Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Různé

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Různé


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Různé


Jak vidím svou církev
Farářský kurz, Praha, únor 98.
Přepsáno z magnetofonového záznamu. Neupravováno.

Kapitola III. – Pastýřové a pastýřky

Když užívám sběrného pojmu farář, mám vždy na mysli celou šíři duchovenstva: muže, ženy, kazatele, vikáře, jáhny i faráře, všecko prostě dohromady. Tedy už jsem řekl, farář i srodinou jsou obětaví. Někdy se to očekává už od sboru, že taková rodina faráře bude. Farář je kvalifikovaný pracovník: 5 let vysoké školy, vikariát, kromě toho také studium vcizině - rok, někdy více. Kromě toho se faráři pilně jezdí vzdělávat na farářské kursy doPrahy, do Bělče, na pastorálky, studují sami atd. Farář je tedy kvalifikovaný pracovník.

Ovšem, jsou také i veliká a rozmanitá očekávání ve vztahu k farářům. Neřeknu všecka, ale ta, co řeknu, vám budou bohatě stačit. Tak například: Farář by si mohl na svou čepici napsat heslo: Vždypřipraven, ke všemu a na všecko. Na faru by si mohl dát firemní štítek: Ferda Mravenec, práce všeho druhu. No, kromě toho, někdy se říká, že farář se podobá oné pověstné koze snáležitými doplňky. Koza, která žere jako králík, ale dojí jako kráva. Pilný jako včelička, chudý jako kostelní myš. Táhne jako vůl, běhá jako kůň. Ale káže jako anděl. Jindy se říká, že se podobá biblickému kozlu. Je možno naložit mu na hřbet viny, hříchy církve a sboru a pak je možno ho vyhnat na poušť. Někdy se říká, že farář je generál. Neměl by být bez vojska, ale má si umět obstarat posluchače a platiče. Kdo v armádě neudělá tak závratnou kariéru, tak zůstane seržantem. Seržant válku nevyhrává, ale může odvést kus poctivé práce na vymezeném úseku. Jindy se oceňují na farářovi i jeho manažerské schopnosti, to znamená vpraxi, umět sehnat sponzory. Co zůstává jako trvalé? Farář je minister verbi divini. Ovšem se stoupajícím personálním fondem stoupá i riziko, že z ministra se bude stávat servus.

O očekávání jsme už pověděli. A teď, protože víme, a bylo by zlé, kdybychom nevěděli, víc samy o sobě, připomenu alespoň ještě jednu oblast, která se častěji i v pastoračních rozhovorech objevuje. Tedy náklady na vyškolení jednoho faráře a náklady na údržbu faráře. Mohli bychom to formulovat takto: Tak tedy vyškolení jednoho faráře. Počítám jenom náklady církevní. Církevní stipendium, pět let vysoké školy. K tomu ještě náklady na bohosloveckou praxi, vikariát, studium v cizině. Je potřebí připočítat i náklady na ty, kteří nemají problémy svědomí studovat za církevní peníze, ale mají potom problémy třeba teologické, či jiné, nastoupit do církevní práce. Je potřebí spočítat náklady - investice na fakultu, jako budovu, Jircháře, opravy, i něco dalšího. Spočtěme to za třicet, padesát let. Potom zjistíme, kolik jsme získali pracovníků a jednoduchou matematickou operací zjistíme objem finančních prostředků připadajících na jednoho faráře. Lze pokračovat dál a vypočítáme: farář pracuje třicetpět, třicetsedm let v průměru, tedy jde o náklady na jednoho faráře a jeden rok jeho práce. Výpočty by mohly pokračovat ještě dál, ale to nám zatím stačí. Náklady na údržbu faráře: Je to tisíc korun týdně pro sbor na personální fond. A zmiňme ještě jednu oblast, kterou si laici více začínají uvědomovat. Ta je vyjádřena krátkým kouzelným slůvkem o třech písmenkách: BYT. Když jsme měli třetinové platy ve srovnání s průměrem a náklady na byt činily relativně malou částku, kupodivu laici toto slovo tak často neužívali.

Předchozí kapitola

Následující kapitola


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz