Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Různé

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Různé


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Různé


Jak vidím svou církev
Farářský kurz, Praha, únor 98.
Přepsáno z magnetofonového záznamu. Neupravováno.

Otázky, které nám bratr Bísek právě přečetl, jsem neznal. A tak tedy s překvapením zjišťuji, jakým směrem mám svou přednášku zacílit. Nebojte se, připravil jsem si některé věci a poměrně pečlivě. Improvizovat budu pouze ve stěžejní kapitole, a to v sekularizaci. Neboť to, co bratr Mrázek mistrně vystihl, bych nedokázal povědět lépe, i když jsem některé věci v tomto směru měl připraveny. A tak tedy dovolte nejprve několik úvodních poznámek:

 1. Před třeni měsíci jsem od bratra Tomáše Bíska obdržel dopis, v němž mě požádal, abych dnes na tomto kursu hovořil. Vzal jsem si třídenní biblickou lhůtu na rozmyšlenou. Nevypřemýšlel jsem, odkud zjistil, ač krátce teprve zpět ve své vlasti, že se zabývám právě těmito otázkami poměrně intenzivně.
 2. Dospěl jsem k závěru, že na jedné straně se ode mne ani tak příliš mnoho neočekává. Na druhé straně se ale možná očekává velmi mnoho. Totiž mít odvahu, abych nahlas před vámi vyslovil svůj vlastní názor.
 3. Kapitolku o odvaze vynechávám pro jistotu i s odvahou. Četl jsem totiž kdesi, že říci v církvi, že člověk nemá kněčemu odvahu, může samo o sobě v určitém kontextu být pokládáno za poměrně dost odvážné.
 4. Slibuji vám dvě věci:
  1. Především, budu se držet hodně při zemi. A tam, jak známo, se obvykle nepije agua pura destilata theologicae.
  2. Vyhnu se minovým polím tabu a ožehavých otázek. Pojem autocenzura je mi znám.
 5. Prameny: Vedle mých vidění je to literatura, sem tam nějaká ta kniha typu Die Kirche im Jahre 2000, potom církevní tisk z oblasti české a německé a zvláště, na co kladu důraz, to jsou rozhovory s lidmi. Především z oblasti církevní, zvláště při pastoračních návštěvách, a potom z oblasti necírkevních vod. Stručně řečeno: okruh mých informací jsou oblast protestantská, katolická, charismaticko-letniční a necírkevní.
 6. Téma "Jak vidím církev", myslí se asi svou církev, se zvláštním zdůrazněním slůvka já, mne nutí k tomu, abych pověděl, že pod pojmem "církve" mám na mysli vždy Českobratrskou církev evangelickou v širším obecném povědomí. Ale
 7. krátkost přednášky mi zdaleka neumožní, abyh pověděl všecka svá vidění a všecky své vize. V sedmi nestejnědlouhých kapitolách bych pověděl některé věci.
 8. Ještě k úvodu: kdesi jsem četl, že v církvi mnoho řečí bývá příliš diétních, to znamená, že se mluvívá neslaně, nemastně. A proto si dovolím přidat ingredience koření humoru, trochu alegorie a symboliky.

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz