Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Různé

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Různé


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Různé


Miroslav Janeba se představuje

Vzdělání:
 1. Základní škola:
  • 5. třída. Ratiboř. 1948 - 1953.
  • 8. třída. Hošťálková. 1953 - 1956.
 2. Jedenáctiletá střední škola. Vsetín.
  • 11. třída. 1956 - 1959.
  • 1959.
 3. Komenského evangelická bohoslovecká fakulta. Praha. 1959 - 1964.
Rodiče:
Otec: Miroslav Janeba, evangelický farář. Působil: Strmilov. Ratiboř. 14. 5. 1914 - 15. 1. 1984.
Matka: Milada Janebová, roz. KOlmanová. V domácnosti. Dělnice. 19. 11. 1919 - 19. 3. 1994.
Sourozenci: sestra
Manželka: Mgr. Milada Janebová, roz. Smetanová.
Děti: Syn a dcera.
Členství v organizacích:
PO. Pionýrská organisace. V 8. třídě.
ČSM. Československý svaz mládeže. 8. třída, pololetí. Během středoškolského i vysokoškolského studia. Pak členství zaniklo do ztracena.
ROH. Revoluční odborové hnutí. Na bohoslovecké fakultě.
SČSP. Svaz Československo-sovětského přátelství. Během studia na teologické fakultě.
SČED. Svaz českobratrského evangelického duchovenstva. Od začátku církevní služby až do zrušení farářského spolku v době normalizace.
Svaz invalidů, kvůli zrakovému postižení. Od roku 1974.
Mimosborová církevní aktivita (v průběhu života):
Seniorát: Členství ve 4 odborech seniorátních: Mládež. Evangelizační. Pro dlouhodobou strategii práce církve. Pro přípravu pastorálek.
Synodní rada: Odbor pro vzdělávání kazatelů a jáhnů.
Diakonie. Představenstvo Střediska diakonie ČCE pro zrakově postižené.
Práce v Jablůnce:
 1. Nevelký Jablůnecký sbor byl živý a konala se v něm řada shromáždění. Nedělní bohoslužby. Zpočátku nedělní odpolední nešpory na pasekách. Po hřby zpočátku od domu a do kostela a na hřbitov, později z kostela nebo z obřadní síně. Biblické hodiny v zimním období, 7 měsíců. Pěvecký kroužek. Děti, zpočátku skoro 100 dětí ve škole, později ve sborových místnostech. Konfirmační cvičení. Mládež. Třicátníci, střední generace. Křty se postupně začaly konat při nedělních bohoslužbách. S postupem času proniká do sboru sekularizace obdobně jako v okolních valašských sborech.
 2. Vynecháno v rámci autocenzúry.
 3. Stavební aktivita (větší akce):
  • Novostavba nové fary, byt pro faráře. 68-69.
  • Generální oprava staré fary, sborový dům. 90-91.
  • Generální oprava kostela. 98.
Teologická orientace:
 1. Biblismus. Sborotvornost. Důraz na společenství. Silné sociální cítění s potížemi lidí kolem. Zápas o srozumitelné přinášení evangelia dnešnímu sekularizovanému člověku. Existenciální důrazy.
 2. Církevnětvorný osvícený neofundamentalismus.
 3. Autor by aspoň občas rád slyšel aspoň relativně uspokojivou odpověď na své relativně mnohé časté dotěrně dotírající dotěrné a zvídavé otázky. Zatím je alespoň schopen se relativně hojně a často ptát.
 4. Budiž autorovi prominut relativně permanentní mírně nemírný konservativismus celkového rázu.
 • Nechvályhodný, ale positivně dobrý zlozvyk.
 • Zvídavě zvídavé doptávání se na to, co druzí třeba nevědí.
 • V žádném případě se však nejedná o nějakou rafinovanou nebo nerafinovanou formu zkoušení. Jde o upřímné hledání toho, co tazatel opravdu neví a upřímně (ba dokonce veleupřímně) by to rád věděl.
Majetkové poměry:
Platí jobovské: Nahý jsem přišel na svět, nahý odcházím. Mezi tím nic moc. Neoženil se nadmíru majetkově výhodně. Neženil se totiž kvůli penězům.
Prožíval i s rodinou život ve skromném dostatku. Během života si nic moc nenašetřil, ani se mu nepodařilo nic podstatného získat od přátel z ciziny. Nikdy neměli v rodině auto.
Bolesti v životě:
 1. Vrozená oční choroba, která postupně vedla ke slepotě. Od roku 73 se jedná o plnou invaliditu.
 2. Vynecháno v rámci autocenzúry.
 3. Vynecháno v rámci autocenzúry.
Radosti:
 1. Opora v bibli. Hluboká, upřímná, praktická, samozřejmá víra pro dny dobré i zlé.
 2. Soudržnost vlastní rodiny. Užší i širší. Zvláště manželka, která byla jeho zrakem.
 3. Radost z mnoha lidí, kteří mu byli oporou ve sborové práci a v životě. Upřímné přátelství s mnoha farářskými kolegy. Poděkování patří i mnoha lajkům z církve i z oblasti mimocírkevní.
Oči:
Vrozená oční choroba se v průběhu života pomalu a postupně zhoršovala až k úplné slepotě.
Zvládání školy: Na místě je třeba ocenit taktní laskavý přístup a pochopení učitelů na škole základní, střední i vysoké.
Postupné různé kompensační a jiné pomocné pomůcky: Lupa. Pichtův stroj. Slepecká tabulka. Magnetofon (cívkový, kasetový). Mobil. Mluvící počitač. Nadějný výhled: Modernější stolní mluvící počitač. Mluvící přenosný lehký notebook.
Nejdůležitější pomoc: Člověk vedle. Manželka.
Nejnadějnější výhled: Návrat zraku. Vzhledem k terapeuticky neovlivnitelné chorobě musí autor reálně počítat s nadějnou realitou v tomto směru až v Božím království.
Vztah ke sportu:
Kladný. Ale nic moc. Na základní škole to dotáhl do okresního kola v šachu. Na střední škole to dotáhl do okresního kola v disciplinách z tělocviku.
Některé aktivní sporty od dětství a mládí, které postupně odpadaly: Ping-pong. Volejbal. Hokej. Fotbal. Cyklistika. Lyžování. Turistika. Cestování.
Nevelké větší kolečkářské výkony:
 • 58: S otcem okružní jízda z Valašska přes Jižní Moravu a kolem Čech. Návrat z Východních Čech se uskutečnil vlakem z prosaického důvodu: Kolečko se nám polámalo. Přesněji: Kolo se nám polámalo a udělalo bác.
 • 63: Ve skupince studentů teologie cesta po Maďarsku.

V Jablůnce dne 31. 12. 2002

Poznámky:
 1. Autocensura šířeji pojatého životopisu byla provedena na silvestra 04. Ve stavu naprosto střízlivém a svěžím.
 2. Byly osekány některé košatosti a bujaře a humorně rozvětvené životopisné údaje. Ovšem i některé i příliš pravdivé informace.
 3. Zkrácení životopisu neznamená zkrácení a ochuzení života.
 4. Rozvětvená koruna životopisného stromu plasticky znázorní konkrétní život. Risikem ale někdy je, že se v tom pak třeba nevyzná a nepozná ani ten, koho se to bezprostředně týká.
 5. Zdravá střední životopisná cesta je tím nejlepším příspěvkem k pravdivosti. Zde v tomto konkrétním případě se jedná o poddisponování.
  1. Životopisu.
  2. Pravdivosti. Zásahem do pravdivosti totiž mnohdy je i neuvedení (neudání) potřebných údajů. Sit venia verbo. Omlouvám se.
 6. Bujaře rozvětvená a nahusto nahuštěná životopisná rozkošatina většinou obsahuje i mnohé již suché větvičky a uschlé větve. Ty měly svou nepopiratelnou funkci a nepostradatelný význam kdysi. Když ještě nebyly uschlé nebo zaschlé. Jenže dnes už tyto pozůstatky prožité minulosti většinou nikoho nezajímají. Mnohdy zapadly do mozkové úložny paměti i samotného proživatele života ztvárněného a zachyceného velmi rozvětveným životopisem. Nakonec tedy zůstávají strohá fakta, vnitřní pocity prožívače života, farářova závěrečná slova nad rakví a konečně výrok na posledním Božím soudu. V některém případě může být farář nahrazen civilním řečníkem nebo může být zcela eliminován bez jakékoliv náhrady.
 7. Originální život zůstane originálním i bez originálního životopisu. Život každého člověka je totiž nezpochybnitelně originálně originální originál, neopakovatelná jedinečnost. Nejsou (a nikdy nebyli) na světě ani dva lidé s naprosto stejným životem.
  1. Se stejným životopisem třeba (možná, jistě, ovšemže) ano.
  2. Bezpochyby to není (jenom) proto, že se nenajdou dva lidé se stejnými otisky prstů.
 8. Seškrtávání životopisu neznamená nějaké krácení či zkrácení života jako takového. V každém případě však jde o akt více méně než více nesymbolicky symbolický. Nebo právě naopak: o akt symbolicky nesymbolický. Nebo ještě jinak naopak: jde o symbolickou symboliku nebo o nesymbolickou nesymboliku. Jak vidno, těch různých opaků může v životě nastat ještě i mnohem víc. A nejen akcentací životopisu.

náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz