Notice: Undefined variable: uvodemactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 76

Notice: Undefined variable: knihyactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 77

Notice: Undefined variable: ruzneactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 78

Notice: Undefined variable: dejepravaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 79

Notice: Undefined variable: kazaniactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 80

Notice: Undefined variable: mapaactive in /www/sites/0/site400/public_html/index.php on line 84
Nesebrané spisy M. Janeby — Sbor

Přeskoč menu a přejdi přímo na text

Nesebrané spisy M. Janeby – Sbor


Úvodem Knihy Různé Kázání Sbor Mapa webu


Sbor

Zamyšlení nad dějinami
1996

V určité fázi života si více začínáme uvědomovat kořeny, z nichž vyrůstáme. Začínáme si připomínat i svou vlastní minulost. Naše životní cesta uprostřed času a okolností života není vždy přímou cestou k jasnému cíli. Někdy se všelijak klikatí. Někdy i ke svému vlastnímu velkému překvapení zjišťujeme, že jsme došli jinam, než kam jsme dojít chtěli. Že jsme se octli jinde, než jsme zamýšleli a kam jsme měli namířeno. Naše minulost zůstává, i když ji někdy s odstupem času jinak vnímáme, interpretujeme a posuzujeme. Pohled do minulosti je vždy příležitostí k zamýšlení se nad základními otázkami života. Odkud jsme vyšli. Kam jdeme. Proč vlastně jdeme. Čeho chceme v životě dosáhnout.

Pohled pod zorným úhlem Boží věčnosti nám umožňuje vidět kořeny a základy našeho života v jasném světle. Umožňuje nám orientaci nejen v minulosti a pro přítomnost, ale i pro nejzazší budoucnost.

S vděčností si chceme uvědomit, co jsme přijali od Pána Boha i skrze sbor, v němž žijeme a v němž jsme vyrůstali a kněmuž máme nebo jsme měli dobrý vztah, i když třeba naše životní cesty vedly jinam. Čím je člověk ovlivňován i jen po krátkou dobu v mládí, to jej trvale poznamenává a pomáhá formovat a určovat jeho další život. Máme naději, že i v práci našeho sboru vytváříme dobré předpoklady, na něž může každý vždy znovu v průběhu života navazovat. Vedeme k základům života, k nímž nás zve bible. Křesťanská tradice je jedním z kořenů moderní civilisace a v dobrém ovlivnila a ovlivňuje život mnoha lidí v celém světě.


náhled fotografie kostela v Jablůnce

Kostel ČCE v Jablůnce


miroslav.janeba@email.cz
pocitadlo.netway.cz