Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Sbor

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Sbor


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Sbor

500 let obce

Svěcení obecního znaku a praporu.
Bohoslužby v kostele v Jablůnce.
Sobota 25. 6. 05. 13 - 13,30 hodin.

Písně: 442. 176. 232.
Zpěvníky. Rozmnožené papíry. Písně plus text z Micheáše 4.
Lidé se usadí v kostele. Služba rezervuje místa vpředu pro hosty a čestnou stráž hasičů a myslivců. Vzadu bude někdo posílat lidi na volná místa.
Průvod: Farář. 2 vlajkonoši nesou vlajku. 2 praporečníci nesou prapory skloněné v úhlu 60 stupňů, aby byl vidět znak.
Vlajka před stolem Páně. Prapory vpravo a vlevo od stolu Páně.

Pořad bohoslužeb.

Píseň 442. Suspirium: Hospodin je v chrámě svatosti své. Umlkni před ním všecka země. Žalm 117: Chvalte Hospodina všichni národové. Velebte ho všichni lidé. Neboť jest nad námi rozšířeno milosrdenství jeho a Hospodinova pravda platí až na věky.

Kázání. Kazatelna.
Micheáš 4,1-4.

Píseň 176.

Svěcení obecního znaku a praporu. Od stolu Páně.
Modlitba. Lidé stojí.
Malé požehnání směrem k hasičům a myslivcům držícím prapor a vlajku: Pokoj boží, který převyšuje všeliký rozum lidský, nechť hájí a chrání srdce naše i mysl naši.
Modlitba.
Požehnání. Žalm 121.
Píseň 232.

Farář odchází jako první.
Prapory následují faráře. Nejprve vlajka, pak prapor obce a prapor hasičů.
Přijít k pomníku padlých vedle kostela. Obrátit se čelem k pomníku. Prapory vpravo a vlevo. Vlajka před farářem.
Starosta položí kytici květin k pomníku obětí válek.
Farář odejde na faru odložit talár.
Průvod k obecnímu úřadu. Kapela. Hasiči. Hasičské současné i historické vozy.

Proslov v kostele
při svěcení obecního znaku a praporu obce Jablůnky.
Biblický text. Micheáš 4,1-4.

Poznámky.

 1. Symboly kolem nás. Silniční značky. Znaky. Logo. Vlajka. Rozmanité informační ukazatele. Symboly a znaky kolem nás k nám mluví častěji a víc než si připouštíme a uvědomujeme. Rozumíme této řeči.
  1. Co vyvěrá bezprostředně přímo ze symbolů. Co z nich vyzařuje.
  2. Co je do nich vloženo druhými lidmi.
  3. Co do nich vkládáme my sami. Jak jim bezprostředně rozumíme v pohledu na ně. Co nám to říká. Jak nás to oslovuje.
 2. Prorok Micheáš. Vize krásné budoucnosti Izraele. Usazený život. Pohoda. Spokojenost. Základní zajištěnost života. Blahobyt. Čas na užívání výdobytků pilné práce. Bezpečí. Klid života. Bez stresů. Posezení pod svým vinným kmenem a pod svým fíkovníkem.
 3. Ve stínu Boží pravdy. Boží pravda je nad námi. Bůh je nejvyšší garant lidského života. Civilně řečeno: Bez Božího požehnání marné naše namáhání. Lidská zkušenost: I mnohé dobré úsilí člověka se může vymknout z rukou. Výsledek není pak dobrý, jak se usilovalo. Nějak se to někdy zvrtne. Shoda okolností. Zásahy zvenčí. Mnoho skutečností a okolností může překazit dobrá předsevzetí, úsilí a záměry. Souhra okolností. Dění mimo nás. Závislost dobrého na kde čem.
 4. Symbolika stromů. Usazený, zaběhnutý, zajištěný život. Pohoda života. Ve stínu stromu. Stromy rostou léta. Pilná práce v pozadí. Nakonec přichází dobrý výsledek. Ideál života člověka: My house, my castle. Můj dům, můj hrad. Zajištěnost života a bezpečí. Život v míru a ve spokojenosti.
 5. Znak obce Jablůnky. Jabloň s ovocem, s plody. Plot. Symbol: Dobrý výsledek práce a její zabezpečení. Základní blahobyt. Navíc k tomu čas na užívání si výdobytků poctivé a pilné práce. Možnost a čas zastavit se v kvaltu a shonu života a posedět si v pohodě a klidu.
  1. S lidmi. Bližní. Dobré mezilidské vztahy. Jde o otevřený dům. Jde o to, aby se bezpečný hrad nestal kastlí, kam nemohou druzí. Jenže, druzí si pak rovněž opevní své kastle a nepustí do nich jiné. Lidé pak zůstávají sami ve svém privátnu, i když třeba v dobrém materielním zajištění a zabezpečení. Znovu připomeňme a zdůrazněme: Jde o mezilidskou otevřenost.
  2. Zamyšlení nad životem. Jde o čas našeho života, který neodvratně a neodvratitelně běží. Letí dopředu. Připomeňme aspoň dva aktuální důrazy:
   1. Neztratit ideály. Mnozí přemýšliví lidé s lítostí konstatují a přiznávají: Ideály mládí, s nimiž jsme vstupovali do života, se ukázaly příliš idealistickými tváři v tvář tvrdé, syrové a surové realitě života. Minimálními důsledky takového poznání či rozpoznání situace bývá skepse nebo cynismus. Je však též možno ideály neztratit a dívat se dopředu s nadějí a optimismem. Ve světle věčně platné Boží pravdy nad námi a s námi.
   2. V pohledu dopředu je vhodné si každé ráno připomínat: Dnes je první den zbytku mého života. Kéž by ten zbytek života byl dlouhý, pěkný, krásný a klidný. Mějme však na paměti, že jednou přijde i ten den poslední.
 6. Závěrem připomeňme aspoň ještě jeden důraz obsažený v biblickém textu: Je to radost. Radost ze života, který přijímáme od Pána Boha jako dar. S tím souvisí rozměr vděčnosti, tak důležitý pro plný život. V životě totiž víc věcí v nějaké podobě přijímáme nežli je dokážeme získat svými silami a schopnostmi, které jsou, mimochodem řečeno, též darem od Pána Boha. Tam, kde dokáže mít člověk citlivé srdce otevřené pro vděčnost Bohu i lidem, tam se mu otevírá prostor pro hlubokou radost ze života a v životě.

Svěcení obecního znaku
Bohoslužby v kostele.
Obecní znak je umístěn na obecní vlajce, na obecním praporu a na praporu hasičů.
Znak: Jabloň. Listy. Ovoce. Plot.

Vlastní část svěcení po kázání.

Otče náš. Společně.

Píseň 232.


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz