: Boží požehnání se projevuje i v tom, že člověk je zajištěn a zabezpečen majetkově. Různé formy teologie úspěchu se dají potkat i na počátku TKT. JK byl ale chudý a neúspěšný. skončil fiaskem.
 6. Víra je aktivní. Kdo věří, je aktivní? Chudým je ale víra oporou života, nikoli podnětem k bohatství. Zneužívání tzv. víry ke zbohatnutí není tak řídkým jevem v dějinách křesťanské církve. Parazitovat na důvěřivosti lidí a na církvi lze v každé době.
 7. Rut má dobrou pověst v Betlémě. Víra v Hospodina, péče o Noemi. Předpoklady dobré manželky. Nekouká po mužích.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz