Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: sboractive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 81

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Různé

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Různé


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Různé


Bratr Jan Malina už nežije
Jan Malina, kurátor v Jablůnce. Zemřel 16. 11. 1998.
Článek v Českém bratru.

Jan Malinů nežije. Tato slova se nesla v pondělí 16. listopadu od úst k ústům po Jablůnce a okolí. Zemřel ve věku 56 let, téměř okamžitě na následky autohavarie. Zpráva o nečekané události a tragickém úrazu působila mrazení v zádech. Člověk si zřetelněji než kdy jindy v takové chvíli uvědomuje i docela osobně pro sebe základní nejistotu a vratkost lidského života.

Smrt bratra Maliny je bolestnou ztrátou především pro jeho rodinu. Jeho zraněná manželka je stále v nemocnici, zůstávají tři děti. Zemřel jim blízký člověk z těch nejbližších.

Bratr Malina byl osobně blízký i pro mne. Znal jsem se s ním už z doby školní docházky, a z práce ve sdružení mládeže. Rád si připomínám mnohé vážné rozhovory s ním z tehdejší doby. Vždy jsem oceňoval jeho vážný přístup k životu a smysl pro odpovědnost. Vždy věděl, co to znamená držet a plnit dané slovo. Pocházel z Hošťálkové, přiženil se do Jablůnky. Oddával jsem ho, křtil jsem a konfirmoval jeho tři děti.

S velikou pílí vystudoval dálkově vysokou školu. Byl schopný odborník ve svém oboru jako projektant – stavař. Byl známý v širokém okruhu lidí nejen v oblasti stavebnictví. Aktivně se účastnil veřejného života, byl činný v práci v obci, jak vyzvedl a ocenil ve svém projevu při pohřbu v kostele pan starosta Jiří Hruška. Drobní stavebníci si ho velmi vážili a vděčně na něho budou vzpomínat. Kdykoli byl požádán o pomoc, ochotně sedl do auta, jel se podívat na místo a nezištně poradil. Rád přicházíval na setkání spolužáků, spolupracovníků a známých. Rád se zastavil, aby aspoň na chvilku pohovořil s každým člověkem.

Sbor v Jablůnce v něm ztrácí věrného a obětavého kurátora. Je samozřejmé, že farář a kurátor jsou v častém kontaktu, navštěvovali jsme se velmi často jako rodiny. Vždy si našel čas na práci ve sboru a pro sbor, když bylo třeba. Jeho jednání bylo uvážlivé, a rozhodné. Uměl držet názor a vhodně ho prosazovat. Po čtvrt století byly stavební záležitosti ve sboru v jeho péči. Z velkých oprav v poslední době uveďme aspoň opravu staré fary, která slouží sboru jako sborový dům, a opravu kostela. Spolu se svou manželkou všechno nakreslili a organisačně vedli. Vždy vše zdarma. Protože měl spoustu známých ve stavebnictví, mnohé drobnější opravy zařídil sám a tím ušetřil zbytku staršovstva spoustu času a starostí.

Jeho zbožnost byla hluboká, samozřejmá, střízlivá. S vděčností si uvědomoval, že mu byly dány od Pána Boha mnohé hřivny. Přijímal je jako svěřené pro službu v církvi. Podle svých schopností a možností chtěl vždy vykonat něco dobrého pro Boží věc v tomto světě. Byl činný v seniorátním odboru Jeronymovy jednoty a v seniorátním výboru. Sbory v seniorátě, ale i v seniorátech okolních se na něj obraceli s prosbou o pomoc. Jezdil vždy ochotně a obětavě. Jezdil rád na presbyterní konference, využíval příležitosti, aby se setkal s lidmi a pohovořil s nimi. Měl neuvěřitelně velkou výkonnost. Při svém pracovním a časovém vypětí si vždy našel čas k četbě. Měl dobrý postřeh pro různé situace a široké zájmy.

S bratrem Ing. Janem Malinou jsme se rozloučili při shromáždění v sobotu 28. listopadu. Jablůnecký kostel dávno nezažil takové přeplnění. Přesto se do něj všech 500 přišlých lidí nevešlo, a tak mnozí čekali venku, až se půjde na hřbitov. Připomněli jsme si Davidova slova (1 Sam. 20): Mezi mnou a mou smrtí je jen krůček. Též i slova Ježíše Krista (Jan 16): Na světě soužení máte, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Na hřbitově bratr synodní senior Pavel Smetana znovu připomněl, že význam bratra Maliny přesahuje jeho rodinu. Působivě zmínil, jak byl u bratra Maliny před měsícem na návštěvě a z okna jeho obývacího pokoje se díval na krásné valašské hory.

Obětavost a nezištnost bratra ing. Jana Maliny v práci v církvi a pro církev může být a je jistě dobrým příkladem pro mnohé. Ale to vše u něho vyrůstalo z hlubokého vědomí vděčnosti Pánu Bohu za život a za šechny možnosti života a ze slov apoštola Pavla, která byla napsána na úmrtním oznámení (2Kor. 5,1): Víme přece, že bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudován rukama.


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz