Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Kniha o naději (Naděje pro naději)
březen 2002

6) Lazar
Boháči a Lazaři, boháčové a Lazarové.
Lukáš 16,19-31.

Motto: Proste a bude vám dáno?

Almužna.
 1. Tehdy: Zdravotní a sociální pojištění. Sponzorský dar nadaci nebo jiné sociální instituci.
 2. Konkretní pomoc ve chvíli nouze i v permanentní potřebě.
 3. Důvody dávání almužen:
  1. Reklamní.
  2. Společenské.
  3. Možnost odpočítat ze základu pro výpočet odvodu desátků (tehdejší daně). Podle jiných vykladačů byly almužny dávány navíc vedle poctivých desátků.
  4. Milosrdné srdce.
Aplikace.
 1. Chtěli (měli) bychom být jako boháč nebo jako Lazar? Odpověď připravená pro závěr kázání o Lazarovi: Na zemi jako boháč, po smrti jako Lazar.
 2. Co pro to dělat? Neplatit jen nadacím a na sociální instituce, ale občas také pomoci nějakému konkretnímu Lazarovi.
Blahobytný luxus.
 1. Luxusní blahobyt.
 2. Na tehdejší dobu i na dnešní.
 3. Kontrast: Křiklavá bída. Nadstandardní luxus.
Bláhový boháč.
 1. Podobenství JK. Boháč měl nadměrnou úrodu. Stavěl stodoly, zajišťoval se pro zbytek života. Ani ho nenapadlo pomyslet na chudé, potřebné a ubohé. Životní stodolové dílo dokončil, radoval se, ale v noci ho trefil šlak nebo ho skolil infarkt.
 2. Pokušení boháčů: Přestane vidět potřebného bližního vedle sebe. Dojem: Přece se všichni mají dobře. Každý má přece co jíst a kde bydlet. Ať se každý stará o sebe a neotravuje pracovité lidi.
 3. Ať se tedy bláhoví boháči udřou. Udřou se v honbě za nadbytkem, přebytkem, luxusem, přepychem, doživotním nadstandartním zajištěním.
 4. Chudáci se udřou také. Ale ve snaze o zajištění a uhájení holého života pro sebe a své rodiny. Pro mnohé je to zdánlivá spravedlnost na zemi. Boží spravedlnost po smrti je ale jiná.
Boží vůle. Úděl boháče a Lazara.
 1. Boží vůle, záměr, řízení, vedení.
 2. Boží dopuštění.
 3. Boží trest a požehnání. Boží spravedlnost.
 4. Lidský hřích. Lidská nespravedlnost.
 5. Osud. Přírodní a sociální zákonitosti. Náhoda. Shoda okolností.
 6. Smůla.
 7. Lazar je si svým osudem (údělem) sám vinen. Měl se snažit nebo aspoň brchat. měl aspoň aktivněji žebrat.
Dlouhý život.
Boháči mají lepší předpoklady než chudí k tomu, aby se dožili vyššího věku. Nemají tolik starostí o uhájení holého života. Pokud mají pocit, a někdy to říkají i nahlas, že je na tom lépe ten, kdo nic nemá, mají možnost něco udělat pro to, aby na tom byli lépe jako chudáci. Ať rozdají svůj majetek potřebným, najdou jich dost. Chudák nemá možnost rozhodnout se žít v zajištěnosti života jako boháč. Risikové faktory na zkrácený věk mají chudí mnohem větší než bohatí. Když tato slova budou číst bohatí a zajištění, pokud dočetli až sem, budou polemisovat a protestovat, místo aby pomohli nemajícím.
Drsné podobenství.
 1. Odborní vykladači NZ svorně a jednoznačně potvrzují, že JK toto podobenství určitě pronesl.
 2. Další příklady drsného jednání JK: Vyhnání kupčíků (trhovců) a penězoměnců z chrámu. Běda JK proti farizeům a zákoníkům. Podobenství o bláhovém boháči. Odrazení bohatého mládence.
Fasáda boháče.
 1. Fazóna.
 2. Příjemný, usměvavý, laskavý člověk. Zastaví se třeba i s chudákem a prohodí s ním pár slov. Umí se ovládat. Navenek si může vzít fazonu malého mišuge nebo snoba s nějakou slabůstkou nebo libůstkou. Miluje status quo.
Hodný boháč.
 1. Bájná bytost.
 2. Bytost v církevních vyprávěnkách.
Hostiny boháče.
 1. Ne nutně žranice, recepce. Pohoda života. Každý den si skvostně hodoval. Plné rozvinutí života. Rodinná pohoda. Setkání s přáteli, s chytrými lidmi. Možnost rozvinout život, na úrovni.
 2. Lazar. U vchodu do boháčovy vily, nepřehlédnutelný. Oba žijí relativně blízko vedle sebe. Kontrast. Bída, ubohost. Zabezpečený život. Boháč nemohl Lazara nevidět, nemohl ho přehlédnout. Kontrast do nebe volající. Rozmařilý, hýřivý luxus.
Hříchy boháče.
 1. Nepomohl. Sociální netečnost, necitelnost a necitlivost.
 2. Obcházel Lazara bez povšimnutí. Lhostejnost.
 3. Pokládal za samozřejmost, že jsou chudí a bohatí. Nekladl si ani otázku, jak je to se sociálními rozdíly.
Humanismus.
Tzv. lidská práva. Společnost neumožní plnou rovnost lidí. boháči nejsou přece povinni dávat ze svých peněz a ze svého času. Každý se má starat o sebe. Tržní život. Marktwirtschaftliches Leben. Potřební se musejí vždy spokojit jen s almužnami. Přebytek z nadbytku. Zbytky.
Humorná, ale vážně míněná poznámka.
Kdo dočetl až sem, zasluhuje si symbolický diplom s oceňujícím nápisem: Ocenění za píli, pracovitost, trpělivost, zájem a za ochotu myslet. Pokud někdo napíše autorovi své připomínky (pro event. druhé vydání této publikace nebo prostě či spíše a mnohem pravděpodobněji jen pro prosté autorovo připovzdělání, neboť to potřebuje jako soli a jako každý), včetně poznámek podnětných a kritických, bude oceněn symbolickým smeknutím virtuálního klobouku se zlatým nápisem: Naděje přece jen žije. Naděje neumřela. Naděje nevymře. Tato poznámka je myšlena samozřejmě humorně, ale ne méně samozřejmě i vážně. Jedná se tedy o vážnou nadějnost či nadějnou vážnost. Obojího je třeba v církvi jako soli a obojího se nedostává.
Charakter a peníze.
 1. Bez peněz je těžké, ba takřka nemožné, zůstat řádným člověkem. Prázdný pytel se vždycky skrčí.
 2. JK to vydržel 3 roky. Pak ale skončil na kříži.
 3. Církev často glorifikuje chuďasy a trpící nešťastníky, kteří tiše, pokorně a zbožně snášejí svůj nezáviděníhodný úděl. Za to je chválí slovy i tiše v srdci ti, kteří mají ten svůj pytlík s penězi naditý.
 4. Pochopitelně není zdaleka vždy přímá úměra mezi naditostí peněženky a charakterem. Je ale přímá úměra v tom, že s naditější portmonkou se dají udělat viditelnější šrámy nejen na charakteru, ale i na duši s dopadem pro věčnost.
Chudí a bohatí v církvi.
 1. Lze užívat i méně dráždících výrazů: Silní, slabí. Tyto výrazy navíc zahrnují širší okruh lidí. Už změnou výrazů lze obrousit ostří nebo hroty, což je upřímným přáním mnohých v církvi.
 2. Pokud slabí odcházejí z církve, je to jednoznačně vina silných. (Ne jen chyba.).
 3. Bohatý se může chudému přiblížit, chudý bohatému ne. Srovnej: Protože se JK narodil ve chlévě, může k němu přijít každý. Kdyby se narodil v paláci, měli by k němu přístup jen bohatí.
 4. Boháč se může vyrovnat chudému, může se zbavit majetku.
 5. Boháč může být milosrdný. Ten z podobenství nechal Lazara u vrat svého domu na smetišti a dovolil mu tam se psy jíst vyhazované odpadky. Nebyl ale zas tak milosrdný, aby mu dal trochu jídla a zaplatil doktora.
 6. Chudák má v životě méně času a více starostí o uhájení živobytí. Boháč má starosti o uhájení luxusu.
 7. Iniciativa musí vyjít od boháčů, pokud má dojít k obroušení ostří třídních vztahů. O plnění přikázání lásky ani nemluvě. Nelze předpokládat, že by Lazar zaklepal na dveře boháčova domu a řekl: Bratře boháči, vidíš mne denně ležet hladového a s vředy u svých vrat. Prosím, dej mi aspoň na doktora.
 8. Lazar má být vděčný boháčovi, že ho nenechal odlifrovat ze smetiště od svých vrat a vůbec z centra města.
 9. Boháč a Lazar byli stejné národnosti, žili ve stejném městě, patřili do téže církve. Věřili ve stejného Boha. Přesto nebyli bratři a sestry, i když si tak v kostele říkali.
Chudí nemají nikoho, kdo by za ně loboval.
V církvi i mimo církev.
Jako boháč.
 1. Boháč uvažuje jako boháč i v pekle:
  1. Lazar mu má sloužit, dodat aspoň kapku vody na jeho vyprahlou sliznici.
  2. Lazar má posloužit jako poslíček ze záhrobí k varování jeho bratrů. Boháč myslí jen na své, na bratry. Nikoli na to, že by se na zemi měl změnit úděl Lazarů.
  3. Boháč se neomluvil Lazarovi ani po smrti.
 2. Kdyby se boháč dostal zpět na svět, s největší pravděpodobností by se nezměnil. Pobyt v pekle by ho moc nepoučil. nenapravil se ani v pekle.
Kázání.
 1. Podobenství JK o boháčovi a Lazarovi je v bibli. Proto ¨by měli faráři na tento text hojně kázat, že ano?
 2. Přemnoho farářů se domnívá, že není vhodné na tento text kázat proto, že tam prý není evangelium. Myslí se pro boháče. Ten skončil v pekle a ještě je to zcela oficielně schváleno, že je to takhle spravedlivé.
Kázání JK.
JK káže ponejvíce chudým a velmi chudým lidem, posluchačům. Dává útěchu a naději i pro chudé. Bohatí mají svou odplatu na zemi. Užívají si na zemi. Ale chtějí k tomu ještě získat KB. Chtějí obé. Rafinovaná ekvilibristika bohatých byla bohatým známa už v době JK.
Kázání 1991.
 1. V jedné velkoměstské katedrále v jedné velké a bohaté církvi. Posluchači ze středních a dobře zajištěných vrstev, které nemají ani potuchy, co je to nějaký nedostatek. Kázání určeno dobře pro přítomné posluchače. Adresné do konkrétní situace, konkrétního prostředí. Farář nemohl být revoluční, chtěl být přece farářem v katedrále. Bohoslužby byly pro konfirmandy před 40 lety. Přišla jich asi čtvrtina. Někteří umřeli. Ale co ti, co nepřišli, protože byli třeba nemocní? Proč některé nepřitáhla ani nostalgická vzpomínka?
 2. Osnova kázání:
  1. Nevidíme Lazary. My jsme boháči.Má se pomáhat. Není třeba tolik materielní pomoci. Osamocenost mnoha lidí kolem nás. Občas pustit nějakou tu korunku pro třetí svět.
  2. My jsme Lazaři. Mnohé nám chybí. Farář se u toho dlouho zdržel. Uvědomit si, co nám chybí. Radost. Spokojenost. Klid nervů. Duchovní zázemí. Životní ponor.
  3. JK nám dává vše, co nám chybí. Nepřehlédne nás. Neodmítne nás. Přijmout pomoc od JK. Poznámka: zase vyjdeme dobře. Otupeno ostří sociálního pohledu.
  4. Písmo. Řídit se jim. Nepomohou zázraky. Ani vzkříšení z mrtvých. Poslové ze záhrobí. Neuvěříme jim. Zvěst evangelia. JK.
 3. Co se ztratilo:
  1. Invalida. Postižený. Trvale nemocný.
  2. Staří. Domovy důchodců.
  3. Opuštění. Zůstali jsme jen my. Naše občasné pocity opuštěnosti uprostřed zajištěnosti a spokojenosti blahobytného života, na který jsme hrdí, protože jsme schopní, pilní, pracovití.
  4. Bezdomovci.
  5. Sociálně slabí kolem. Relativní chudoba.
  6. Třetí svět. Jen občasná sbírka pro nějakou podppůrnou instituci. Vzdálení, nejsou na očích.
  7. Slepý, vozíčkář. Chromý. Hluchý. Němý. Co by říkal takovému kázání. Nebyli tam. Asi je na takové bohoslužby nic nepřitahovalo. V onom městě je jich mnoho. Krom toho, není pro ně vůbec jednoduché, aby se na takové bohoslužby fyzicky dostali.
  8. Blahobytná pohoda. Vypětí života. Lidé chtějí mít klid. Pošimrat svědomí, ale ne poškrábat železným kartáčem. Co udělají ti, co jsou na tom líp, pro ty,kdo jsou na tom hůř? Vedle vypětí života mají i nedostatek, relativní nedostatek v rámci dané společnosti.
  9. Nezaměstnaní.
  10. Azylanti. Běženci.
  11. Spousta dalších vypadlo. Ale v jednom kázání při slavnostní chvíli nemůže být přece všecko a ani ne všichni.
Každý jinde po smrti.
 1. Protože už na zemi jsou každý jinde.
 2. Lazar nemohl jít k Boháčovi na zemi. Ten by ho rychle nechal vypakovat svou ochrankou.
 3. Boháč nechtěl jít za Lazarem na smetiště a k sobě ho nepozvedl a ani nepozval na kafe a kus řeči.
Konkrétní případ.
 1. Boháč nepomohl. Neviděl. Nechtěl vidět Lazara. Nechtěl pomoci.
  1. Neodehnal sice Lazara. Jeho ochranka nezasáhla. Proč si ho nechal na očích? Milosrdný boháč. Nevyhnal Lazara ze svého smetiště. Nechal ho aspoň mezi psy.
  2. Nepomohl. Nedal jídlo, šaty, na doktora, na léky.
  3. Mohl nechat Lazara zabít. Nikdo by se po něm moc nesháněl. Aspoň by se na něj mnozí už nemuseli dívat a nerušil by je a nezneklidňoval by je svou pouhou existencí, prostě jen tím, že vůbec tady na světě je.
 2. Církev tehdy. Co dělá pro invalidy, pro chudé. Almužny. Čas. Pomoc. Prostředky. Zbytky. Přebytky. Větší či menší. Partnerství. Tato otázka není řešena. Chudí a invalidé nebyli rovni ostatním. Přitakání danému společenskému řádu a náboženskému systému. V Izraeli nesměli invalidé do chrámu. (U pohanů ano?). Pro PB jistě jen to nejlepší. Nerušit a nezneklidňovat PB pohledem na nepříjemné věci, na lidskou bídu a ubohost.
 3. Dnes. Diakonie. Dobrá, odborná péče. Zvýšené riziko: Odsunutí postižených bokem ze sborů. Odklidit s očí, jako za totality. Ne integrace do církve.
  Klady: Kurzy pro postižené děti. Pracovní příležitost pro mnohé zdravé, i méně schopné, neschopné se třeba uplatnit jinde. Skutečná služba je možná i v diakonii. Ku podivu, církevníci se tam nadmíru nehrnou. Zvl. ne jako tzv. dobrovolníci. Většina zaměstnanců diakonie jsou necírkevníci. Církevní školy se sociální orientací produkují mnoho absolventů, ale není to vůbec poznat a vidět ve sborech, na sociální práci sborů, v křesťanské službě. Jak by také, když studenti církevních škol jsou v mamutí (převážné) většině naprostí necírkevníci. Málo postižených v církvi je integrováno do konkrétních sborů. Nejsou v kostelích, nemohou se tam dostat a nic je tam nepřitahuje. Jak se zdá, je církev přitažlivá víc pro boháče než pro Lazary. Lazaři mají šanci až v KB.
Konstatování bez závisti.
Jsou boháči a Lazaři. Jsou chudí a bohatí. Někteří si mohou dovolit v životě víc než druzí. Někdo dělá a platí, jiný bere a užívá si. V církvi ztrácejí sociální rozdíly své ostří, protože se tam Lazar neudrží a boháč tam být nechce.
Kontrasty.
 1. Obraz 1: Křiklavý protiklad boháče a Lazara. Blahobyt. Přepych. Luxus. Nuzota. Žebrák.
 2. Obraz 2: Štětec zlověstných barev pekla. Hrůzyplnost. Zoufalství. Prohraný život.
 3. Ne historie. Ne kronikářská nebo novinářská zpráva. Ne návod na vytváření společenských pořádků. Ne popis, jak to bude po smrti.
 4. Co ale? V životě jde o život.
Kostel.
Lazar se ze smetiště těžko může dostat (dohrabat, doškrábat) do kostela, nemůže se toho ani odvážit. Jistě není tak hloupý, aby mu nedošlo, jak by to dopadlo, jak by byl nepřijat, jaké stresy by navíc ke své nesnadné situaci musel navíc zažívat. V každém případě však lze předpokládat, že neprojevoval svou zbožnost účastí na společných shromážděních. Boháč, lze předpokládat, se ze společenských důvodů může občas rád ukázat v kostele, např. před volbami. Lazarovi je jeho nedostatek ve zbožnosti prominut, dostal se do nebe. Boháčovi nemusí být jeho posezení v kostelní lavici přičteno k dobru jako polehčující okolnost při posledním soudu. Konec konců, aspoň u PB je spravedlnost.
Lazar.
 1. Ubožák v podobenství JK.
 2. Svatý Lazar.
 3. Lazarité. Milosrdní bratří. Mnišský řád.
 4. Jak by dopadl dnes Lazar před kostelem?
 5. Ať žije sv. Lazar.
 6. Sbírejte na Lazary. Posílejte to na naše konto. Plaťte. Potřebujeme na pomáhání. Všecko je drahé, i platy zaměstnanců nadace. Aspoň na ně ať se vybere.
 7. Dnes už Lazaři nejsou. Aspoň moc vidět na ulici.
 8. Na periferii života nechodím, a tak Lazary nevidím.
Lazařina.
 1. Lazar dostal pěkný dáreček do života.
 2. Za málo peněz málo muziky.
 3. Iniciativa musí vyjít od zdravých a bohatých.
 4. Děti bohatých by se měly na exkurze chodit dívat na Lazary na smetišti.
 5. Na Lazarech se dá vydělat v sociální sféře.
 6. Zvenčí vypadá smetiště lepší a život na něm lehčí.
Milosrdný boháč.
 1. Nenechal odehnat Lazara přesto, že mu jeho přítomnost u vrat jeho vily mohla kazit výhled, náladu i chuť k jídlu.
 2. V moderní době by se postavil plot v nějaké podobě, aby se odlišní lidé k sobě nemohli ani přiblížit.
Milosrdný Samaritán.
 1. Lukáš kap. 10.
 2. Proč vůbec někomu pomáhat. Nechat někoho ležet u cesty je přece normální v tržní společnosti. Pokud ovšem má ten někdo právo u té cesty ležet.
 3. Obrátit: Až budou potřebovat pomoc kněží, levité, boháči. Mohou se také octnout v tísni. Bez skrupulí vůči nim: Buď je odřít nebo jim nepomoci. Žel, těžko přijde taková chvíle, aby to mohli poznat na vlastní kůži. Prostě, obrazně: Nechat je také ležet u cesty.
 4. Ti nahoře na výsluní života se bez pomoci těch dole obejdou. Horší jsou ale pro ně prosté řeči na toto téma.
  Formy boje či sebeobrany slabých:
  1. Zbraně, násilí. Zde slabí nemají šanci. I kdyby se rozkrájeli. A krom toho se to dnes nenosí.
  2. Nenásilí, pasivní rezistence. Gándí, Martin Luther King.
  3. Nemlčet. Mluvit o tom.
 5. Ivan Olbracht: Anna proletářka. Paní říká služce: Budeme do vás střílet. Anna: My do vás také, paní.
  Poznámka: Kdo začal, kdo se brání. Střílet do bezbranných v průvodu.
 6. Konkrétní forma boje, obrana: Lhostejnost. Ignorovat ty, kdo ignorují nás. Nepomůžeme si, nebudeme si pomáhat. Psát články? Nebudou uveřejněny. Nebo budou cenzurovány. Nebudou čteny. Odchod slabých z církve? Zůstane spolek s majetkem předchozích generací. Majetek církve, i organizaci, kredit a dobrou tradici vytvořily předchozí generace i obětavých slabých. Církev se stále víc stává spolkem pro zajištěné. Utáhnou to dnes už i finančně bez těch slabých.
 7. Církev se ráda obejde bez slabých. Ale bude to spolek, nikoli církev.
 8. Církev bez slabých je slabá. Církev bez postižených je postižená. Ale spolku to, jak se stále víc zdá, nebude vůbec ani trochu vadit.
Mlčení.
 1. Lazar mlčel na zemi i po smrti.
 2. Boháč se náramně rozmluvil po smrti.
My a vy.
 1. My pomoc potřebujeme.
 2. Vy můžete pomoci, je to ve vašich silách a možnostech. Ale často nechcete a nepomůžete.
 3. My se bez vás neobejdeme. Vy bez nás ano.
 4. Vy jistě čekáte, že budeme solidární s vámi. Ale vy jste na tom tak dobře, že naši solidaritu nepotřebujete a že se bez ní obejdete. Proč bychom měli být v něčem solidární s vámi, když vy nejste a nechcete být solidární s námi v našich těžkostech života.
 5. Víte, co si o vás myslíme? Vy etablovaní representanti církve.
 6. Vy o nás mluvíte jako o oni.
 7. Hádej: Kdo mluvil: Bezdomovec, bezbytovec, invalida, chudý, starý člověk, nemocný v nemocnici, asylant, zraněný válkou či lidskou surovostí, umírající hladem, neošetřený v nemocnici, protože neměl v pořádku kartu z pojišťovny a nemá peníze, kdo si zpackal život, kdo byl odkopnut církví, příp. další Lazar?
Myšlení boháče.
 1. Protože je bohatý, je něco víc než chudák Lazar. Na zemi i na věčnosti.
  1. Ať mu Lazar slouží i na věčnosti, zmírnit žízeň.
  2. Ať mu dělá poslíčka k bratrům a varuje je.
  Jde o způsob myšlení a vztahu k lidem na zemi. Někdo se může cítit být víc. Druhý mu má službičkovat, protože nemá peníze, vliv, postavení. Boháči si často neuvědomí, že druhé ponižují.
 2. Marx, Engels, Spisy, svazek 21. Úloha násilí v dějinách. O Bismarkovi: Kdo se umí postarat o sebe a zaopatřit se, často ztrácí širší rozhled. Bismark dával po lžičkách, bral lopatami.
 3. Myšlení boháče: Jak na zemi, tak po smrti. Lazar má být připraven k službám i po smrti. Stejné jako na zemi za života.
 4. Určitá změna boháčova myšlení: Na zemi Lazara nechtěl vidět, teď je mu tak zle, že by si od něj nechal i posloužit a využít ho, i když ho na zemi nechal chcípat hlady a nepomohl mu. Vystupňované darebáctví až do posmrtných sfér. Na zemi nebyl boháč ochoten Lazarovi podat ani ruku. V pekle by byl moc rád, aby se ho Lazar dotkl zvlhčeným prstem.
Nadávat na boháče.
 1. To se to nadává, když mezi námi žádný není.
 2. Hůř by se asi nadávalo, kdyby mezi námi byl nějaký hladem umírající Ind.
Nepolituj.
Stejně si to zavinil sám. Měl se narodit bohatý, zdravý, schopný. Nebo si měl sehnat sponzory.
Neposlouchání SB.
Hledáme kde co jiného. Jediná šance: Už Mojžíš a proroci. Boháč fakticky za života s biblí nepočítal, i když ji beze sporu asi znal. Jedině v bibli je možno poznat Boha. Věřit. Nelze dokázat. Porušené svědomí, příroda, jen náznakové poznávání Boha ze stvoření. Bibli je možno zanedbávat. Obvinění z neposlušnosti se týká boháče, nikoli Lazara.
Nerado se leccos slyší.
Dnes se nerado slyší užívání slov: bohatý, chudý. Raději se vhodněji říká: Úspěšný, neúspěšný. Sociálně slabý, slabší. Pilný, pracovitý, schopný. Ti, co mají více, méně. Komu se daří, méně daří, nedaří. Smolař. Nevyšlo mu to.
Nezhřešil.
 1. Boháč vlastně neudělal nic zlého.
 2. Ten tvůj PB je pak ale nespravedlivý, že poslal nevinného do pekla.
Obecenství v KB.
 1. I boháč a Lazar tam mají patřit. Učit se tomu už na zemi v církvi. Aspoň se snažit. Otázka myšlení.
 2. Iniciativa musí vyjít od boháčů. Lazar se nemohl sebrat a navštívit boháče: Bratře boháči, přišel jsem za tebou na návštěvu. Ani by ho nepustili.
 3. Vzájemná pomoc. Solidarita. Služba. Patříme dohromady.
 4. Konkrétní historie. Boháči a Lazaři nepatří dohromady. Ani v církvi. Je to vina boháčů. Jednoznačně.
Peklo.
 1. Ne středověké sklepení. Pohádky. Člověk vezme odplatu po smrti, jak žil.
 2. Pro některé evangelíky už pouhá zmínka o pekle působí neevangelijně.
 3. Dojem, že na všechno musí být Boží odpuštění, zvl. když se to víc týká naší kůže.
 4. Hřích proti Duchu svatému.
 5. Otázka očištění hříchů po smrti. Nebo jen spasení za života.
 6. Čas milosti. Varování před mylnou spokojeností jakéhokoli druhu.
 7. Boháčovi se něco vyčítá. Dostal se do pekla. Končí v pekle. Na věky.
Pes.
 1. U odpadků na smetišti jsou s Lazarem zmiňováni i psi. Nebyli to žádní bytoví, pokojoví pejsánkové, domácí přítulní pudlíci na mazlení. Jednalo se o polodivoké potulné psy, o jakousi hygienickou policii starověku. Tato psiska neznala žádný špás, i jim šlo leckdy o holé přežití.
 2. Zkusme doma malý pokus s poměrně domácím psem. Dejme mu na jeho misku hrst kostí. Vrhne se na ně a obvykle je rozháže kolem misky. Pokusme se mu pomoci a přistrčme mu kůstky k misce. V takovém případě každý správný pes rafne a zakousne se do naší ruky bez varování, zavrčení. Každý pes si chrání své, domněle své, co považuje či si přivlastňuje za své.
 3. Polodivoká psiska byla k Lazarovi milosrdnější než spolubližní boháč, který si říkal člověk. Aspoň mu lízali jeho rány, a tak tišili jeho bolesti.
Písmo.
 1. Obsahuje vše, co potřebujeme znát pro plný život na zemi, i pro spasení a věčnost. Nemusíme se ohlížet po nějakém dalším zjevení, resp. tzv. zjevení. Kdo neuvěří Písmu, ani sebevětší zázrak ho nepřesvědčí.
 2. Hledání zázraků. Přirozená touha člověka. Židé: věřící. Pohané, filozofie, moudrost. Zázraky hledají věřící i nevěřící.
Počítat se životem věčným.
Věřit bibli. Bez víry nám nepomůže ani zmrtvýchvstalý Lazar.
Podobenství JK o boháči a Lazarovi.
Evangelium a naděje pro Lazary. Varování a výstraha pro boháče.
Pohřeb boháče a Lazara.
 1. Smrt obou ne nutně ve stejný den. Kontrast. Nerovnost nejen za života, ale i při pohřbu. Boháč: mnoho lidí, plačky. Hudba. Mnoho krásných řečí. Vyzvedány do nebe jeho skutečné i domnělé zásluhy. I mnoho upřímných slz. Mnoha lidem pomohl. Měli ho mnozí jistě upřímně rádi. Pořádal hostiny. Zajistil rodinu, mohl být milujícím manželem a hodným tatínkem. Chudák Lazar: Nikoho neměl za života ani při pohřbu. Bez velkých cavyků a bez obřadů ho kamsi zahrabali. Ne do hrobu jako boháče.
 2. Boží hodnocení. Jiné. Boháč v pekle. Lazar v nebi.
Pochybnosti, zda JK opravdu podobenství o boháči a Lazarovi řekl.
 1. Důvody pochybností:
  1. Rozličné a mnohé.
  2. Nepříjemné, drsné podobenství.
  3. Sociální aspekty, akcenty.
 2. Odborní vykladači a znalci NZ obdivuhodně shodně a jednoznačně potvrzují, že JK toto podobenství opravdu řekl.
Pokání.
Jde o věčný život. Proto chce boháč zachránit aspoň bratry.
Pomáhají si většinou navzájem lidé ze stejné sociální branže.
Opravdu?
Pomoc slabým. Řešení.
 1. Diskutovat. Kluby, konference, komise, odbory.
 2. Založit nadaci.
 3. Ať psychologové radí slabým, že si mají pomoci sami.
 4. Sbírat peníze na pomoc.
 5. Napodobovat milosrdného Samaritána.
Pomozte nám, chcete-li a můžete-li.
Zoufale voláme.
Postižení.
Pro zdravé:
 1. Varování. Co by je mohlo potkat.
 2. Pobídka, aby si vážili zdraví. Vděčnost PB za zdraví a spokojený život.
 3. To by bylo trochu málo. Příležitost pomoci. Osvědčit víru. Poslušnost bible vede do konkrétního života. Banality života.
Pošleme jim.
 1. Pane farář, slyšel jsem, že tamta nadace potřebuje peníze. Měli bychom jim poslat na jejich humanitární práci.
 2. Bratře, jestli jste na tom tak dobře a máte přebytky, které nepotřebujete nebo jste ochoten se uskromnit či si utáhnout opasek nebo si dokonce utrhnout od úst, příp. nejet letos na dovolenou do ciziny nebo prodat chatu nebo to druhé auto, tak můžete poslat svůj štědrý dar.
 3. Já jsem myslel, že by to mohl poslat sbor, aby se na tom podíleli všichni.
 4. Sbor finančně sotva dýchá. Už ztěží dotahujeme odvod PF a repartice. Šetříme, jak se dá. I provoz ve sboru omezujeme. Když nebude sbor, ubude i to málo, co na kde co posíláme.
 5. Tak ať pošlou ti druzí, třeba ti nahoře, tam se jen hrnou penízky ze všech sborů.
Povinnost pomoci.
 1. Pojetí v církvi: Lazar by měl pomoci boháči, když bude event. něco potřebovat. Měl se za boháče v pekle přimluvit u Abrahama, aby mu ulehčil peklo. Nemá se oplácet zlým za zlé. Jenže Lazar nic neoplácí. Celou dobu mlčí. Pasivně vše prožívá na zemi i v nebi.
 2. Podobenství o milosrdném Samaritánu. Obráceně, naruby. U cesty leží zraněný kněz. Dřívější zraněný jde kolem a nepomůže. Lze se na něj zlobit? Vina kněze: Špatně svědčil.
 3. Scéna v pekle. Boháč chce od Lazara, aby mu byl připraven sloužit i po smrti: Omočit prsty ve vodě. Zachránit bratry na zemi. Boháč s tím počítá jako s naprostou samozřejmostí.
Pozdě.
 1. Za svého pozemského života měl boháč tvrdé srdce a myslel jen na sebe. Přišla chvíle, ale bylo už pozdě: Už nemohl na svém životě nic měnit. Vzpomněl si aspoň na své bratry, na své.
 2. Jediná pomoc: Poslouchat Písmo, napomínání a varování. Žádný zázrak není víc než SB. Kdo neuvěří bibli, nepřesvědčí ho ani zázrak.
 3. Pavel: Židé žádají zázraky, Řekové hledají moudrost. My ale kážeme Krista ukřižovaného. Pro židy je to pohoršení, pro Řeky bláznovství. Ale povolaným i Židům i Řekům je to Boží moc a Boží moudrost.
Právo člověka.
Otázka, na co má člověk právo: Právo na pomoc, lásku, milosrdenství, v každém případě v církvi. Každý ať se ale stará o sebe. Povinností úspěšných není pomáhat potřebným. Jde o víc než jen o díru v legislativě. V tomto směru není přece Za lhostejnost a necitelnost vůči bližním před zákonem nikdo vinen. Lidský zákon by boháče neposlal do pekla. Neudělal nic zlého. Pouze neudělal nic dobrého. Nepřestoupil žádný paragraf.
Problémy z nadbytku.
Boháči a kněží si léčí své mindry a problémy z nadbytku. Luxusní problémy. Lazar si nemůže mnohé problémy dovolit mít, nemá na to. Kdyby měl Lazar základní podmínky k životu, ubylo by mu mnoho problémů. Podle názoru boháčů by mu ale zase mnohé přibyly. A tak platí: Tvoje problémy bych chtěl mít a k tomu Rotschildovy peníze a jsem spokojen.
Proč v pekle.
Ne proto, že byl boháč bohatý, ale proto, že byl nemilosrdný (nebyl milosrdný) ke konkretnímu Lazarovi.
Přiznání faráře střední generace.
 1. Nikdy jsem na tento text nekázal. Neviděl jsem v něm žádné evangelium.
 2. Je třeba si ale něco uvědomit:
  1. Pro Lazara je tam evangelia dost. Naše pokušení: Hledat evangelium jen pro sebe. Ne pro druhé.
  2. My jsme v pokušení hledat evangelium spíše jen pro boháče. Aby mohl mít bohatství a všechny výhody z něho a k tomu ještě evangelium a KB. Získání bohatství je provázeno někdy i hříšnými způsoby. Velkobohatství není obvykle z obyčejného platu. Boháč by chtěl mít výhody na obě strany. Mamon i JK. Žena, která pomazala Ježíšovi nohy, vzdala se výsledků svého hříšného života. Nový začátek bez pozadí z minulosti.
  3. Proto někdy neslyšíme evangelium. Brání nám v tom naše vlastní představy a zájmy.
  4. Pro boháče nejsou zadní nebo boční dvířka.
Relativní boháč.
 1. S hrdostí mohu prohlásit, že nejsem takový nuzák jako tam ten, s nímž se nemohu a nechci kamarádit ani na chvíli při VP. Já i moje děti máme všichni domy, auta, dobré postavení a výborné zaměstnání.
 2. Aby ďas vzal a PB potrestal tam toho boháče, co má o osm domů víc než já.
Řádný člověk.
 1. Bez peněz je těžké zůstat řádným člověkem. Prázdný pytel se vždycky skrčí.
 2. Lazar se dostal automaticky do nebe. Nepožadovalo se po něm, aby byl řádným člověkems balíkem peněz.
Sbírka v kostele.
Kdyby Lazar dal na sbírku v kostele měďák, pak by to pro něj byla větší obětavost, než kdyby boháč věnoval zlaťák, pokud by ho dal. Nabídky církve, např. různá shromáždění, kurzy, rekreace v církevních střediscích, možnosti kontaktů s cizinou apod. Lazar nemůže využít.
Setkání v nebi.
 1. Pokud se setkáváme na zemi, v církvi.
 2. Lazaři mají výjimku, ti v KB budou, i když na zemi nejsou v kostele.
 3. Pokud se s někým nemohu setkat v kostele, ale jen na riviéře, na což nemám, tak se se mnou nesetká v nebi.
Slušný boháč.
Slušný občan. Platil desátky a dával almužny. Dnes: Platil řádně daně a byl sponzorem mnoha nadací. Platil zdravotní a sociální pojištění. Neměl daňové úniky ani nebyl neplatičem.
Služebník i po smrti?
 1. Boháč dlící už v pekle vidí v dálce Abrahama, otce věřících. U Abrahama je Lazar. Otče Abrahame, smiluj se nade mnou. Pošli Lazara, ať omočí koneček prstu ve vodě a svlaží mé rty. Jsem mučen žízní v plameni.
  Poznámka: Asi mu bylo hodně zle. Za živa by se zavředovaného Lazara ani nedotkl.
  Abraham: Synu, rozpomeň se, že jsi užíval dobré věci ve svém pozemském životě. Lazar užíval mnoho zlého. Teď je to naopak. On se těší, ty se mučíš. Mezi vámi a námi je veliká propast. Nikdo od nás nemůže k vám ani od vás k nám.
 2. Boháč: Pošli aspoň Lazara na svět. Ať jde do domu mého otce. Mám bratry. Mám strach, aby neskončili také v tomto místě muk. Ať je Lazar varuje.
  Abraham: Vždyť mají Písmo. Ať je poslouchají.
  Boháč: Kdyby někdo vstal z mrtvých a svědčil jim, spíše by činili pokání.
  Abraham: Když někdo neposlouchá Písmo svaté, neuvěřil by ani tomu, kdyby někdo vstal z mrtvých.
Spasení z milosti.
I v církvi se občas objeví názory o tom, že nakonec budou všichni spaseni, že nebude peklo, že by to bylo proti Boží lásce.
 1. V církvi, která má sociálně vyrovnanou členskou základnu a žije v konsolidované vyrovnané společnosti.
 2. Když v církvi převažují bohatí, dobře situovaní. Jejich pouhá přítomnost ovlivní, co církev hlásá.
 3. Církev popírá učení o tom, že by byli všichni spaseni a že by nebyli zatracení. Ale konkretně neřekne nic moc a zvl. ne jasně. Obezřetně mluví o tom, kdo by to mohl být.
Raději se ale povídání na toto téma vyhne, poněvadž výčty těch, kteří jsou zralí pro peklo, jak je uvádí NZ, jdou příliš na tělo i dost zbožným církevníkům.
Spojení se světem mrtvých není.
Jasné slovo bible: Pak (po smrti) jsme v ruce Boží. Pokud se spojení se zásvětnem objeví, pak je to buď klam, sebeklam nebo podvod.
Společenství víry.
Boháč a Lazar byli příslušníky téhož národa, byli stejné víry v jednoho Boha, patřili do téže církve. O společenství se však mluvit nedá.
Spravedlivé?
 1. Po smrti se to obrátí.
 2. Naše odpovědi jsou někdy i dost zajímavé, ale v tomto případě zcela zbytečné. Podstatné je, jak to vidí a posuzuje bible.
Spravedlnost Boží.
 1. Po smrti: Obrátí se to. Dojem některých: Nespravedlivé vůči chudákovi boháčovi.
  1. Spravedlivé vůči chudým. Nikdo se jich nezastane na zemi. Mají omezené možnosti života. Těžko se mohou v životě rozvinout. Skvělá naděje pro budoucnost. Na zemi nemají naději.
  2. Boháči mohou být též v budoucí radosti nebe. Nebe jim není uzavřeno. To, že jsou majetní, neznamená vyloučení z nebe. Podmínka: Žít podle Písma.
 2. Poznámka: Od Lazara to není požadováno. Buď žil podle Písma nebo je mu to prominuto. Nezměrnost Boží milosti.
 3. V duchu se mnozí bouří pro ti tzv. Boží nespravedlnosti. Proč má chudák boháč trpět? Kde je Boží milost vůči boháčovi? Proč se ale bouříme?
  1. Ochránit Boží milost.
  2. Cítíme se potrefeni jako boháč. Máme často tvrdé srdce. Matouš 25. Poslední soud. Budeme na pravici nebo na levici?
 4. Šťastný život. Řecká báje: Apoleios, Amor, Psyché. Štěstí vykoupené utrpením jiných. Víme to, netrápíme se, že my se z toho máme dobře. Hlavně, že se nám vede dobře, i když je to na úkor druhých.
 5. Citlivé svědomí je veliký dar od PB.
Spravedlnost po smrti.
 1. Když se o tom mluví, je to dokladem, že spravedlnost není za života na zemi.
 2. Podle Abrahama je spravedlivé, že se ubožák Lazar dostane do nebe a boháč skončí v pekle, neboť si dobrého užil už na zemi.
 3. Reakce lidí:
  1. Chudáci, ti lidé dole. Je to málo, že se jim vede lépe až po smrti. to nás pěkně, faráři, uklidňuješ. Ale co na zemi?
  2. Boháči: To je moc, neřkuli příliš, ba dokonce přespříliš. Kde je pak boží spravedlnost, když bychom měli skončit v pekle? Děláme Lazarům peklo ze života za života už na zemi, tak ať si v tom pokračují i po smrti.
 4. Po smrti se to obrátí.
Srovnání boháče a Lazara.
 1. Boháč: Úspěšný. Schopný. Pilný. Pracovitý. Bohatý.
 2. Lazar: Neúspěšný. Líný. Neschopný. Smolař. Navíc nemocný, postižený. Chudý.
 3. Boháč: Hostiny. Společenský život. Lazar si neumí najít ani přítele. Ani mezi sobě rovnými. Nenajde se nikdo se zájmem o nuzáka Lazara. Boháči mají čas a peníze na kontakty. Na úrovni, v pěkném kultivovaném prostředí.
 4. Boháč: Anonymní. Bezejmenný. Bible: Všichni boháči jsou stejní.
 5. Lazar. Jméno u PB. Svět zná jména boháčů, ne Lazarů. Příklad: Byli tam tito biskupové, tito hosté z vysokých úřadů. (jména a tituly). Plus 5 invalidů. Šlo o setkání, konferenci invalidů. Naopak: Vyjmenovat 50 postižených, pak: a ještě 5 různých biskupů a několik pracovníků úřadů, kteří přinesli dotaci a další dary.
Staršovstvo.
 1. Kdyby byl Lazar zvolen do staršovstva:
  1. Byl by to zázrak.
  2. Boháčovi příbuzní by se museli starat o dědictví, neboť boháče by klepla pepka.
 2. Kdyby (že by) byl bratr presbyter Lazar zvolen kurátorem, na to nedokážeme ani pomyslet.
 3. Muselo by se počítat s rychlejším úbytkem členské základny ve sboru. Tento úbytek by nastal od shora, tedy od těch, kdo platí větší salární příspěvky.
 4. Kdyby měl sbor návštěvu z ciziny, bratr kurátor Lazar by ji těžko mohl pozvat domů na smetiště na oběd.
Tolerance vůči bohatým hříšníkům.
 1. Quod licet Jovi, non licet bovi. Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.
 2. Husité žádali spravedlnost při soudech (4 pražské artikuly). Mělo se měřit stejným metrem sedlákovi, šlechtici i knězi.
 3. Boží soud překvapivě nadržuje chudým a slabým.
Třídní nenávist.
 1. Opotřebované slovo nebo realita?
 2. Podoby mohou být hrubé i jemné.
 3. Bohatí a chudí, sytí a hladoví. Nepanuje mezi nimi vždy a pořád porozumění a přátelství.
 4. Těžko si je představit dvakrát za sebou u společné Večeře Páně. Po prvé mohlo dojít k náhodnému či předem zaranžovanému slavnostnímu setkání: Chudí jsou representováni od bohatých vybranými zástupci.
Učit se žít v církvi tak, jak to bude v KB.
Boháči a Lazarové vedle sebe. Iniciativa musí vyjít od boháčů. Chudý Ind se nemůže jen tak sebrat a vypravit se k rádžovi. Vozíčkář, ležák, nemůže přijít za někým. Hluchý, slepý, němý, potřebuje víc ohleduplnosti. Zdravý musí přijít za nemocným a ne naopak. Nemocní mají chodit navštěvovat zdravé? Bohatý za chudým, naopak je to komplikované. Nejuniverzálnější kompenzace: peníze.
Ucho jehly.
 1. JK: Snáze projde velbloud uchem jehly než se bohatý dostane do KB.
 2. Že velbloud uchem jehly neprojde, na to můžeme vzít jed.
 3. Církev ale dokáže zázraky:
  1. Dokáže boháče zeštíhlet.
  2. Dokáže obrousit i slovo JK.
 4. Návod k finančnímu zeštíhlení:
  1. Srov.: Žebravé dopisy.
  2. Srov.: Plaťte.
 5. Návod k teologickému obroušení:
  1. Nejsme sice chudí. Ale nejsme také bohatí. Jsou i bohatší než my.
  2. V něčem jsme bohatí, v něčem jsme žebráci před PB.
  3. Když nám bohatství nepřiroste k srdci a když je dáme do služby pro bližní a pro Boží věc, pak vlastně bohatství přijímáme od PB jen jako svěřené pro a po čas svého života na zemi.
  4. Člověk je hříšný, nedokáže cele plnit Boží vůli, ani sloužit. Každý člověkje chudý i bohatý zároveň.
  5. Každý potřebuje Boží milost. Na ni můžeme cele spolehnout.
 6. Ucho jehly bylo označení malé úzké a nízké branky vedle brány do města. Pozdnímu poutníkovi v noci otevřeli z bezpečnostních důvodů jen malou branku, ucho jehly. I velbloud se skrz ni dal protlačit. Musel sice po kolenou, zezadu ho jeden tlačil, druhý ho táhl vpředu. Náklad se prostrčil až potom a zvlášť. Inu, boží milost je veliká. PB si poradí. my také, jak do jeho Nového Jeruzalema vklouznout. Vždyť tam se brány nezavírají ani na noc, protože tam je pořád den. Smůla. Kde je světlo, tam je moc vidět i na to, co člověk veze. A balík bohatství vypadá jinak než balík dobrých skutků.
Útlocitný boháč.
 1. Myslí na své, na své bratry. Varovat je. Napomenout. Usměrnit je.
 2. Ať to odře ten druhořadý Lazar. Copak musí pořád dřepět ve štěstí a radosti nebe?
Valuty v KB.
 1. To, co člověk rozdal Lazarům. Ne to, co nahromadil, nahroutil pro sebe.
 2. Jen značně opatrné dávání z nadbytku nebo dokonce přebytku snižuje valutovou hodnotu deviz v KB. Ale nedávání pomůže k peklu.
 3. Pomáhání z mála umocňuje valutovou hodnotu deviz v KB.
 4. V potaz přichází i způsob nabytí pozemských valut. Např. zda na úkor pozemských Lazarů. Jaké mzdy měli jeho zaměstnanci. apod.
Vděčnost PB.
 1. Různá je vděčnost u bohatých, chudých, u středních vrstev, u dobře situovaných, u lidí v nedostatku, u zdravých, nemocných.
 2. Zaznamenané rozdíly mezi lidmi poznamenávají a připomínají různá východiska materielního rázu.
 3. PB, děkuji ti, že se všichni u nás mají (máme) dobře. Že se všichni máme lépe než někteří druzí, třeba ti v Indii (myslí se nikoli na přebohaté rádži a maharádži, ale na hladem umírající chudáky).
 4. Všem nám se dobře daří. Některým sice třeba o něco hůř, ale jiným zase o něco líp. Či naopak. Když se udělá aritmetický průměr, tak se to srovná a vyrovná.
 5. Prosíme tě, PB, za ty, kterým se vede hůř než nám. Ale i za ty, kterým se vede líp. Třeba jsou zase ve svém nitru víc nešťastní.
  Poznámka: Za co konkretně vlastně prosíme? Aby se jim vedlo stejně jako nám? Pak my bohatí o takové vaše modlitby vás chudších nestojíme. Tedy: Nestojíme o modlitby chudáků.
 6. Ještě, že jsme na tom před PB všichni stejně. Ale někteří dojdou k nebeské bráně pěšky, jiní si tam dojedou autem. Jiné tam donesou nebeští andělé na nebeské útraty. Nebude to ale z peněz daňových nebo salárních poplatníků, ale z Božích rezerv pro chudé.
Věci, které slabí těžko chápou.
 1. V rozvinuté demokratické společnosti se cena člověka měří penězi.
 2. Invalida a jeho rodina se nemohou v životě tolik rozvinout a mají nižší životní úroveň a společenskou odezvu. Důsledky postižení nese i manželka (manžel) a děti.
 3. Člověk odkázaný na sociální péči musí přijímat to, co se mu nabízí. Nemůže předpokládat, že dostane vždy to, co potřebuje.
 4. Když invalida jednou odmítne nabízenou nepotřebnou pomoc, příště může těžko počítat s další nabídkou.
 5. Když dostává od silných pitomé rady, musí se tvářit, že jsou nové, dobré, cenné a užitečné.
 6. Postižený slouží často svým laskavým a milosrdným pomocníkům jako zdroj příjmů: Lze na něj různě vybírat a inkasovat.
 7. Zaměstnanci sociálních institucí konají práci, za níž mají plat a další požitky a výhody.
 8. Všimné je vhodným regulačním nástrojem návštěv u postiženého. Nejen příbuzných, ale i přátel a známých. Poznámka: Myslíš, že to chápou silní?
Věčný život. Kdo o tom přemýšlí a nepřemýšlí.
 1. Chudí. Mají co dělat se životem na zemi. Mají málo času. Unavenost.
 2. Podvědomý strach, obavy. Projevuje se to u mnoha lidí. Ne nutně u všech.
 3. Útěcha. Kladná věc, když je člověk ve svízelnostech života. Nevylečitelná nemoc. Není jiná naděje. Člověk nemůže ze šlamastiky života.
 4. Bohatí. Mají se dobře na zemi. Nezájem o nepříjemný pohled k nějakému poslednímu soudu.
Velkorysost milosrdného boháče.
Dává po lžičkách. Bere (hrabe) lopatami.
Vina a zásluha.
Vina Lazara, že je chudý. Zásluha boháče, že je úspěšný.
Vyrovnání sociálních rozdílů a jejich překlenutí.
Doporučení v kázání: Kdo má méně, ať přeje tomu, kdo má více. Neřečeno, co má konkretně dělat ten, kdo má více vůči tomu, kdo má méně. Nanejvýš všeobecná rada: Lidé by si neměli závidět. Církev se pak nemůže divit, že se vyprazdňují kostely. Odcházejí ti, co mají méně i ti, co mají více. Ani jedni nejsou uspokojeni. Odcházejí právem. Církev totiž není schopna nebo ochotna povědět jasné jednoznačné slovo.
Vzkříšení. Víra ve vzkříšení v době JK:
 1. Farizeové (poměrně chudí, nižší střední vrstva obyvatelstva) ve vzkříšení věřili.
 2. Saduceové (bohatí, šlechta, regrutovali se z nich vyšší kněží) ve vzkříšení nevěřili. Svým způsobem to byli vzdělaní liberálové své doby ochotnější k některým kompromisům. Měli se dobře na zemi. Řeči o vzkříšení a o posledním Božím soudu jim nevoněly.
Závist.
 1. Závist je ohavná a hříšná vlastnost.
 2. V podobenství o boháči a Lazarovi se ani slůvkem nezmiňuje a nenaznačuje závist. Vše je předmětem věcného střízlivého popisu.
 3. U Lazara by se nechtěně mohlo projevit něco, co by si boháč rád mohl vykládat jako náznak závisti, aby mohl Lazara vyhnat ze smetiště nebo ho jinak setřít či aspoň nějak sekýrovat. Mohla by to být kýžená záminka. U Lazara se neprojevuje volání po spravedlnosti ani prosba o milosrdenství. Lazar byl tak zdeptaný, že nemohl otevřít ani ústa. Jinak by dostal do držky. V lepším případě by to skončilo pomluvami v církvi. Ku podivu, světští psi byli k Lazarovi milosrdnější než člověk boháč z církve. Ti psi Lazarovi nezáviděli.
Zázrak.
Každá pomoc a každé milosrdenství je zázrak.
Zbohatlické myšlení.
Riziko pro zbohatlíky v církvi. V každé době.
Zbožný boháč.
 1. Nazval Abrahama otcem. Abraham ho oslovuje jako syna. Neupírá mu zbožnost. Platil jistě desátky a dával na almužny. V konkretním případě Lazara však nepomohl.
 2. Moderně: Platil řádně daně, nepošilhával po daňových únicích. Nedlužil na zdravotním a sociálním pojištění. Nebyl neplatič. Uměl se zviditelňovat sponzorskými dary nadacím, s možností třeba i následných zakázek.
Zeštíhlení.
 1. Boháčovi by neškodilo, kdyby trochu zeštíhlel. Nepoškodilo by ho to, naopak by mu to pomohlo. Dokonce až do nebe.
 2. Lazar byl naopak přespříliš štíhlý. Neměl už z čeho dávat.
Zhřešil boháč?
Asi ano, když se dostal do pekla.
Změna v pekle?
 1. Názor zvl. etablovaných městských vykladačů v bohatých sborech s bohatými posluchači: Kdyby se boháč znovu narodil nebo vrátil z pekla, žil by jistě jinak. Neřekne se jak. Zdánlivě pouze nedopovězeno.
 2. Boháč ale v pekle uvažuje jako boháč na zemi:
  1. Lazar mu má sloužit jako na zemi. Svlažit rty. Posloužit jako poslíček k bratrům, aby je varoval.
  2. Boháč neprosí Abrahama nebo Boha za odpuštění kvůli Lazarovi. Neslibuje, že by se polepšil.
  3. Ani slovo omluvy vůči Lazarovi. Vůbec nepokládá Lazara za hodna toho, aby na něj promluvil.
  4. Myslí jen na své (pokrevní bratry) na zemi, nikoli na Lazary.
 3. Peklo není polepšovna, ale nenávratný konec. Až do konce věčnosti.
Zvrácené sociální cítění.
 1. Desátá egyptská rána znamenala smrt egyptských prvorozených. Ve svých důsledcích to znamenalo vysvobození izraelských otroků z Egypta. Exodus 10 a další kapitoly.
 2. Kruté od Boha? Vidíme často jen ty chudáky nahoře. Vidíme chudáky boháče v pekle, nikoli živořící Lazary a utištěné Izraelce v Egyptě.
 3. Egypťané. Krutost vůči Izraelcům po staletí. Zotročení. Celé generace. Děti se rodily jako otroci. V jednom období byli izraelští chlapci zabíjeni v Nilu. Stávali se krmivem pro krokodýly. Týrání. Dozorci mohli beztrestně zabít Hebrejce. Představit si: žít v kůži otroka v Egyptě.
 4. Víc obětí u Izraelců než u Egypťanů.
 5. Milosrdenství Boží: Mojžíš chtěl jen propuštění otroků. Kdyby je Egypťané pustili hned na začátku, mohlo to pro Egypt vyjít velmi dobře. Ztratili by jen lacinou pracovní otrockou sílu, která zvyšovala jejich životní úroveň a blahobyt.
 6. Desátá egyptská rána přinesla méně obětí než součet obětí Izraelců v průběhu času. Zvrácené sociální cítění: Vidíme jen ty prvorozené v Egyptě. Nevidíme ty ubité Hebreje.
 7. Naše srdce by mělo bít pro Hebrejce, pro ty utištěné dole. Neměli základní lidská práva. Jsme přece pro lidská práva pro všechny lidi, že ano?
 8. Ale: Jakými metodami dosáhnout lidských práv a získat je pro druhé? Když ti Egypťané nahoře je nechtěli přiznat těm Hebrejcům dole. Mají právo o ně ti dole bojovat? Máme povinnost pomoci těm dole? Jak se má konkretně projevovat naše povinnost a odpovědnost vůči těm, kdo nemají, postrádají základní lidská práva? Hospodin se zde zastal sám svých věrných, vlastně všelijak nevěrných, ale svých vyvolených. Ale co když Hospodin v jiných případech takto konkretně nezasáhne sám a osobně? Má přece na této zemi své vyznavače, kteří mají v jeho jménu konat to, k čemu je Pán posílá. Má ale Hospodin vůbec nějaké právo ostře zasahovat proti utiskovatelům pro záchranu utiskovaných? Má Bůh právo se ostře zasazovat a zasahovat ve prospěch Lazarů proti boháčům?
Žádné milosrdenství.
 1. Chudák boháč skejsl natrvalo, věčně, déle než na dožití, doživotí, v pekle. Ani špetka Božího milosrdenství vůči němu.
 2. Je dobré ale vidět, že boháč neprojevil na zemi ani špetku milosrdenství vůči spolubližnímu Lazarovi.
 3. Boží milosrdenství je veliké vůči Lazarovi, i když až po smrti.
Žalm 90,12.
 1. Nauč nás počítati dnů našich, abychom uváděli moudrost v srdce svá.
 2. Voják si před koncem vojny obstará metr a každý den odstřihne jeden dílek. Odpočítává dny do konce.
 3. Kdyby se člověk dožil 100 let, bylo by to 36 525 dnů. Bereme totiž v úvahu i přestupné roky. Průměrný věk je o 7-8 tisíc dnů kratší, pokud nepřijde něco tak mimořádného, že to zkrácení je ještě markantnější a drastičtější. Bylo by to hezky dlouhé pásmo na každodenní odstřihování dílků. Ale pro některé lidi by to mohlo být pedagogické pro připamatovávání, že na konci je nebe nebo peklo.
 4. Ve SZ je srdce pokládáno za sídlo myšlení, asi jako my tvrdíme, že myslíme mozkem. Ať tak či tak, tím či oním, hlavně je dobré myslet a učit se moudrosti, že tady na zemi není žádný člověk věčně. Ale pak to bude věčné.
 5. Jeden věřící člověk z venkovského sboru pod dojmem žalmu 90 vyhotovil při svých sedmdesátinách závěť: Dožívám se z milosti Boží dolní hranice svého života. Každý další den a rok budu přijímat jako projev zvláštní Boží milosti a jako přidané dny a přidaná léta. Při osmdesátinách připsal: Dožívám se horní hranice podle žalmu 90. Každý nový den svého života chci přijímat jako projev mimořádně veliké Boží milosti.
Žít život věčný.
 1. Časový údaj. po smrti. Už zde na zemi.
 2. Hodnota života. Stupnice hodnot. Žebříček hodnot. Co přesahuje časnost. Kvalita života.
 3. Žít věčnost zde na zemi. Poslouchat Písmo. Pravé společenství lásky a milosrdenství k lidem.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz