Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Knihy

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Knihy


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Knihy


Kniha o naději (Naděje pro naději)
březen 2002

8) Slovníček naděje.

Abraham.
 1. Bezdětný. Navíc starý. Bez naděje na pokračování rodu.
 2. Dostalo se mu naděje od Boha.
  1. Bude mít syna.
  2. Bude mít mnoho potomků.
  3. Jeho potomci dostanou krásnou zemi.
 3. Abraham byl už jako starý odepsaný člověk. Ale byl bohatý. Patřil k lepší části středního stavu tehdejší doby.
 4. Abrahamovi otroci nemají naději. Bylo jich 70, ale až na jednu jedinou výjimku nejsou v bibli uvedeni ani jménem.
 5. Abrahamovi se dostalo od Boha velkého zaslíbení a tím i naděje. Ne vždy však jednal velkoryse v tomto duchu vůči jiným. Využil Agar, otrokyni své manželky Sáry. Ale pak jí a jejího (svého) syna Izmaele nelítostně vyhnal do pouště, do jisté smrti. Zbavil je tak naprosto nelítostně a zcela naděje na a pro budoucnost. Oba vyhnance zachránil Boží anděl. Agar a Izmaelovi se dostalo rehabilitace nikoli v bibli, ale až u proroka Mohameda. Ten má nepopiratelnou a jednoznačně kladnou a lidsky nesmírnou zásluhu na laskavém a milosrdném vztahu k Agar a k Izmaelovi.
 6. Lidé, kterým se dostalo naděje, nejsou vždy schopni či ochotni poskytnout a umožnit naději jiným lidem kolem sebe.
Aktuál a faktuál.
Hebrejština nemá gramatiku zcela stejného typu jako náš indoevropský jazyk. My uvažujeme: Minulost, přítomnost, budoucnost. Hebrejština:
 1. Aktuál. Děj, který začal (většinou přesně zjistitelně) a aktuálně pokračuje. Jakýsi náš přítomný A budoucí čas.
 2. Faktuál. Děj ukončený (bez ohledu na to, zda v minulosti, přítomnosti či v budoucnosti). Hotová věc. Lze přeložit spíše časem minulým. Lze pevně spolehnout na to, co činí a učinil Bůh. I když je to záležitost minulosti, přítomnosti Či budoucnosti. Je to hotový fakt.
  Příklad: Izaiáš 53: Trpící služebník trpěl. Jistě se může jednat o nějakého Božího věrného služebníka v minulosti. ale církev právem tato slova vztahuje na JK, který bude trpět až o několik staletí po Izaiášovi.
Alternativa křesťanské naděje.
 1. Zoufalství.
 2. Běžná šeď běžného všedního života.
 3. Koncentrace na majetek. užívat si života.
 4. Bezmyšlenkovitost. Žít ze dne na den. Lze to v chudobě i v bohatství. Ale v chudobě je pochopitelné, že člověk na nějaké hlubokomyslné myšlenky nemá ani čas, ani energii, ani pomyšlení. Má se co ohánět, aby uhájil svůj každodenní život.
 5. Stoicismus.
 6. Epikurejismus. Hedonismus.
 7. Humanismus nejrůznějších odrůd, typů, proveniencí a druhů.
 8. Filozofie.
 9. Pohanská náboženství.
 10. Ateismus. Materialismus. Idealismus.
Archelaos.
720 ante. Řecko. básník, proto-filozof. Na co se dá vposledu spolehnout.
 1. Na sebe.
 2. Na peníze.
 3. Doplněno: Na Valašsku k tomu často přistoupí i široká rodina, rodinné zázemí.
Beznaděje.
 1. Nemám šanci.
 2. Smutná krása.
Bez naděje pro budoucnost (i v církvi.).
 1. Chudý.
 2. Bezdětný.
 3. Slepý.
 4. Malomocný.
 5. Nemocný AIDS.
Běžný život.
Víra kolísá. Láska vázne. Naděje se má čile k světu. Běda, když to zahapruje i s nadějí.
Boj o naději.
 1. Doufat nelze se složenýma rukama. Ani se založenýma. Ani s rukama složenýma v klín. To by byla malá naděje. Naděje povzbuzuje k aktivitě a k akci. Nebo to přece jen (jenom) jde? Třeba občas a někdy?
 2. Naději je třeba chytnout za pačesy a pevně se jí držet, i když všelijak třečkuje.
 3. Naděje probouzí fantazii. Noemi poradila Rut, jak se má upravit a jak to zaonačit, až v noci půjde za svým budoucím manželem. Zatím ovšem skoro za téměř cizím chlapem.
 4. Když končí lidské možnosti a naděje, lze doufat i bez rukou a bez nohou, v leže, bez sluchu a zraku. Chce to ale opravdu pevnou víru. Dobře se to radí a filozofuje, když je na tom člověk dobře.
Budoucnost a naděje.
 1. Myslet na zdroje naděje a důvěry. Myslí se i v církvi víc na ty, které potká úspěch. Málo na ty, koho postihne ztráta. Je třeba na ně myslet víc. Aspoň myslet, když už se stejně moc pro ně neudělá.
 2. Postrádáme pozvání k mravní opravdovosti a pevnosti. K úsilí jednat tak, aby se za nás v budoucnosti nemuseli stydět.
  Poznámka: Kdo by se za nás mohl stydět? V církvi budou asi v nejbližší budoucnosti lidé v dobrém postavení pragmaticky uvažující, kteří budou mít na hlavě ještě o trochu víc másla nežli máme my.
 3. Chybí pozvání i k úsilí s pracovní vytrvalostí o dobré pro vlastní církev. O pozvání k pokoře, obětavosti, trpělivosti, lásce, laskavosti ani nemluvě.
  Poznámka: Dojem: Jde o dávné věci. Proč by se dnes vlastně mělo něco vůbec držet? Chceme přece být hodné děti své postmoderní doby. Lépe řečeno: Postmoderního věku. Ale jaký věk přijde potom? Pamatuj, člověče, že jednou umřeš.
 4. My. Zvykli jsme si jednat s ohledem jen na přítomnou chvíli. S ohledem na současnou chvíli. Ohled na Boha, církev, mravní ideály, to je jaksi starodávně dávné. Možná spíš dávno dávně starodávné.
Budoucnost a naděje.
 1. Aby člověk měl naději pro budoucnost, je třeba získat peníze.
 2. Ti, kdo to popírají, mají peníze, materielní zajištění, sociální jistoty a společenské postavení. Začnou svou námitku: Já si myslím. Neřeknou: Moje životní zkušenost je . . .
Budoucnost a přítomnost.
 1. Naděje pro budoucnost Je silou a jistotou v přítomnosti.
 2. Formy naděje pro budoucnost:
  1. Princip naděje.
  2. Teologie naděje.
  3. Osobní naděje.
 3. Osobně si lze přivlastnit kde co. I nereálnou utopii a chiméru.
 4. naděje je spojena s vírou. Doprovází ji láska. Pokud ji láska doprovází, je naděje zesílena. Myslí se láska držitele a držiče naděje i jeho okolí.
 5. Kde je jistota v přítomnosti I v materielní oblasti, tam není třeba tolik duchovní naděje. Tam se o naději dá mluvit s velkohubou bezmyšlenkovitostí.
Cesta majetku.
 1. Izrael v Egyptě. Otroci. Nesvoboda. Chudoba. Výhled: Zaslíbená země. Každý bude bydlet klidně pod svým vinným kmenem a pod svým fíkovníkem. Aspoň potomci budou mít lepší budoucnost A materielní zajištění.
 2. Vazba Božího zaslíbení na majetek. Majetek je pochopitelně předpokladem, nikoli smyslem a jediným cílem. Cílem je plnost života s Bohem.
Čekat nové věci.
Tam, kde se lidsky už s ničím nedá počítat.
Další dobrá zpráva.
Kolikátá už?
Dante.
Božská komedie. Nápis na bráně při vstupu do pekla: Zanechte vší naděje vy, kdož sem vstupujete.
Dejte nám naději.
 1. Dovolujeme si obrátit se s touto prosbou na církev, protože naději inzeruje a reklamně nabízí.
 2. Kdo nemá naději sám pro sebe, ten může přesto k naději ukazovat. Ale nějak to v něčem nesedí.
Dnes.
 1. Silní a úspěšní budou ještě silnější a úspěšnější. Podařilo se i v církvi parádně uklidit do ústraní ty, kdo už nejsou ani silní, ani úspěšní.
 2. Viděno hlouběji, zásadněji: Myslíme skutečně na to, kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme? Kam máme namířeno. Kam máme přijít, netoliko, kam jdeme.
Dnešní naděje.
Je nutno myšlenku i fakt naděje vyjádřit dnešní, srozumitelnější řečí.
Doufá se.
 1. Ale není to vždy, vždycky a po každé nic nebo mnoho platné.
 2. I když to není jisté, je dobré doufat.
Duha.
 1. Znamení naděje.
 2. Noe. Po potopě. Nastává nový život.
 3. Picassova holubice míru. Přinesla Noemovi olivovou ratolest. Začíná nový život.
Duch svatý.
 1. Mimo jiné je Duch svatý symbolem naděje.
 2. Boží síla k novému životu.
Dum spiro, spero.
 1. Dokud dýchám, doufám.
 2. Zásada starých Římanů.
 3. Staří Římané byli pohané. Ale proč se nepoučit v dobrém i u pohanských sousedů?
Falešná iluze.
 1. Poptávka doby. Zvl. různé sekty a politikové se snaží vyjít lidem vstříc jejich tužbám a očekáváním, aspoň ve slibech.
 2. Lze se vést (ale i vézt) na poptávce.
 3. Poptávka ale může zavést (i zavézt) do propasti zkázy.
 4. Lidi je možno uměle inseminovat nebo indoktrinovat. Naočkovat i naklonovat. Člověk je vpodstatě tvor stádový, stádovitý, kolektivní, společenský, společenstevní.
 5. Někoho lze opít rohlíkem, jiného jen půl rohlíkem. Je dost těch, kteří se dají utáhnout na vařené nudli.
Hranice naděje.
Utopie. Iluze.
Iluze.
Naděje, která přesahuje reálné možnosti uskutečnění.
Jásavé poselství.
Kýžená naděje.
Kdo je zabydlen.
Ten už vše má. Nechť udílí s výšin své zabydlenosti štědře a nezištně dobré rady jiným, jak se mají snažit. Tím může vlévat naději do šedi a obyčejnosti jejich života.
Klamná naděje.
 1. Problém. Iluze. Utopie. Též posila. Pro někoho. Zdaleka ne pro všechny.
 2. Největší naděje. JK. Hluboká naděje. Jediná realita. Neklamná naděje.
Kočovníci.
 1. Pohybují se z místa na místo. Pořád hledají možnost uživit se. Snaha a touha usadit se, najít pevné místo. Mít něco svého.
 2. Abraham. Z Babylonie, do Egypta, kočoval v Kanánu. Jen stan.
 3. Izák. Snaha usadit se. Kope studny. Vezmou mu je. Je slabý a chudý a musí je přenechat silnějšímu. Opět začíná znovu.
 4. Jákob. Kočuje. Usazenost v Egyptě, v zemi Gosen.
 5. O několik století později. Izraelci jsou trnem v oku Egypťanům jako cizorodý prvek nábožensky, národnostně i kulturně a způsobem života. Jsou to pastevci. Ale nedovolí jim odejít, aby neztratili laciné pracovní síly a aby nedošlo k narušení ekonomiky. Jde o chov dobytka.
 6. Izraelci dobývají zemi. Usazují se nakonec i v dobytých městech. Zase vyhánějí, zabíjejí nebo si podrobují slabší a poražené pohanské obyvatelstvo.
 7. David: Jsme příchozí a hosté (azylanti, bezdomovci) na zemi.
 8. Micheáš 4. Každý bude žít klidně pod svým vinným kmenem a pod svým fíkovníkem.
 9. JK zemřel jako putující bezdomovec. O jeho šaty se popravčí četa podělila, o boty nikoli, protože je neměl.
 10. Zjevení. Nový Jeruzalem. Krásné město. Usazený život v KB.
 11. Moderní kočovník: Azylant. Uprchlík. Bezdomovec. Bezbytovec. Kdo bydlí v nájmu, nikoliv ve svém.
Koncentrace naděje.
 1. Celá bible.
 2. Nejkoncentrovanější naděje v bibli:
  1. Exodus z Egypta.
  2. Žalmy.
  3. JK, Golgota, prázdný hrob.
Koumáci naděje.
 1. Lidské srdce je opravdu velmi hříšné a myslí si, že vyzraje nad každým a nade vším.
 2. Člověk sahá po naději nejraději tak, že sahá do kapsy, ale ne vlastní.
Krásné ženy v rodokmenu JK.
 1. 5 žen se nadějně dostalo do rodokmenu JK. Všechny mají jakýsi stín, škraloup, po lidsku viděno. JK je opravdu pravý člověk i s všelijak hříšnou před-minulostí.
 2. Támar. Genesis 38. Užíval si s ní jen tak její švagr. V převleku za lehkou ženu okouzlila a prakticky zaujala i svého tchána Judu. Pohanka.
 3. Raab. Jerišská nevěstka či kněžka. Asi tehdy platila obvyklá kombinace: kněžská nevěstka. Kultičnost v jejím počínání ji může jistě omluvit. Ale vybrala si takové zaměstnání, aby byla z něčeho živa. Pohanka.
 4. Rut. Pohanka. Pohledná. Zaujala Bóza na poli ve dne, a tak za ním přišla iniciativně i v noci.
 5. Betsabé. Vychází z dosavadních nejlépe. Když orientální despota, král David, poslal služebníky, aby ji k němu přivedli, nebyla šance odporovat a vzdorovat. Ovšem, ovšem. Bylo lépe se dát dohromady s králem než být slaměnou vdovou důstojníka, který po celé měsíce statečně bojuje na frontě. Navíc: David ji viděl ze svého paláce na hoře Sionu. Díval se shora. Ona se myla. Asi při tom nebyla zahalena od hlavy k patě. Dvorky bohatších domů byly ohrazeny zdí. Z ulice nebylo vidět vůbec nic na dvoře. A tak byla cudnost zachována. Ale možný pohled shora může něco napovědět.
 6. Marie. Zaujala i Ducha svatého. Její těhotenství vzal Josef před lidmi taktně na sebe. Marie je vždy znázorňována malíři a jinými umělci jako mladičká nevinná kráska.
 7. Kontrast: Starý Abram je povolán k velké naději: Bude mít hodně potomků a ti krásnou zemi.
 8. O naději pro invalidy a mrzáky se v bibli nadměrně nemluví, aspoň konkretně ne. Chromý Mifibozet sice měl čestné místo u Davidova stolu, ale fakticky to bylo vězení. Byl pod neustálým dohledem. JK uzdravuje nemocné a postižené. Včleňuje je do normálního života.
Kyslík.
 1. Naděje je kyslík pro život.
 2. I naděje potřebuje kyslík.
Mantinely.
 1. Mantinely křesťanské naděje jsou mnohé. V každém případě je jich mnohem víc, než si běžný církevník myslí a běžně v prvním okamžiku uvědomí. Jedná se o vymezení právoplatného, legitimního a legálního prostoru křesťanské naděje. Je totiž dobré si včas, pozorně a důkladně uvědomit, čím křesťanská naděje být chce a čím být nechce. Kam usiluje jít a kam by neměla sklouznout. Existují totiž i rozmanité a nejrozmanitější lákavé a často velmi záludné sféry navenek vypadající jako značně blízké křesťanské naději. Hranice jsou stanoveny nebo dány. Někdy stačí pouhá cedulka s upozorňujícím nápisem. Na hokejovém kluzišti je pořádné bednění. Mezníky nebo hraniční kameny někomu stačí. Pro někoho je třeba postavit železnou oponu z ostnatého drátu nebo s ochranným elektronickým zařízením. Kdysi bývaly kolem měst hradby s mohutnými branami, které se na čas nebo pro někoho zavíraly. Čínská zeď chránila Čínu v délce dvou a půl tisíce kilometrů proti náporu nájezdníků ze severu. Hranicí ale může být smrdutá nebo vonící bažina se zrádnými tůněmi a hlubinami. I v neprostupných horách a v divoké džungli nebo v neprodyšném tropickém pralese se mnohý teolog protlouká či prosekává jen se značnou námahou, aby snad objevil něco dosud neznámého nebo aby svým výbojem rozšířil prostor křesťanské naděje. Na rozsáhlých otevřených žírných rovinách přirozené náboženskosti se zrádnými pastmi pro křesťanskou naději a pro křesťanské vyznavače je třeba mimořádné Boží ochrany a vedení Duchem svatým. Ovšem, nelze pominout ani křesťanskou odpovědnost a zdravý rozum, neboť i on je dobrým Božím darem. Jako věřící ho máme dobře a správně používat, nikoli jej odkládat, když jsme v lákavém pokušení podlehnout záchvěvům duchovní a duševní pohodlnosti či lenosti. Naprosto a zcela samozřejmě jej máme používat a využívat, nikoli zneužívat třeba tak a tím, že bychom jej nepoužívali a nevyužívali.
 2. Několik příkladů mantinelů křesťanské naděje: Mnnoho naděje na málo stránkách. Mnoho povyku pro nic moc. Kam s tím? Kam s ním (autorem)? Kampak dál? Kampak to vlastně spěcháme, nepastýřové?
 3. Pojmy k zamyšlení: Kniha o naději a beznaději. Beznadějná naděje. Nadějná beznaděj neexistuje? Nenadějná beznaděje. Meditace o naději. Kniha naděje. Naděje v bibli a v životě. useknutá naděje. Hledání naděje. Potřebnost naděje.Nadějná naděje. Najednou zase naděje. Kde )kam) se ztratila a kde se vzala ta naděje. Neukradená naděje. Sekularizovaná a nesekularizovaná naděje. Chytit naději za pačesy. Málo nadějná malá encyklopedie velké naděje. Malá naděje na málo stránkách. Prostorem a časem limitovaná naděje. Letem nadějným světem naděje. Nadějná a beznadějná naděje. Milosrdná a nemilosrdná naděje. Pravdivá, nepravdivá a lživá naděje. Přijatelná naděje. Profitující pragmatická naděje. Darovaná naděje. Ukradená, neukradená a darovaná naděje. Odmítnutá a přijatá naděje. Koupená, vykoupená a zakoupená naděje. Prodaná naděje. Výprodej, doprodej naděje. Neutrální naděje. Naděje bez Boha. Naděje s bohem. Zadarmo nebo za nic. Co nic nestojí, za nic nestojí. Pozitivní zvýšení ceny: moc nestojí. I za naději se platí, musí platit. Kdo má naději, nemá všecko, ale má skoro polovinu, že ano? Z beznaděje do naděje. Vpřed k naději. Samá naděje. Jen záplava (nadějných) slov?
Mějte naději.
 1. Pozdrav, který se v některých kruzích církve objevoval v osmdesátých letech.
 2. Začátkem TKT je vhodnější pozdrav: Buďte asertivní.
Luxusní naděje.
 1. Nadstandartní naděje.
 2. Luxus vydávaný za naději.
Mojžíš.
Přinesl Izraelcům v Egyptě poselství naděje. Lidé ho však neslyšeli pro službu přetěžkou a trápení ducha.
Naděje.
 1. Naděje se často zaměňuje za obyčejnou lehkomyslnost vyplývající z dobrého bydla.
 2. Mezi skutečností a fantasií zůstává naštěstí něco třetího: pevná naděje.
 3. Hoffnung ist das grosse Kapital, das wir Christen haben. Naděje je velký kapitál, který my křesťané máme.
 4. Naději jsme nevyprodukovali, ale zdědili.
 5. Úkol křesťanů: Udržet naději. Neprošustrovat. Rozhojnit.
 6. Účinná zbraň proti beznaději je někdy jen pouhá přítomnost vlivného člověka. Zvýšenou naději dodá jeho zájem.
 7. Někdy je dobré nechat volný průběh naději.
 8. Výmysly placených optimistů: Bez vítězství není život. Nikdy v životě nezradit kamaráda. Přeji slunce v duši i na obloze. Plakat nebudeme, ale k smíchu to moc není. Prázdné pojmy lze naplnit láskou, zájmem, pomocí.
 9. Víra kolísá. Láska vázne. Naděje se má čile k světu.
 10. Mít naději znamená očekávat neočekávané.
 11. Mít naději. Aspoň to, když není jistota.
 12. Na cestě k šibenici je ještě naděje: malá, maloučká, ale jakási takási. I to je lepší než nic.
 13. Naděje:
  1. Dělat si čáku na vítězství.
  2. Čáka na vítězství.
  3. Naděje pro časy příští i pro přítomnost.
 14. Naděje umírá naposled, ale umírá.
Naděje.
 1. Strom u vody. Stále přijímat vláhu. Pramen. Ne jen nárazovost tu a tam. Pořád. Vláha pro duši. Lidský dotek. Naděje, že bude z čeho brát pro život, z čeho žít. Bez naděje člověk hyne jako bez kyslíku a vody. Naděje, že bude budoucnost. Vědomí zítřka podmiňuje dnešek.
 2. Poznámky:
  1. I naopak. Dnešek poznamenává naději pro budoucnost.
  2. Nadějí častěji hauzírují zajištění. Chtějí víc. Nezajištění chtějí aspoň přežít nebo dožít.
 3. Křesťanství (křesťané) míří do budoucnosti. Podmiňuje to dnešek. To míření i ta budoucnost. 1 Petrova 1,13: Čekáme nové nebe a novou zemi. Přebývá v nich spravedlnost. Podmínka dneška.
 4. Když člověk sám nemá naději, šíří kolem sebe beznaději. Přenos na druhé. Beznaděje je jedovatá jako vydýchaný otrávený vzduch.
 5. Naděje podmiňuje i dnešek každého z nás. Pokud má člověk naději od JK, pak není pleva, kterou pohazuje vítr sem a tam. Není třtina větrem se klátící.
 6. Žalm 1. Strom.
  1. Pevné kořeny. Pevné místo v životě. Vykořeněnost moderního člověka. Kam vítr, tam plášť. Marné hledání i nehledání. Sekty. Materialismus. Daleká je cesta má, marné je mé volání. Nepevnost. Nic se nedrží. Jakub: Mořská vlna. Závany větru. Pěna na hlubině oceánu.
  2. Voda. Tekutá. Pořád vláha. SB. Ne nárazové zalití duše. Naděje občerstvuje. Zítřek. Výhled: KB. Boží budoucnost.
  3. Štěpovaný strom. Boží zásah, péče vůči člověku. Přírodní strom. Planý. Přirovnání. Zkulturnění člověka. Naroubování na JK.
  4. Listy. Zelené. Pohoda. Krása. Spokojenost.
  5. Ovoce časem svým. Ne pořád. Čas ovoce. Nepěstujeme stromy kvůli listí, ale kvůli ovoci. Planý fík. Trpělivost hospodáře. Okopávání, hnojení. Ovoce víry. Skutky. Učednictví. Přivádět jiné k JK. Aspoň jednoho za sebe.
  6. Vichr. bouře života. Strom se kývá, kymácí, ohýbá, mnohá větev se i ulomí, ale strom vydrží. Plevy jsou už dávno kdoví kde. Strom stojí, obstojí. Dům na skále a na písku. Nápor života. Věřící má Boží ochranu, v pevné zakořeněnosti.
 7. 1 Korintským 3. Základu jiného žádný položit nemůže mimo ten, který už byl položen. Je to JK.
 8. Nadějí je živý strom s vláhou od Boha, nikoli babylonská věž pyšně se pnoucí vzhůru k Bohu. Srovnej: Žalm 1 a 2.
 9. Naděje pomáhá přežít a žít.
Naděje.
 1. 1 Korintským 13,8.
 2. Viktor Frankel: Dvě útěchy, k nimž může člověk dojít:
  1. Minulost se nedá změnit. Dobré nám nikdo nemůže vzít.
  2. Budoucnost Je otevřená. Je možno mnohé napravit.
 3. Psycholog pomáhající svým pacientům má právo jim dávat naději, která je pro ně v dané chvíli potřebná. Nepředpokládá se, že by pacient v dané chvíli myslel příliš do hloubky, jinak by to byl opravdu pacient jak se sluší a patří.
 4. Zacementované mozky v církvi myslí málo, pokud vůbec myslí. V minulosti nemusí všechno dopadnout dobře. Samozřejmě že vždy jde o svobodnou spoluúčast člověka, v míře větší či nepatrné, třeba pasivní. Člověk může spolupracovat na svých nadějích i tím, že moc nemyslí a že se něčeho přichytí, přidrží. Člověk nechce být pouhou loutkou. Jde někdy jen o důvěru v to, co přijde, i když to zmíněné to je někdy méně než nějaké značně neurčité něco.
 5. Tomáš Akvinský: Jediná naděje je jen v Bohu. Oprávněně je pak skeptikem vůči všemu ostatnímu, co si říká naděje.
 6. Víra pomine. I naděje. Láska zůstane. Lze si to uvědomit i v běžném životě,pokud církevník trochu přemýšlí či myslí. Myslí se i na běžný život církve, kde se hodně mluví a konkretní láska už jaksi nemá příliš rozsáhlý prostor.
 7. Kde vázne láska, tam se má naděje čile k světu. Ale někdy ji ta čilost unaví.
 8. Všechny křesťanské ctnosti spolu nerozlučně souvisí a mají jít ruku v ruce.
 9. 1 Korintským 13,13. Zůstává víra, naděje, láska.
 10. Pro mnohé pověrčivé (dokonce i v církvi) je třináctka nešťastným číslem, kterému je vhodné se kategoricky a zásadně vyhnout. Přesto doporučujeme laskavému čtenáři, nepověrčivému i s nádechem pověrčivosti, aby si otevřel NZ a nalistoval 1 Korintským 13,13. Třeba nebude zklamán.
Naděje od Boha.
 1. U Boha je vše (v každém případě mnohé) zcela jinak než u nás lidí.
 2. U lidí je Plný a nadějný život jen pro toho, kdo má peníze.
 3. Naděje od Boha je i pro ty bez peněz.
 4. Bůh má naději i pro ty bez Boha.
Nadějná naděje.
 1. Vyšší stupeň naděje.
 2. Pochybující naděje.
 3. Zpochybněná naděje.
 4. Zdeptaná naděje.
Nadějnost.
 1. Abstraktum od naděje.
 2. Konkretní, abstraktní, abstraktně-konkretní či konkretně-abstraktní abstraktum.
 3. Kopací (překopávací) balón pro teologické fotbalisty.
Nereálná naděje.
 1. Za určitých okolností a po určitou dobu může posilovat. Ne moc. Tíživé životní podmínky.
 2. Když člověk zjistí, že jeho naděje nemá šanci na uskutečnění a naplnění, může ho to děsivě srazit a podlomit jeho síly a obranné schopnosti proti nepřízni reality života.
Nešel bych poslouchat přednášku o naději.
Mám co dělat sám se sebou. Musím žít svůj každodenní a konkrétní život.
Odepsání předem.
Když je člověk svými spolubližními odepsán předem, může si vybrat:
 1. Sníží se mu naděje.
 2. Zvýší se mu beznaděje.
 3. Pokud je smolař ještě větší než si o něm lidé myslí, tak platí obě možnosti zároveň a současně.
Otáčela se a otáčí se naděje.
 1. Bylo a je to nejisté.
 2. Kýžená naděje.
 3. Nereálná, chtěná naděje.
Pačesy.
 1. Chytit naději za pačesy. Pokud naděje pačesy má. Pokud je za co chytit.
 2. Co uchopit? Na naději snad nejsou nejdůležitější její pačesy. Ani ty pačesy nejsou vždy samozřejmostí. Moderní naděje může být i holohlavá nebo s parukou.
Paprsek naděje.
Jestli dá církev lidem aspoň paprsek naděje, vrátí se jí to s bohatými úroky a bude z toho brát vysoké dividendy.
Patos a pragmatismus ve vztahu k naději.
Vyber si.
Peklo.
Místo, kde si člověk nemůže dělat žádné naděje.
Peníze.
 1. Kdo má prníze, ten má i naději.
 2. Naopak: Kdo nemá peníze, nemá ani naději.
Peníze nejsou pány naděje.
 1. Ve světě platí, že kdo má peníze, ten má i naději.
 2. Kdo nemá peníze, může mít přesto naději, pokud si je obstará nebo je jinak získá.
 3. Tu poslední naději v JK může mít člověk i bez peněz. Ale má to těžší, nejen v životě, ale i v církvi.
Perspektiva.
Souvislosti: Výhled. Vize. Koncepce. Jistota. Nadějnost. Peníze.
Pláč.
 1. Zoufalý a bezmocný pláč.
 2. Pláč nad vlastním hříchem a zmatkem světa.
 3. Je velmi a moc dobré pro člověka, když ví o naději, kdo osuší slzy.
 4. Pláč je také výrazem zápasu víry. Naše obavy, strachy. Jde nám o církev. Naříkáme. Vypadá to, jako bychom jen mluvili o katastrofických scénářích. Naše otázky po budoucnosti církve jsou legitimní, na místě, oprávněné, nutné, pokud máme svou církev rádi. Zápas. Hledání. Máme právo plakat nad svou situací.
 5. Žalmista pláče a naříká nad svou osobní situací v souvislosti s jeho vírou, věrností Hospodinu.
 6. Rádo by církevní hrdinové, kterým se ovšem dobře daří v osobním, soukromém životě, ale i po stránce materielní jsou zabezpečeni, rozvíjejí mnohdy své mnohé a různé problematické teorie o síle víry, radosti a vnitřní vyrovnanosti v těžkostech života.
Plané naděje.
 1. Daleká je cesta má, marné je mé volání.
 2. Budiž proklet den, kdy jsem se rozhodl pro tuto církev něco dělat.
 3. Zklamání je horší než kopanec.
 4. U církve je nutno rozlišovat stránku Boží a lidskou fazonu, v níž se schová kde jaký chamtivec. Když se církevně napomáduje a zbožně usměje, tak se hned neodhalí.
Plešatá naděje.
 1. Nemusí vyhrát v salonu krásy.
 2. Může si vzít paruku, aby reklamněji zaujala.
 3. Měla by důstojně (důstojněji) reprezentovat.
 4. Podstatná je ta naděje, nikoli ta plešatost.
 5. Nelze ji chytit za pačesy. LZe ji však uchopit jinak.
Podvedená naděje.
 1. Najdou se podvodníci i v oblasti naděje. Lze slibovat, dohazovat, balamutit, vydělávat na všem, proč ne i na naději?
 2. Naděje je bezbranná, naivní a hloupá. Kde jaký filuta ji může napálit.
 3. Napálená naděje se může ale i dopálit i na podvodníky a filuty.
Pominutá naděje.
1 Korintským 13,13. Láska zůstane. Pomine víra a naděje, poněvadž nastane naplnění.
Potenciální perspektivec.
 1. Koncepční pohled směrem vpřed.
 2. Časem by z něho mohlo něco být, koukat, kápnout.
 3. Stojí za to něco do něj investovat. Mohl by se nám někdy hodit.
Pozdrav naděje.
 1. Koncem totality bylo možno zaslechnout v některých církevních (ale i necírkevních) kruzích: Mějte naději. Bude líp.
 2. Na začátku TKT by byl v církvi přiměřený pozdrav: Mějte naději, i když bude třeba hůř. Je to myšleno na postupující celkovou krizi církve.
Prodat naději.
 1. Kupčit se dá s kde čím a se vším.
 2. Ani tržní (tržně orientovaná) církev se nemusí snižovat ke kde čemu.
 3. JK velkoryse nabízí a daruje naději každému.
Přítomnostní naděje.
 1. Podle přítomnosti se usuzuje na budoucnost.
 2. Naděje víry dokáže vidět Boží světlo i za mnohou lidskou temnotou.
Radost a naděje.
 1. Římanům 12. Radovat se z naděje. Málo mluvíme o naději. Naděje je ve stínu víry a lásky.
 2. 1 Korintským 13,13. Víra, naděje, láska. Jednota bratrská: Naděje zdůrazněna na konci: Víra, láska, naděje. 1 Tesalonickým 1,3: Víra, láska, naděje. před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista.
 3. Naděje umírá poslední. Jaké naděje má člověk na mysli. Lidské naděje. Naděje v člověka. SZ před tím varuje. Falešná naděje: doufat v člověka.
  Poznámka: Když přijde na lámání chleba: Archelaos: Člověk v posledu může spolehnout jen na sebe sama a na peníze. Ani církev mu nepomůže. Bez peněz ho odkopnou i v církvi. ale: ještě poslednější lámání chleba: Smrt. Boží soud.
 4. Naděje z Božího milosrdenství. V Božím milosrdenství. Římanům: Chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.
  Takovou naději v dnešní církvi jen tak lehce nenajdeš, ani na nejvyšších církevních a teologických místech. I když se to jako fráze občas či často povídá. Ale bez velkého, dlouhého a hlasitého povídání se každý zabezpečuje na zemi. A hezky, dobře.
 5. Chlubíme se i utrpením. Z utrpení roste vytrvalost. Z vytrvalosti osvědčenost. Z osvědčenosti naděje. Naděje nezahanbuje.
  Příliš lehce to vysloví ten, koho nic výrazně nepříjemného nepotkalo.
 6. Kraličtí: Nadějí se veselíce. Veselit se může kde kdo. Radost u Pavla. Ne rys lidské povahy. Ne projev srdce člověka, ale ovoce Ducha svatého. Radost a naděje jdou ruku v ruce.
Realita nejrealističtější.
Peníze.
Rodina Hopů.
 1. I když všecko ztratíme, naděje zůstává.
 2. Anglicky: I hope: Doufám. Mám naději.
 3. Opak: I hope not.
Rozbalit obraz.
 1. Lidem je možno mnohé malovat v růžových barvách. Když se ale obraz rozbalí a je na něm vidět to namalované, lze spatřit i mnohé nedokonalosti.
 2. Obraz je možno i sbalit a ponechat lidi v temnotě beznaděje.
Rozumět.
Pilot v letadle hlásí: Selhaly všechny motory. Teď už nám může pomoci jen PB. Špatně rozumějící cestující se obrací ke svému sousedu, faráři: Co ten pilot říkal? Farář: Říkal, že už nemáme naději.
Ruby. Naděje naruby.
Průměrný rok: Horší než minulý, lepší než příští.
Sekularizovaná naděje.
 1. Alexandr Dumas starší: Bůh dal, Bůh dá.
 2. Heslo rodiny Hopů: I když všechno ztratíme, naděje zůstává.
 3. Dům spiro, spero. Dokud dýchám, doufám.
 4. Ještě nikdy nebylo, aby nějak nebylo.
 5. Výrok odsouzence jdoucího k šibenici za pondělního rána: Ten týden ale blbě začíná.
 6. Mám naději, že neumřu sám. Umřít musí každý.
Smrt.
 1. Čím drtivější a děsivější je nápor okolností, tím nezbytnější je nutná větší naděje, jistota a opora. Nápor života, okolností. Jak to všecko zdolat?
  1. Nechat odeznít v čase. Zapomenout. Nepřipomínat si moc zlé a smutné. Vyjadřujeme to větou: Milosrdný čas zahojí rány. Fakticky jde o zapomenutí, o ubroušení hrotu vzpomínek.
  2. Víra. Pomoc navíc k prvnímu. Opora v Bohu, který se nemění. Život spojený s bohem. nadhled nad životem.
 2. Možnosti tváři v tvář smrti.
  1. Konec. Pomíjejícnost. Zmar. bezvýhlednost.
  2. Víra v Boha. Život s JK. KB. Spolehnout, že to tak je. Ničím vnějším nezajištěná křesťanská naděje víry. Nelze dokázat. Lze věřit, spolehnout. Nic většího stejně nikde nenajdeme.
Smrt naděje.
 1. Naděje umírá naposled (jako poslední). tak vám děkuji za útěchu (naději). Mám vám poděkovat za naději nebo za útěchu?
 2. Tak mi nakonec umře i ta nadějná naděje.
Stín naděje.
 1. Jákob se narodil jako druhý z dvojčat. Proto nemohl počítat s tím, že bude žít svůj život ve světle naděje jako jeho prvorozený bratr Ezau. Musel se s tím smířit. Byl to tehdy lidský i boží řád.
 2. Žalmista: Raději strážným vrat domu Páně býti než uprostřed bezbožníků pánem nádherných příbytků. Aspoň stíneček naděje.
 3. Naděje souvisí s penězi. I demokracie a lidských práv v moderní době může lépe a více využít a užít ten, kdo na to má. Může si více dovolit. Ti, co na to nemají, se rovněž nemohou prohřešovat proti zákonům lidským a Božím a podvodně připravovat ty majetkově šťastnější o to, co mají, i když to nezískali vždy jen vlastními schopnostmi a vlastní poctivou prací, ale např. dědictvím, jinak a pod.
Svět potřebuje naději.
 1. Skepse ve světě, v církvi. I vůči církvi. Umět čekat nové věci i tam, kde se lidsky viděno už s ničím nedá počítat.
 2. První církev. Pronásledování. výhled naděje.
  1. Že jednou pomine pronásledování.
  2. JK je vítěz. Je silnější a mocnější nežli božský římský císař.
 3. Církev dnes. Hodit to především na faráře. Aby kazatelé církve vyzařovali tuto naději.
 4. Řečnické kondicionály a jiné velkohubé církevní fráze. Neřekne se, co to znamená konkrétně. Důležité: Kdo rád užívá velkohubých frází. Kdo je zabydlen a zabezpečen a kdo je nahoře. Skluz do velmi veliké nic (moc) neříkající všeobecnosti. Je povoleno se mírně bít v prsa. V církvi je mnohdy povoleno nemyslet a jen opakovat, co se bezmyšlenkovitě říká, povídá a žvaní. Doporučení: Aby to bylo líbivé nebo aspoň stravitelné či unesitelné a snesitelné. Aby to bylo alespoň k nenáročnému poslouchání.
 5. Doba vzniku NZ. Konec 1. století. Misie. Prosadit se na přesyceném náboženském Trhu tehdejší doby. Orientální kulty pronikají do římské říše.
 6. Riziko nemisijního gheta. dožít život v církvi. Dohasínání. Naše diaspora začíná stále víc brát za své. Defenzivní jednání. Skleníkové neklášterní gheto.
Symboly.
 1. Symboly naděje jsou mnohé. Lze leccos interpretovat ve směru naděje.
 2. Vejce. Kotva. Koruna. Srdce. Jehlan. Duha. Holubice míru. Zelená barva. Otevřené dveře. Odvalený kámen od hrobu.
 3. Meditativně lze interpretovat kde co a všecko jakkoliv.
Štěstí.
 1. Malé světélko v dálce.
 2. Nerodná sestra naděje.
Tlumit naději.
 1. Všecko se dá. Všecko jde. Jen vědět, jak na to.
 2. Srážet naději druhého, i svou vlastní, není tak těžké, jak by se nekritickému romantikovi mohlo zdát.
Tržní naděje.
 1. Trhnout se dá na všem.
 2. Tržní naději lze dávkovat v různě planých slibech.
Tvrdost srdce Jákobových synů.
 1. Genesis 37. Prodali Josefa do Egypta jako otroka a narafičili to tak, aby si otec myslel, že Josefa roztrhala dravá zvěř.
 2. Synové:
  1. Nenávist k vlastnímu bratru Josefovi. Zabít. Prodat.
  2. Necitelnost k otci. Viděli otce, jak se trápí. Mohl se poslat posel, aby od Madiánců koupil Josefa zpět. Neřekli otci pravdu.
 3. Kdyby Jákob věděl, že Josef žije, třeba jako otrok v Egyptě, měl by aspoň kousek naděje, že ho snad ještě někdy uvidí.
 4. Připravit někoho o naději. Nemoc Jákoba byla způsobena, že neměl naději, že ještě někdy uvidí milovaného syna Josefa. Naděje je naopak velký lék. Zbavit naděje: Mnohdy to znamená způsobit nemoc. Nebo i něco horšího. Zkrátit život.
 5. Ukazuje se, že podvádění otců je v některých věřících rodinách dědičné. Jákob podvedl slepého otce Izáka. Jeho synové podvedli starého otce Jákoba.
 6. Není těžké došlápnout doutnající knot naděje. I nalomenou třtinu lze dolomit. Ale JK činí (koná) pravý opak.
Ucho naslouchající hlasu lidí kolem.
V církvi se někdy předávají informace a údaje bez konkrétního podkladu a doložení. Tedy, stalo se dne 3. července léta páně PRTKT v Praze ve 14,15. Tramvaj číslo 21 ujíždí podél Vltavy z jihu směrem k Národnímu divadlu. V nepřeplněné tramvaji jeden mladík baví svou dívku citáty z písniček, šlágrů a vlastní literární tvorby. Asi třetina tramvaje naslouchá s ušima našpicovanýma na maximum. Je to zábavné. Pak pronesl mladík větu upotřebitelnou i pro vyššího církevního pracovníka: citujeme doslova mladíka: Neber si faráře. Jenom káže a hovno dokáže. Konec citátu. Zdá se, že mezi mladou generací není nadměrná naděje pro práci církve a farářů.
Uchopit za pačesy.
 1. Když se naděje obrátí ke člověku svou příznivou tváří, není radno dlouho čekat, vyčkávat a otálet.
 2. Abraham přijal Boží nabídku, že bude mít mnoho potomků, kteří obdrží krásnou zemi.
 3. Jákob nevynechal jedinou příležitost, aby něco neudělal pro svou nadějnou budoucnost. Někdy si tu naději ještě i trochu přitáhl blíž.
 4. Pohanská Rut se rovněž brchala, aby se pohnula vpřed.
 5. David rovněž respektoval realitu života. Sahal po naději a držel se jí zuby nehty.
Umělá naděje.
Někdy se dá vycucat i z prstu.
Úzký proužek naděje v temnotě.
 1. Job. Neklesal na mysli ani v hrozné situaci ztrát (majetek, rodina), nemoci (léčba na smetišti), opuštěnost (manželka mu doporučuje sebevraždu).
 2. Prvokřesťanští Martyrové umírali jako žrádlo lvů v arénách. Měli vhled do KB.
 3. Hus umřel na viditelné hranici. Bezejmenní husité byli v Litoměřicích naházeni k utopení do Labe a v Kutné hoře do šachet. V Chotěboři jich 300 zahnali do stodol a upálili. Spousta jich umřela jako bezejmenní bojovníci nebo vyznavači.
 4. Poddaní a nevolníci v době temna. Nesměli kvůli víře odejít za hranice jako svobodní. Buď se naklonili (přiklonili) na požadovanou katolickou stranu nebo zůstali tajnými evangelíky, což tehdy v praxi znamenalo disidentství.
 5. Předtoleranční a toleranční předkové.
 6. Někomu nestačí ani široký pruh naděje, ani reflektor naděje.
 7. Proč dnes něco vůbec obětovat pro církev? Pro JK, to snad ještě ano.
Večeře Páně.
 1. Izraelci v Egyptě slavili před vyjítím z otroctví slavnost beránka. Dobré maso bylo pro ně posilou na dlouhou a namáhavou cestu.
 2. Dlouhá cesta životem. Těžká pouť. VP je posila. Společenství s JK a se spoluvěřícími.
 3. Stáří. Nemoc. Člověk nemusí dojít až na konec, ale přesto může dojít k cíli u Boha, u JK.
Virtuální naděje.
 1. Vysněná, vykonstruovaná realita naděje. Nemusí se k tomu použít ani moderní počitač nebo dávnější utopie. Iluze se dá vytvořit a rekonstruovat i jinak, laciněji. Někdy stačí pouhé sliby. Na slabší nekritické nátury stačí i opití rohlíkem.
 2. Nejreálnější realitou a měřítkem všech nadějí je vposledu realita peněz.
Všichni lidé nemají naději.
Někteří lidé mají štěstí.
Výhledy.
I nadějné výhledy se mohou zkalit.
Zabydlení.
 1. Povídají bezbytovcům a slabým o naději. Vybírají od nich ale bez skrupulí peníze na své aktivity. Návrh: Ať si to platí silní, bohatí. Ať si to platí sami.
 2. Falešná solidarita může být navíc ještě i zfalšovaná.
Zářná iluze před nosem.
 1. Prostým a obyčejným lidem se dá na nos věšet kde co, i bulíky.
 2. Zahrát na strunu tužeb, přání a očekávání lidí.
 3. Zavěšovatelé: Politici. Faráři. Obchodníci.
 4. Důvod věšení: Peníze.
 5. Možná forma zavěšování: Nenalít čisté víno. Ne nutně lhát. Nechat lidi v jejich iluzích. Navést určitým směrem, např. reklamou nebo mlčením k tomu, co lidé říkají. Vytvořit určitou atmosféru.
Zelená pro bohaté.
Církev je spolek schopných a ochotných platit. Církev etablovaných a pro etablované.
Zítřek.
 1. Udělat nadějný zítřek.
 2. Ten včerejšek za moc nestál, ale upravíme ho na nadějný předpoklad ještě nadějnějšího zítřka (zítřku).
Zlatá rybka.
 1. Vděčná zlatá rybka se chce rybářovi odměnit za záchranu života splněním tří přání. Je to nadějná příležitost, jak se vymanit z chudoby a šedi každodenního nuzného života. Rybářova žena je však příkladem toho, jak se dá lidskou blbostí a chamtivostí zničit i zcela reálná možnost naděje.
 2. V rámci daných možností běžného života má i obyčejný člověk šanci a naději na určité zlepšení a zpříjemnění svého žití. K naději je třeba i moudrost a přiměřeně slušné a solidní lidské srdce.
Známost kontra naděje.
 1. Jeden zasloužilý církevník s humorem přiznal.
  1. V církvi je a jde vše po známosti.
  2. Věřící by si měli pomáhat.
 2. Známost platí i u PB: Nadržuje chudým, ztrápeným, poníženým.
Zprostředkovat naději.
 1. Kdo by tak měl činit?
 2. Proč někomu něco poskytovat? Žijeme přece v tržním světě.
 3. I církev musí myslet a uvažovat tržně. Pokud se na někoho soustředí svým zájmem, má právo očekávat, že se vložená investice nějak vrátí. Není proto vhodné v praxi investovat do neperspektivních, tj. do lidí z nemanic. Jde i o odpovědnost vůči těm, kdo na práci církve platí. Na ty potom později už mnohdy nezbude, poněvadž už se vydali, zestárli a nemají.
 4. JK se úplně rozdal, až se úplně vydal. Nakonec ho obrali o jeho život. JK je vzorem pro církev, aspoň to církev říká a tvrdí. Dokonce se povídá, že JK je i vzorem pro jednotlivé křesťany.
 5. Zprostředkovávat naději JK znamená i službu. Ovšem i volání ke službě.
Zpřístupnit naději.
 1. Jde především o obsah.
 2. Formu zpřístupnění nelze podceňovat. Jako ve všem, tak i v oblasti naděje lze cestu k ní otevřít nebo uzavřít. I dveře naděje je možno přibouchnout nebo otevřít dokořán.
 3. Jsou lidé, kterým stačí, že získali naději a perspektivu jen pro sebe.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz